Long4li­fe en Wool­wort­hs

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

Mo­de- en voed­sel­klein­han­de­laar Wool­wort­hs het twee moei­li­ke ja­re er­vaar, met sy aan­deel­prys on­ge­veer 46% la­er se­dert die hoog­te­punt van Ok­to­ber 2015. Hy was die af­ge­lo­pe 12 maan­de een van die swaks pres­te­ren­de k­lein­han­de­laars op die JSE en was ver ag­ter me­de­din­gers soos TFG, Tru­wort­hs, Mr P­ri­ce, S­hop­ri­te en S­par.

In ’n han­dels­ver­kla­ring vir die 20 we­ke ge­ëin­dig 12 No­vem­ber, het Wool­wort­hs ge­sê dat hy steeds moei­li­ke han­dels­toe­stan­de in Suid-a­fri­ka én Aus­tra­lië, sy groot mark­te, on­der­vind. In Suid-a­fri­ka het Wool­wort­hs Fashi­on, Beau­ty and Ho­me se ver­ko­pe oor die tyd­perk met 0,7% ge­styg, ter­wyl ver­ko­pe in ver­ge­lyk­ba­re win­kels met 2,4% ge­daal het. K­lein­han­del­ruim­te het met ’n net­to 4,2% ge­groei. Wool­wort­hs Food in Suid-a­fri­ka het be­ter as die mark ge­groei, het hy ge­sê met ’n toe­na­me van 9,3% in in­kom­ste in ver­ge­ly­king met die vo­ri­ge tyd­perk. K­lein­han­del­ruim­te het met ’n net­to 8,2% ge­groei, het hy ge­sê.

Da­vid Jo­nes se ver­ko­pe het eg­ter met 5,3% ge­daal in Aus­tra­lie­se dol­lars, ter­wyl k­lein­han­del­ruim­te met ’n net­to 2,2% ver­min­der is, “ter­wyl ons op­ti­ma­li­se­ring van ruim­te aan­dryf,” het Wool­wort­hs ge­sê. Coun­try Ro­ad se ver­ko­pe het met 8,3% in Aus­tra­lie­se dol­lars ge­styg. Die groep het agt nu­we Po­li­tix-lig­gings in Da­vid Jo­ne­s­win­kels ge­o­pen, “en sien po­si­tie­we re­sul­ta­te uit hier­die i­ni­si­a­tief,” het hy ge­sê. Po­li­tix, ’n voor­aan­staan­de on­der­ne­ming vir mans­mo­de­kle­re in Aus­tra­lië, is in No­vem­ber ver­le­de jaar ver­kry. Met Wool­wort­hs se aan­deel­prys wat tans teen ’n prys-tot-ver­dien­ste-ver­hou­ding van 13,28 ver­han­del en ’n aan­trek­li­ke di­vi­dend­op­brengs van 5,6%, vol­gens I­ress-sy­fers, dui die kaar­te op groei­en­de koop­be­lang­stel­ling – wat die hui­di­ge vlak­ke moont­lik ’n goeie koop­ge­leent­heid vir die lang­ter­myn­be­leg­ger maak.

Hoe om hom te ver­han­del: Wool­wort­hs toets tans sleu­tel­steun teen 5 485c per aan­deel. Se­dert sy da­ling in Au­gus­tus vorm die re­la­tie­we­s­terk­te-in­deks (RSI) van drie we­ke eg­ter sty­gen­de on­der­pun­te, of po­si­tie­we af­wy­kings – ’n te­ken van ge­lei­de­li­ke koop­be­lang­stel­ling. Hoe­wel be­leg­gers Wool­wort­hs bin­ne sy beerten­dens sal koop, kan ’n lang neu­tra­le po­si­sie bo 5 855c per aan­deel be­gin. Her­sien po­si­sies op 6 210c per aan­deel, en ver­hoog lang po­si­sies op voort­ge­set­te ko­pe. ’n S­kuif na 7 000c per aan­deel kan volg. Al­ter­na­tie­we­lik, gaan kort onder 5 485c per aan­deel, aan­ge­sien Wool­wort­hs weer sy vo­ri­ge laag­te­punt op 4 300c per aan­deel kan toets. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

Voet­gan­gers loop ver­by ’n Da­vid Jo­nes-win­kel in Syd­ney.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.