K­lein­han­de­laars kan be­leg­gers weer laat glim­lag

Die groot­ste maat­skap­pye in die klein­han­del­sek­tor, Mr P­ri­ce, Mas­smart, TFG, Tru­wort­hs en Wool­wort­hs, ver­han­del ge­mid­deld teen 25% la­er as hul­le in­trin­sie­ke waar­de.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

ek het le­sers on­langs ge­waar­sku dat hul­le moet waak daar­teen om kon­stant teen die stroom op te swem in die be­leg­gings­wê­reld (sien http://bit.ly/2zs­drap). Dit laat my dink aan die grap­pie van die man wat een­dag op die N1-snel­weg ge­ry het, toe sy vrou hom skie­lik oor sy sel­foon bel om hom te waar­sku dat sy pas oor die ra­dio ge­hoor het dat daar blyk­baar op die­self­de snel­weg ’n mo­tor is wat in die ver­keer­de rig­ting ry en cha­os ver­oor­saak. Heel on­ge­dul­dig ant­woord hy haar dat dit nie net een mo­tor is nie, maar hon­der­de van hul­le.

Ek wil my­self nie weer­spreek nie, maar soms moet jy stroom­op swem om waar­de te vind. In dié ge­val ver­wys ek na die al­ge­me­ne klein­han­del­sek­tor wat op die JSE ge­no­teer is. Ek twy­fel of jy ’n meer stroom­op me­ning sal kry as wat in dié sek­tor weer­spie­ël word. Ter­wyl die FTSE/JSE in­deks van al­le aandele (Al­si) oor die af­ge­lo­pe 12 maan­de (tot 31 Ok­to­ber 2017) met meer as 20% ge­styg het, het die klein­han­del­sek­tor ’n af­na­me van 4% ge­toon.

Voor ek voort­gaan, wil ek eg­ter daar­op wys dat daar ’n he­le aan­tal goeie re­des is waar­om dié sek­tor onder ge­wel­di­ge druk is, wat wis­sel van die sterk toe­na­me in aan­lyn k­lein­han­de­laars tot die ge­wel­di­ge druk wat oor ver­skeie ja­re op die plaas­li­ke e­ko­no­mie ge­plaas is. Hoe­wel die klein­han­del­sek­tor se op­brengs ge­daal het, bly dit ’n feit dat am­per soort­ge­lyk aan die hulp­bron­sek­tor so­wat twee jaar ge­le­de, sul­ke ne­ga­ti­wi­teit dik­wels oor­doen is.

Van­dees­week wil ek ’n paar re­des be­kyk waar­om dié ne­ga­ti­wi­teit oor­doen is.

1. Waar­da­sies lyk baie re­de­lik

Se­dert 1996 het die al­ge­me­ne klein­han­del­sek­tor ver­han­del teen ’n ge­mid­del­de van 97% van die prys­ver­dien­ste­veel­voud (p/v) van die FTSE/JSE in­deks van al­le aandele (JSE). Dit ver­han­del op die oom­blik teen 72% van die JSE se p/v. Dié vlak­ke is heel in­te­res­sant, om­dat ons hul­le slegs drie keer van­te­vo­re se­dert 1996 ge­sien het: die 1998-reg­stel­ling, die groot on­rus in 2001 en die groot kor­rek­sie van 2008. Maar dit is die ver­wag­te voor­uit­skou­ings wat dit nog in­te­res­san­ter maak. Deur slegs te kyk na die vyf groot­ste maat­skap­pye in dié sek­tor (Mr P­ri­ce, Mas­smart, TFG, Tru­wort­hs en Wool­wort­hs), sien ons dat ont­le­ders se een­jaar-p/v ver­han­del teen 13 keer ver­ge­le­ke met die JSE se 21 keer; so­wat 35% goed­ko­per as die ge­mid­del­de se­dert 1996.

2. In­trin­sie­ke waar­des lyk baie aan­trek­lik

Die mees­te van die top­vyf groot­ste k­lein­han­de­laars het teen ’n pre­mie van hul in­trin­sie­ke waar­de tot 2015 ver­han­del, maar dié waar­des het se­dert­dien om­ge­swaai, met die fir­mas wat nou ver­han­del teen ’n ge­mid­del­de van 25% la­er as hul in­trin­sie­ke waar­des.

3. E­kwi­teits­op­brengs

Ten spy­te van die feit dat die af­ge­lo­pe 12 maan­de vir se­ker nie goed vir dié maat­skap­pye was nie, meen ek dat hul­le on­der­ne­mings van goeie ge­hal­te bly. Die ge­mid­del­de e­kwi­teits­op­brengs is 27%, wat e­ni­ge ver­de­re af­na­mes in aan­deel­prys­be­we­gings be­slis onder die ver­groot­glas sal plaas.

Ten spy­te van die feit dat die af­ge­lo­pe 12 maan­de vir se­ker nie goed vir dié maat­skap­pye was nie, meen ek dat hul­le on­der­ne­mings van goeie ge­hal­te bly.

4. Di­vi­dend­op­brengs

Daar sal altyd ’n sterk aan­trek­kings­krag wees vir hoë di­vi­dend­op­brengs­te, en teen ’n ge­mid­del­de di­vi­dend­op­brengs van 4,7% lui die klok be­slis. Ek sal dié sy­fer oor die vol­gen­de 12 tot 18 maan­de nou­keu­rig dop­hou om se­ker te maak dat hul­le die di­vi­dend­be­ta­lings kan vol­hou, en as hul­le dit reg­kry, sal dit ’n ver­de­re be­wys wees van die goeie ge­hal­te wat hier­die maat­skap­pye bied.

5. Selfs die ont­le­ders bly op­ti­mis­ties

Met Bloom­berg se 12 maan­de-kon­sen­sus-voor­uit­spel­ling vir die JSE wat op die oom­blik 5,5% groei voor­sien, het dié vyf maat­skap­pye ef­fens be­ter voor­uit­sig­te met voor­spel­lings wat op 9,5% groei dui. Ont­le­ders is min­der op­ti­mis­ties oor Mr P­ri­ce, waar ne­ga­tie­we groei ver­wag word. As ons Mr P­ri­ce uit die sy­fers uit­sluit, is die ge­mid­del­de kon­sen­sus­groei vir Mas­smart, TFG, Tru­wort­hs en Wool­wort­hs ’n ver­wag­te ge­mid­del­de van 14% groei oor die vol­gen­de 12 maan­de.

Al­le fak­to­re in ag ge­neem, is die klein­han­del­sek­tor nie son­der ri­si­ko nie. Die Suid-a­fri­kaan­se e­ko­no­mie suk­kel steeds en daar is nie nood­wen­dig ’n kits­op­los­sing nie. Ek dink eg­ter dat dié sek­tor se pry­se ne­ga­tief be­ïn­vloed is deur die uit­da­gen­de e­ko­no­mie­se om­ge­wing en meen dat be­leg­gers s­ta­dig maar se­ker kan be­gin om hier­die aandele in hul­le por­te­feul­je­koop­trol­lies te laai. My per­soon­li­ke voor­keur is Wool­wort­hs, met TFG ’n moont­li­ke twee­de keu­se. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

S­chalk Louw is ’n por­te­feul­je­be­stuur­der by PSG We­alth.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.