S­jam­pan­je­prop­pe vir nog ’n suk­ses­vol­le jaar

Din­ge in die land is tans baie on­se­ker. Ge­luk­kig is dit nie al­les slegte nuus in die be­leg­gings­wê­reld nie, mits jy weet waar om te kyk.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

dit is ’n merk­waar­di­ge en op­win­den­de uit­ga­we van Fonds­fo­kus in die heer­sen­de kli­maat van be­lei­don­se­ker­heid wat voor ons lê. Ons is op die spreek­woor­de­li­ke kruis­punt tus­sen ’n ge­ïn­spi­reer­de vry­e­mark en oor­heer­sing deur ra­di­ka­le po­li­tie­ke en e­ko­no­mie­se po­pu­lis­me (die ti­pie­se Marx­is­me).

Bui­te­land­se be­leg­ging bly tans die voor­keur­ba­te­be­stem­ming van die mees­te slim be­leg­gers. Die weeg­skaal kan eg­ter Suid-a­fri­ka se kant toe swaai as die Cy­ril Ra­map­ho­sa-fak­sie die bo­toon voer in die ko­men­de Anc-lei­er­skaps­ver­kie­sing.

As die bui­te­land jou keu­se is, bied ons ’n groot hoe­veel­heid goeie raad. S­tan­lib se Jo­ao Fras­co wys hoe jy te werk moet gaan vir bloot­stel­ling aan bui­te­land­se ba­tes; In­ves­tec se

P­hi­lip Saun­ders in Lon­den bied uit­ste­ken­de in­sig oor hoe jy in die hui­di­ge sta­di­um van die be­leg­ging­si­klus ge­po­si­si­o­neer moet wees; Old Mu­tu­al se Ian

Heslop in Lon­den ver­tel hoe sy in­ter­na­si­o­na­le be­leg­ging­span se pres­ta­sie wê­reld­wyd voor­bly, en A­dri­aan Pask, PSG se hoof­be­leg­gings­be­amp­te, ver­dui­de­lik hoe­kom uit­ge­soek­te op­ko­men­de mark­te sterk en vol­hou­ba­re moont­lik­he­de bied.

Al­lan Gray se Ja­c­ques Plaut waar­sku ten sterk­ste teen be­leg­ging in die vir­tu­e­le geld­een­heid bit­coin, ten spy­te daar­van dat die prys die af­ge­lo­pe vyf jaar 500-vou­dig ge­styg het. Hy sê sy be­leg­gings­maat­skap­py sal onder geen om­stan­dig­he­de be­reid wees om daar­in te be­lê nie.

Ons is bly dat die be­kroon­de por­te­feul­je­be­stuur­der Er­rol S­he­ar van Ab­sa ’n paar maan­de ge­le­de van Ab­sa na Sas­fin oor­ge­skuif het om die Sas­fin S­ta­ble Fund by die ewe be­kwa­me be­leg­gings­hoof­hoof P­hi­lip Brad­ford oor te neem. S­he­ar gee goeie prak­tie­se re­des waar­om be­leg­gers dit erns­tig moet oor­weeg om in hier­die fonds te be­lê. Brad­ford was drie jaar ge­le­de ter­loops die eer­ste van die Ab­sa-groot­kop­pe wat na Sas­fin oor­ge­stap het, ge­volg deur S­he­ar. Hul­le is nou ge­volg deur Jo­han Gouws, hoof van Sas­fin As­set Con­sulting.

Ons gee ’n pro­fiel­be­skry­wing van die uit­ste­ken­de en ewe be­lang­ri­ke Old Mu­tu­al S­ta­ble Gro­wth Fund, met John Or­ford en A­li­da Jor­daan as be­stuur­ders. Hy het se­dert sy ont­staan in Ju­lie 2007 ’n on­ge­loof­li­ke 74,8% po­si­tie­we maan­de op sy kerf­stok, met ’n mak­si­mum ont­trek­king van slegs 3,9%. Dit is ’n won­der­li­ke pres­ta­sie in ’n lus­te­lo­se plaas­li­ke mark.

S­tan­lib Mul­ti-ma­na­gers se por­te­feul­je­be­stuur­der, Jen­ni­fer Hen­ry, bied ’n in­te­res­san­te ont­le­ding oor hoe Nas­pers por­te­feul­je-op­brengs­te be­ïn­vloed. Hy ver­teen­woor­dig nou 24% van die JSE se aan­de­le­ge­weeg­de in­deks (S­wix) en ver­han­del teen on­ge­veer 140 maal sy his­to­rie­se ver­dien­ste.

In die lig van sy oor­heer­sing van die plaas­li­ke beurs, en on­ge­ag wat jy van die aan­deel dink, gaan jy aan­sien­lik swak­ker as jou e­we­knieë pres­teer as jy hom nie be­sit nie, waar­sku sy. Maar die on­der­lig­gen­de be­gin­sel is om te ver­staan waar­aan jy bloot­ge­stel word en om toe­pas­li­ke doel­wit­te te stel. Nas­pers*, ’n won­der­li­ke maat­skap­py van­dag, kan mô­re net nog een van die ge­wo­nes wees.

Laas­tens wil ek die ge­leent­heid ge­bruik om fin­week se re­dak­teur, Jana Marais, en haar re­dak­sie-, re­kla­me- en ad­mi­nis­tra­tie­we per­so­neel ge­luk te wens met nog ’n won­der­li­ke jaar in die pu­bli­ka­sie van Fonds­fo­kus. Dan­kie ook aan ons ad­ver­teer­ders, skry­wers en le­sers vir hul won­der­li­ke in­set­te en by­dra­es. Dit word baie waar­deer!

Aan al­mal ’n ge­se­ën­de en won­der­li­ke fees­tyd en ’n ge­luk­ki­ge en voor­spoe­di­ge nu­we jaar. ■

As die bui­te­land jou keu­se is, bied ons ’n groot hoe­veel­heid goeie raad.

Le­on Kok is ’n on­af­hank­li­ke skry­wer oor o­pen­ba­re be­leid en be­leg­gings­mark­te.

*fin­week is ’n pu­bli­ka­sie van Me­dia24, wat ’n fi­li­aal van Nas­pers is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.