Hoe om waar­de op lang ter­myn te be­skerm

S­ta­tis­tiek toon waar­om be­leg­gers moet hou by fonds­be­stuur­ders se aan­be­vo­le be­leg­gings­tyd­per­ke.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

be­leg­gers is dalk al moeg om die­self­de ou waar­sku­wing te hoor van “ver­my ’n kort­ter­myn­sie­ning” of “ig­no­reer die mark­ge­raas” wan­neer hul­le be­leg­gings­be­slui­te neem. Daar is eg­ter goeie re­de waar­om ba­te­be­stuur­ders daar­op aan­dring om dié be­gin­sel te her­haal: al die da­ta toon dat om na die top­pres­te­ren­de fond­se oor te ska­kel op grond van hul kort­ter­myn­ver­to­ning een van die bes­te ma­nie­re is om die lang­ter­myn­waar­de van jou por­te­feul­je te ver­nie­tig. Ewe ge­vaar­lik is om jou be­leg­ging te ver­koop wan­neer die fonds op kort ter­myn on­der­pres­teer. On­ge­luk­kig toon die da­ta ook dat dié ge­drag oor­heer­send onder plaas­li­ke be­leg­gers is.

Die mee­gaan­de gra­fiek toon hoe Sui­d­a­fri­kaan­se be­leg­gings­be­we­gings die vo­ri­ge jaar se een­jaar- re­la­tie­we ver­to­ning van ’n ti­pie­se kon­ser­wa­tie­we ge­ba­lan­seer­de fonds volg (die fondsvertoning word deur die blou lyn aan­ge­dui). Dit toon dui­de­lik hoe die fonds se kort­ter­myn­op­brengs net­to be­leg­gings­in­vloei in die daar­op­vol­gen­de kwar­ta­le aan­ge­dryf het (vloei word uit­ge­beeld deur die geel sta­we).

Die gra­fiek toon hoe die fonds se sterk re­la­tie­we ver­to­ning in 2005-’06 (in die top­kwar­tiel teen­oor sy e­we­knie­fond­se, in die top­band van 0% tot 25%) po­si­tie­we net­to in­vloei se­dert 2006-’07 ge­lok het, maar dit het ge­krimp en in 2008 ne­ga­tief ge­draai na­dat die 2007-ver­to­ning ver­swak het.

Hier­die uit­wer­king is selfs meer dra­ma­ties in die tyd­perk se­dert 2009 tot 2011: sy baie sterk 2008-’09-ver­to­ning het sterk in­vloei in 2009 ge­lok, net om te tru­rat tot net­to uit­vloei in 2010-’11 toe die fonds se re­la­tie­we ver­to­ning skerp ge­daal het tot in die on­der­ste kwar­tiel van sy ka­te­go­rie. En die ver­to­ning word dui­de­lik vol­ge­hou tot in die hui­di­ge, met groot swaaie in die een­jaar­ver­to­ning wat spoe­dig ge­volg word deur be­leg­gings­vloei.

Dit is be­lang­rik dat die da­ta ook be­ves­tig dat die be­leg­gings­vloei nie die lan­ger­ter­myn- drie­of vyf­jaar­fonds­ver­to­ning volg nie, ten spy­te van sy sterk re­la­tie­we op­brengs­te oor dié tyd­per­ke en tot 10 jaar (hoe­wel dit nie in die gra­fiek aan­ge­dui word nie). Die lan­ger tyd­per­ke sou eg­ter meer ge­skik­te tyd­raam­wer­ke ge­wees het om be­leg­gings­be­slui­te op te grond, om­dat dit sou oor­een­stem met die be­leg­gings­ho­ri­son wat deur die fonds­be­stuur­der ge­tei­ken is.

Om die waar­heid te sê, die fonds het uit­ste­kend oor die mees­te tyd­per­ke ver­toon: be­leg­gers wat vir die he­le 10 jaar-tyd­perk be­lê was, sou ’n op­brengs van 12,6% per jaar (ná gel­de) ge­kry het.

Ge­grond op die voort­du­ren­de vloei in en uit die fonds, het die ge­mid­del­de be­leg­ger in werk­lik­heid ’n op­brengs van 10,1% per jaar (ná gel­de) ge­kry, wat 2,5% per jaar min­der as die fond­s­op­brengs is. Hoe­wel dié ver­skil nie na baie lyk nie, het be­leg­gers wat in die fonds be­lê ge­bly het ge­du­ren­de die af­swaaie met ’n on­ge­loof­li­ke 53% meer ge­ëin­dig as die ge­mid­del­de kli­ënt wat met­ter­tyd in- en uit­ge­spring het.

Ef­fek­te­trust­be­dry­we wê­reld­wyd meld kon­se­kwent hier­die ne­ga­tie­we ver­skil tus­sen die op­brengs wat deur be­leg­gers er­vaar word, ge­naamd die “geld­ge­weeg­de” op­brengs, en die fonds (of “tyd­ge­weeg­de”) op­brengs, wat groot­liks deur be­leg­gers­ver­skui­wen­de ge­drag ver­oor­saak word. Dit sluit die im­pak van gel­de uit, wat reeds in ag ge­neem is.

In Suid-a­fri­ka het ’n steek­proef van 10 van die groot­ste mul­ti­ba­te- ef­fek­te­trust­fond­se ’n ge­mid­del­de op­brengs­ver­skil van -3,5% per jaar oor meer as 16 jaar ge­toon. Dit be­te­ken dat dié fond­se ’n op­brengs van am­per 70% meer ge­le­wer het as wat die ge­mid­del­de be­leg­ger in die­self­de fond­se in werk­lik­heid oor die tyd­perk ver­dien het; dit is ’n krag­ti­ge voor­beeld van hoe be­leg­gers lang­ter­myn­waar­de ver­nie­tig deur te re­a­geer op kort­ter­myn­ver­to­ning en deur tus­sen ver­skil­len­de fond­se te ver­skuif.

Dit is be­lang­rik dat be­leg­gers ont­hou dat fond­s­op­brengs­te si­klies van aard is om­dat hul­le nie net die fi­nan­si­ë­le en e­ko­no­mie­se si­klus­se van hul­le on­der­lig­gen­de ba­tes re­flek­teer nie, maar ook die styl van die fonds­be­stuur­ders. Fonds­be­stuur­ders soos Pru­den­ti­al het oor baie ja­re heen hul be­leg­gings­pro­ses­se fyn ge­slyp om dié si­klus­se te oor­kom en el­ke fonds se be­leg­gings­doel­wit te be­reik oor sy ge­spe­si­fi­seer­de tyds­ho­ri­son. Be­leg­ging­sie­nings wat in fond­se in wer­king ge­stel word neem tyd om vrug te dra, en dit kan dik­wels by­dra tot on­der­pres­ta­sie op kort ter­myn. Dit is waar­om die mees­te fond­se aan­be­vo­le be­leg­gings­tyd­per­ke het.

Ter­wyl dit on­ge­mak­lik kan wees om in ’n fonds te bly wat on­der­pres­teer, be­hoort dit be­leg­gers meer ver­troue te gee deur ’n fonds­be­stuur­der met ’n sterk lang­ter­myn­ver­to­ning te kies. ’n Fi­nan­si­ë­le raad­ge­wer kan ook help om jou die pad te laat stap. ■

Pie­ter Hugo is die be­stu­ren­de di­rek­teur van Pru­den­ti­al U­nit Trusts.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.