Hoe Nas­pers por­te­feul­jes se op­brengs be­ïn­vloed

Die in­ter­net- en me­di­a­reus, Nas­pers, ver­teen­woor­dig by­kans ’n kwart van die JSE se aan­deel­be­swaar­de in­deks. Wat be­te­ken dit vir die­ge­ne wat die mark wil klop?

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

as mul­ti­be­stuur­der het ek die uit­wer­king van die sty­gen­de prys van Nas­pers* se aan­deel­prys op fonds­be­stuur­ders se be­leg­gings­op­brengs­te ge­sien. Par­ty be­stuur­ders het vroeg in- en uit­ge­klim, ver­al toe die aan­deel­prys ’n hoog­te­punt be­reik het en be­stuur­ders wins ge­neem het. Dié be­stuur­ders het daar­na weer van die aandele ge­koop teen ho­ër vlak­ke.

Tal­le be­stuur­ders soek na wat hul­le as “waar­de” in ’n aan­deel be­skou. Waar­de-aandele is daar­die aandele wat goed­ko­per ge­koop word as tot waar sy wa­re waar­de, vol­gens die be­stuur­der, kan groei. Tal­le sal meen dat Nas­pers te duur is om­dat dit teen on­ge­veer 140 keer sy his­to­rie­se ver­dien­ste ver­han­del. Om te ver­ge­lyk, die JSE se Aan­deel­be­swaar­de In­deks (S­wix) ver­han­del teen on­ge­veer 21 keer.

Nas­pers ver­teen­woor­dig tans 24% van die S­wix en die vraag op tal­le be­stuur­ders se lip­pe is wat ge­beur in­dien die aan­deel­prys steeds styg. Wan­neer Nas­pers se aan­deel met 70% styg, wat dit oor die af­ge­lo­pe jaar ge­doen het, raak ’n por­te­feul­je met geen bloot­stel­ling nie by­kans 16,8% ag­ter. Dit be­te­ken die fonds­be­stuur­der skop af met ’n ag­ter­stand van 16,8% ver­ge­le­ke met die maat­staf. Selfs ’n bril­jan­te fonds­be­stuur­der sal dit moei­lik vind om dié ag­ter­stand in te haal.

Aan­ge­sien be­leg­gers be­wus­ter ge­raak het van hoe die mark pres­teer, ver­ge­lyk hul­le be­stuur­ders met maat­staw­we soos die S­wix. Selfs kon­tra­be­stuur­ders of “on­be­perk­te” be­stuur­ders word deur Nas­pers se oor­heer­sing be­ïn­vloed. ’n We­sen­li­ke aan­tal kon­tra­be­stuur­ders wat nie voor­heen in Nas­pers be­lê het nie, het nou bloot­stel­ling aan die aan­deel. Hul­le noem dit die bestuur van “maatstafrisiko”. Hul­le ver­hoog hul bloot­stel­ling aan ’n aan­deel van­weë sy oor­heer­sing in ’n maat­staf, nie nood­wen­dig van­weë die aan­deel se be­leg­ging­saak nie.

Na­ma­te die be­skik­baar­heid van op­na­mes oor fonds­pres­ta­sie toe­ge­neem het, ver­ge­lyk be­leg­gers ook nou be­stuur­ders met hul por­tuur­groep. In die lig van die oor­heer­sing van Nas­pers in Suid-a­fri­kaan­se e­kwi­tei­te, on­ge­ag van wat jy van die aan­deel dink, as jy van­dag nie Nas­pers be­sit nie, kan jy be­dui­dend swak­ker as jou por­tuur­groep pres­teer. On­ge­luk­kig verg die ver­ge­ly­kings in­ge­wik­kel­de ont­le­dings en kan dit mis­lei­dend vir on­in­ge­lig­te be­leg­gers wees.

Maar dit is se­nu­ter­gend vir selfs fonds­be­stuur­ders wat van die aan­deel hou. Sal jy daar­van hou as 24% van jou por­te­feul­je aan net een aan­deel bloot­ge­stel is? ’n Fonds­be­stuur­der het ’n paar jaar ge­le­de aan my ge­vra: “In­dien ek die naam van die aan­deel toe­hou en jou die groot bloot­stel­ling daar­aan wys, sal jy meen dis ’n ver­stan­di­ge sa­me­stel­ling van ’n por­te­feul­je vir jou kli­ën­te?”

Aan­deel­kon­sen­tra­sie is nie iets nuuts nie. Die S­wix is in 2003 in­ge­stel weens die oor­heer­sing van dub­bel­ge­no­teer­de aandele op die JSE se in­deks van al­le aandele (Al­si). ’n Soort­ge­ly­ke sce­na­rio het hom af­ge­speel waar be­stuur­ders swak­ker as die maat­staf pres­teer weens die oor­heer­sing van aandele soos BHP en Ang­lo A­me­ri­can wat pri­mêr op ’n in­ter­na­si­o­na­le aan­de­le­beurs ge­no­teer is, met slegs ’n klein per­sen­ta­sie aandele wat in die plaas­li­ke mark be­skik­baar was.

Om aan­dag te skenk aan Nas­pers se oor­heer­sing van die S­wix, ver­an­der ’n aan­tal be­stuur­ders nou hul maat­staf na die Bo­be­perk­te S­wix (Cap­ped S­wix), wat in No­vem­ber 2016 be­kend ge­stel is. Dit her­ba­lan­seer el­ke kwar­taal om aandele tot 10% van die in­deks te be­perk so­dat daar ’n klei­ner kon­sen­tra­sie van en­ke­le aandele is.

Nas­pers is ’n in­te­res­san­te be­leg­gings­ge­val om­dat dit ons her­in­ner hoe­kom dit be­lang­rik is om jou be­leg­gings­doel­wit­te te volg. As dit jou doel­wit is om die mark te klop, dan moet jy be­wus wees van Nas­pers se ge­wig in die maat­staf. ’n Ge­son­de toe­wy­sing aan Nas­pers is dan no­dig mits jy glo dat Nas­pers waar­skyn­lik swak­ker as die in­deks gaan vaar. Maar dis ver­stan­dig om be­leg­gers daar­aan te her­in­ner dat hoe­wel Nas­pers uit­ste­ken­de re­sul­ta­te ge­le­wer het, dit on­der­wor­pe is aan mark­sen­ti­ment net soos e­ni­ge an­der aan­deel. Dit kan daal!

Be­leg­gers wat hul be­leg­gings­doel­wit­te ver­ge­lyk met ’n doel­wit soos die klop van in­fla­sie met ’n se­ke­re marge om aan hul in­kom­ste­of groei­ver­wag­tin­ge te vol­doen, het dik­wels nie bloot­stel­ling aan Nas­pers of e­ni­ge an­der spe­si­fie­ke aan­deel no­dig nie.

As ’n en­ke­le be­leg­gings­ge­val gee Nas­pers an­der di­men­sies aan ’n por­te­feul­je. Deur sy be­leg­ging in Ten­cent bied hy Suid-a­fri­kaan­se be­leg­gers bloot­stel­ling aan ’n le­wen­di­ge in­ter­na­si­o­na­le teg­no­lo­gie­spe­ler. Sy bui­te­land­se sa­ke, wat hoof­saak­lik in Oos-eu­ro­pa en Aus­tra­la­sië ge­se­tel is, be­te­ken sy ver­dien­ste flo­reer wan­neer die rand ver­swak.

Van­dag is dit Nas­pers wat Suid-a­fri­kaan­se e­kwi­tei­te oor­heers, mô­re is dit mis­kien ’n an­der maat­skap­py. Die on­der­lig­gen­de be­gin­sel is om jou eie be­leg­gings­ver­eis­tes te be­gryp en om toe­rei­ken­de doel­wit­te te stel. Dit is waar­op be­leg­gers hul­le moet toe­spits. ■

Jen­ni­fer Hen­ry is ’n por­te­feul­je­be­stuur­der by S­tan­lib Mul­ti-ma­na­ger.

*fin­week is ’n pu­bli­ka­sie van Me­dia24, ’n fi­li­aal van Nas­pers.

Tal­le sal meen dat Nas­pers te duur is om­dat dit teen on­ge­veer 140 keer sy his­to­rie­se ver­dien­ste ver­han­del.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.