In­ves­tec as­set ma­na­ge­ment: watom in ’nvol­was­se bul­mark­te doen

Die hui­di­ge bul­mark is on­ge­woon uit­ge­rek, wat kom­mer laat ont­staan oor waar­da­sies, ver­al van die A­me­ri­kaan­se aan­de­le­mark. Wat moet be­leg­gers dan op dié punt van die mark­si­klus doen?

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

na­dat in­ter­na­si­o­na­le be­leg­gers reg­deur die hui­di­ge mark­si­klus vir ma­kro­ri­si­ko’s bang was, het hul kom­mer nou sterk na waar­da­sies ver­skuif. Mens hoor voort­du­rend van bui­ten­spo­ri­ge waar­da­sies op die A­me­ri­kaan­se aan­de­le­mark, as­of an­der aan­de­le­mark­te im­muun teen erns­ti­ge ver­ko­pe van A­me­ri­kaan­se aandele sal wees, en praat­jies van ef­fek­te­bor­rels.

Dit is in­te­res­sant dat die ge­skie­de­nis toon dat waar­da­sies sel­de die hoof­oor­saak van aan­deel­beer­mark­te is. Trou­ens, net een ge­val se­dert die 1920’s – die in­een­stor­ting van 1987 – kan só ge­noem word. S­kok­ke en re­ses­sies is 25% en 50% van die tyd die hoof­oor­sa­ke, ter­wyl stren­ger kre­diet­toe­stan­de met meer as twee der­des die wa­re ver­nie­ti­gers van bul­mark­te is.

Is waar­da­sies dan op die oom­blik ’n pro­bleem? In ’n aan­deel­kon­teks hang dit in ’n ma­te af van hoe mens daar­na kyk. Waar­da­sies is dui­de­lik ver­he­we, maar is dit in kom­mer­wek­ken­de ma­te? Lan­ger­ter­myn-maat­staw­we, wat die in­fla­si­o­nê­re 1970’s in­sluit, sal mens só laat dink, maar an­der, wat vol­har­dend lae in­fla­sie- en ren­te­koer­se in be­re­ke­ning bring, dui op ma­ti­ger oor­waar­da­sie.

Wat nie ont­ken kan word nie, is dat dit ’n on­ge­wo­ne en on­ge­woon uit­ge­rek­te si­klus is. Dit is meest­al aan­ge­dryf deur da­len­de ren­te­koer­se, maar se­dert die reg­stel­ling van 2015-’16 speel di­na­miek en mo­men­tum die hoof­rol – wat ti­pie­ser van mark­om­ge­wings laat in die si­klus is.

Fun­da­men­te­le fak­to­re het aan­sien­lik ver­be­ter en die groei-om­ge­wing is skyn­baar on­der­steu­nend. Wê­reld­wyd is groei ge­sin­chro­ni­seer en self­ver­ster­kend, en dit ver­sterk weer in­kom­ste­groei na vlak­ke wat in die al­ge­meen in dié si­klus af­we­sig was om­dat dit meer oor kos­te­ver­min­de­ring ge­gaan het.

Ver­dien­ste­groei is sterk en wyd­ver­spreid en dit sal waar­skyn­lik vir eers só voort­gaan. Die A­me­ri­kaan­se Fe­de­ra­le Re­ser­we­raad (Fed) het aan­ge­kon­dig dat hy sy ba­lans­staat sal be­gin ver­klein, en an­der sleu­tel­spe­lers, soos die Eu­ro­pe­se Sen­tra­le Bank, stel ver­min­de­ring in. Dié ont­wik­ke­lings, saam met e­ko­no­mie­se her­stel, be­perk eg­ter blyk­baar nog nie li­ki­di­teit nie.

Die sprei­ding van kre­diet met hoë op­brengs­koer­se, ge­woon­lik die bes­te vroeë aan­wy­ser, bly ver­klein en die dol­lar het ver­swak. Die groei in die geld­voor­raad is in die al­ge­meen on­der­steu­nend en in­fla­sie bly op die ag­ter­grond – tot die ver­ba­sing van sen­tra­le ban­ke, wat groot­liks nie daar­in kon slaag om die vlak daar­van te ver­hoog nie.

Wat moet be­leg­gers dan op dié punt van die mark­si­klus doen? Eer­stens lyk dit na ons me­ning nie na ’n goeie om­ge­wing om in mee­ge­voer te raak en op­brengs ag­gres­sief na te jaag nie.

Ons meen dat dit waar­skyn­lik wys is om bloot­stel­ling aan groei­ba­tes al hoe meer met uit­ge­soek­te de­fen­sie­we po­si­sies te ba­lan­seer. Ons re­ken dis nog reg om deel van die spel te bly. Die bes­te tyd­per­ke vir op­brengs in groei­ba­tes is aan die be­gin van ’n nu­we si­klus of teen die ein­de van ’n ou een.

Ons meen dat be­leg­gers dié op­tre­de kan oor­weeg:

■ Ver­be­ter por­te­feul­je­li­ki­di­teit. Dis nie nou die tyd om li­ki­di­teit prys te gee nie.

■ Be­nut wye ge­leent­heid­stel­le om op­brengs te be­haal wat nie so­veel af­hang van die rig­ting waar­in die pri­mê­re ba­te­klas be­weeg nie.

■ Weer­staan die ver­soe­king van goed­koop, wye, pas­sie­we bloot­stel­ling en wees al hoe meer uit­soe­ke­rig met die bloot­stel­ling bin­ne ba­te­klas­se wat waar­skyn­lik stand­vas­ti­ger sal wees wan­neer sa­ke moei­li­ker raak.

Po­si­si­o­ne­ring van In­ves­tec Glo­bal S­tra­te­gic Ma­na­ged Fund

Met bo­ge­noem­de in ge­dag­te meen ons dat ’n bie­tjie ver­sig­tig­heid ge­reg­ver­dig is, ver­al na­ma­te die reeds ou­e­ri­ge bul­mark­si­klus al hoe lan­ger uit­ge­rek word. Ter­wyl ons op­ti­mis­ties bly oor die voor­uit­sig­te vir groei­ba­tes van­weë die voort­ge­set­te ver­be­te­ring in fun­da­men­te­le fak­to­re, is die po­si­si­o­ne­ring van In­ves­tec Glo­bal S­tra­te­gic Ma­na­ged Fund, ons in­ter­na­si­o­na­le mul­ti­ba­te­vlag­skip­fonds, ge­volg­lik iet­wat ver­sig­ti­ger as wat dit ’n jaar ge­le­de was om­dat ons de­fen­sie­we po­si­sies in­bou.

’n Lang po­si­sie in A­me­ri­kaan­se 30-jaar­skat­kis­wis­sels is ’n voor­beeld van ’n de­fen­sie­we po­si­sie wat on­langs in­ge­stel is. ’n Op­brengs­koers van so­wat 3,2% ten ty­de van die ver­han­de­ling was aan­trek­lik ver­ge­le­ke met ons neu­tra­le koers­voor­spel­ling van 2% tot 2,5%. Ons re­ken dat dié po­si­sie waar­skyn­lik in ge­val van ’n aan­deel­mark­da­ling ’n po­si­tie­we op­brengs sal op­le­wer. Ons ver­be­ter ook stel­sel­ma­tig die li­ki­di­teit van die ba­tes in die fonds deur geen klein­ka­pi­ta­li­sa­sie-bloot­stel­ling te hê nie en bloot­stel­ling aan kre­diet met hoë op­brengs­koer­se te ont­trek.

Ons sien eg­ter steeds ge­leent­he­de vir op­brengs, soos ons bloot­stel­ling aan Ja­pan­se aandele. Ons meen dat Ja­pan­se maat­skap­pye goed­koop is ver­ge­le­ke met hul in­ter­na­si­o­na­le me­de­din­gers, dat die ein­de van ’n lang skuld­ver­min­de­ring­si­klus tot veel be­ter Ja­pan­se e­ko­no­mie­se pres­ta­sie lei, en dat oor­se­se be­leg­gers min bloot­stel­ling aan hul­le het. Ons bloot­stel­ling is spe­si­fiek ge­rig op maat­skap­pye met sterk of ver­be­te­ren­de kor­po­ra­tie­we bestuur wat óf ver­bind is tot die ver­be­te­ring van al­ge­he­le aan­deel­hou­ers­op­brengs deur gro­ter di­vi­den­de en te­rug­ko­pe, óf wat ’n sterk her­struk­tu­re­rings­be­na­de­ring volg. ■

P­hi­lip Saun­ders is die hoof van mul­ti­ba­te­groei by In­ves­tec Ba­te­be­stuur.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.