Prak­tie­se aan­slag tot ver­sig­ti­ge be­leg­ging

In on­se­ker tye moet be­leg­gers ver­sig­tig wees. Een van Sas­fin se aan­bie­dings is be­son­der ge­skik vir af­ge­tre­de­nes, men­se wat af­tre­de na­der, en men­se wat ’n se­ke­re in­kom­ste­vlak ver­eis.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

aan die voor­aand van wat in die voor­sien­ba­re toe­koms dalk, of dalk nie, ’n be­ter po­li­tie­ke om­ge­wing vir Suid-a­fri­ka sal wees, bly be­leg­gings­mark­te in on­se­ker­heid vas­ge­vang. Die pro­bleem is nie nuut nie. Die JSE se in­deks van al­le aandele het wel in No­vem­ber ’n al­ge­he­le hoog­te­punt be­reik; tog bly plaas­li­ke sa­ke- en ver­brui­kers­ver­troue op noe­mens­waar­di­ge laag­te­pun­te. En teen dié ag­ter­grond is die vraag: Wat moet ver­sig­ti­ge be­leg­gers doen?

Er­rol S­he­ar van Sas­fin As­set Ma­na­gers sê die ge­heim is om niks lafs te doen nie, jou beleggings een­vou­dig te hou, nie al jou geld op een kaart te ver­wed nie, die ver­lies van geld oor e­ni­ge 12 maan­de te ver­my, by­te bly met in­fla­sie, en te sorg dat jou kos­te nie te veel is nie.

Hy meen die Sas­fin S­ta­ble Fund, wat hy on­langs by P­hi­lip Brad­ford, be­leg­gings­hoof van Sas­fin, oor­ge­neem het, vat dit al­les saam.

S­he­ar is na­tuur­lik self ie­mand van aan­sien. Hy het 30 jaar se be­leg­gings­er­va­ring en het al ver­skeie be­dryf­s­toe­ken­nings ver­werf. Hy was vroe­ër by Li­ber­ty As­set Ma­na­ge­ment toe die i­ko­nie­se Roy M­cal­pi­ne die hoof was, ge­volg deur ver­skeie ja­re by S­tan­lib en toe ’n de­ka­de lank by Ab­sa In­ves­t­ments.

By S­tan­lib en Ab­sa was hy vir die ab­so­lu­te-op­brengs-por­te­feul­jes, as­ook se­ke­re af­ge­skei­de fond­se ver­ant­woor­de­lik.

Die Sas­fin S­ta­ble Fund is ver­al ge­skik vir af­ge­tre­de­nes, men­se wat af­tre­de na­der, en be­leg­gers wat ’n se­ke­re in­kom­ste­vlak ver­eis, sê S­he­ar. Daar­by is dit ge­skik om by be­leg­gings­in­stru­men­te soos le­wensan­nu­ï­tei­te en be­wa­rings­fond­se in­ge­ska­kel te word.

Die fonds se por­te­feul­je­waar­de is R220 mil­joen; die mi­ni­mum en­kel­be­drag­be­leg­ging is R25 000; die mi­ni­mum maan­de­lik­se be­leg­ging is R1 000; en die jaar­lik­se pres­ta­sie­gel­de is 80 ba­sis­pun­te. Die saam­ge­stel­de op­brengs se­dert sy aan­vang (Maart 2013) was 42,6% en die op­brengs oor drie jaar 27,3%.

“Ons wil sterk, bil­li­ke op­brengs oor ’n tyd­perk bied,” sê S­he­ar. “Ons ver­my e­nig­iets ris­kants of on­or­to­doks. Ons for­me­le oog­merk is om re­ë­le op­brengs te be­haal wat in­fla­sie klop deur taam­li­ke hoë in­kom­ste met meet­ba­re ka­pi­taal­groei op me­di­um- tot lang ter­myn te bied.

“Die por­te­feul­je tei­ken ’n re­ë­le op­brengs­koers (ná in­fla­sie) van 4% per jaar vir e­ni­ge aan­skui­wen­de tyd­perk van drie jaar, ter­wyl ka­pi­taal in e­ni­ge aan­skui­wen­de tyd­perk van 12 maan­de be­waar word. Dit is ook ont­werp om ho­ër op­brengs as die ge­mid­del­de van dag­geld­re­ke­nin­ge te be­haal – wat in elk ge­val be­las word.

“Een manier om hoë op­brengs te ver­se­ker, is deur kos­te so­veel moont­lik te be­perk. Ek bly veel eer­der by ’n een­vou­di­ge waar­de-vir-geld-op­sie met lae kos­te en ’n bie­tjie daal­be­sker­ming. En dít is waar­oor die Sas­fin S­ta­ble Fund gaan.”

Die por­te­feul­je word tot ’n mak­si­mum van 40% in aandele be­perk en het ’n hoë vlak van vas­te­ren­te-beleggings, met so­wat 10% in ge­no­teer­de ei­en­dom, wat goeie op­brengs­koer­se be­haal, so­wat 15% se bui­te­land­se bloot­stel­ling en ’n tit­sel­tjie in­fla­sie­ge­kop­pel­de ba­tes.

Die no­mi­na­le ef­fek­te­bloot­stel­ling is meer as 30%, met aan­trek­li­ke op­brengs­koer­se van tus­sen 8% en 11% en in skerp teen­stel­ling met dié in ont­wik­kel­de lan­de, sê S­he­ar. In­te­res­sant ge­noeg het bui­te­lan­ders se net­to aan­ko­pe van Suid-a­fri­kaan­se ef­fek­te in die jaar tot ein­de Sep­tem­ber on­danks die land se po­li­tie­ke pro­ble­me R69,5 mil­jard be­dra.

Die land se tien­jaar-ef­fek­te­op­brengs­koers is tans op 9,4% aan­trek­li­ker as dié van ve­le an­der ont­lui­ken­de mark­te, waar­on­der Rus­land, In­dië en In­do­ne­sië, met op­brengs­koer­se van on­der­skei­de­lik 7,7%, 7% en 6,6%.

Ver­wag­ting teen­oor uit­koms

Brad­ford het in ons ge­sprek met hom ver­skeie fo­kus­pun­te uit­ge­wys en ge­sê pri­va­te ver­wag­ting ver­skil on­ver­my­de­lik van die uit­koms. “Dit is baie mak­lik om vas­ge­vang te word in iets wat baie goed vaar, soos bit­coin, maar dit is die erg­ste dood­steek. Vir my is dit be­lang­rik dat die kli­ënt werk­lik be­gryp waar­by hy of sy be­trok­ke raak.

“Die mees­te men­se wat by­voor­beeld ge­ba­lan­seer­de fond­se in Suid-a­fri­ka bestuur, is baie sterk aan­deel­men­se, aan­deel­kie­sers, ter­wyl ek sou voor­stel dat ’n ra­si­o­ne­ler manier om ba­te­toe­wy­sing te bestuur, is om eers die bes­te beleggings met klei­ner ri­si­ko te be­paal om on­no­di­ge ri­si­ko te ver­my,” sê Brad­ford.

“As dit eg­ter dui­de­lik is dat hul­le waar­skyn­lik nie vol­doen­de op­brengs sal op­le­wer nie, moet mens se­ker maak dat die al­ter­na­tie­we meer as vol­doen­de vir die ri­si­ko ver­goed. Dít is hoe ’n la­er­ri­si­ko- of ver­sig­ti­ge fonds bestuur moet word.”

Brad­ford, wat al­ge­meen in ba­te­be­stuurs­krin­ge hoog ge­ag word, is al ses jaar by Sas­fin. Hy was vroe­ër by In­ves­tec Bank as ’n ef­fek­te-en-ren­te­han­de­laar, as­ook ’n ad­vi­seur van kli­ën­te met ul­tra­hoë net­to waar­de, en by Ab­sa We­alth as be­leg­gings­hoof. Hy is ’n voor­ma­li­ge pre­si­dent van die Suid-a­fri­kaan­se ver­e­ni­ging van ge­ser­ti­fi­seer­de fi­nan­si­ë­le ad­vi­seurs en ’n lid van die FTSE-JSE se ind­eks­ad­vies­ko­mi­tee. ■

Er­rol S­he­ar Fonds­be­stuur­der van Sas­fin As­set Ma­na­gers

P­hi­lip Brad­ford Be­leg­gings­hoof van Sas­fin As­set Ma­na­gers

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.