Ge­di­ver­si­fi­seer­des weer ge­wild

en ont­le­ders meen dit is tyd om ge­di­ver­si­fi­seer­de Die myn­bou­mark is op ’n ste­wi­ger grond­slag A­me­ri­can en BHP van na­der te be­kyk. myn­maat­skap­pye soos G­len­co­re, Ang­lo

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud - Deur Da­vid Mckay

om goud­aan­de­le te ver­han­del is, soos ons weet, ’n taak vir professionele aan­de­le­ver­han­de­laars. Vir die res is daar die ge­di­ver­si­fi­seer­de myn­maat­skap­pye, of “myn­hui­se” soos hul­le altyd be­kend was, wat min­der aan markwis­sel­val­lig­heid on­der­he­wig is dank­sy die di­ver­se aard van hul me­ta­le en ge­o­gra­fieë – en, tot on­langs, hul sterk ba­lans­sta­te.

Dié maat­skap­pye – G­len­co­re, Ang­lo A­me­ri­can en BHP – is erg ge­knou deur die da­ling in me­taal­pry­se tus­sen on­ge­veer 2011 en vroeg 2016. Hul­le het met te veel skuld ge­sit en ’n veel la­er be­leg­gings­op­brengs as an­der ba­te­klas­se ge­bied.

Die twee jaar se self­help of re­me­di­ë­ring wat ge­volg het, het dit ver­an­der. In volg­or­de van mark­ka­pi­ta­li­sa­sie be­vind G­len­co­re, BHP, Ang­lo A­me­ri­can en ’n vier­de een, South32 wat taam­lik on­langs ge­skep is, hul­le al­mal in die Top40-in­deks van die JSE. (Daar is twee an­der myn­maat­skap­pye onder die Top 40 – die Anglo­fi­li­a­le Ang­lo A­me­ri­can Pla­ti­num en Kum­ba Iron Ore). Ang­lo A­me­ri­can het ná ’n on­der­bre­king van twee jaar weer di­vi­den­de be­gin uit­keer en BHP le­wer ’n ef­fek­tie­we uit­be­ta­ling van 65% tot 70%.

Aan­ge­sien die myn­bou­mark sy e­we­wig in ’n ma­te her­win het, ’n pro­ses wat die groot­ste deel van die jaar ge­duur het, voel ont­le­ders dees­dae dap­per ge­noeg om aan te be­veel be­leg­gers moet met nu­we oë na die ge­di­ver­si­fi­seer­des kyk wat hul­le meen nie ge­noeg­saam op me­taal­prys- en self­help­ver­be­te­rings ge­re­a­geer het nie.

Hoe­wel hul­le hul ba­lans­sta­te reg­ge­ruk en ’n vas­te ver­bin­te­nis tot op­brengs ge­ves­tig het, re­a­geer hul­le nog glad nie op die ál gro­ter waar­skyn­lik­heid dat daar nie ge­noeg nu­we pro­jek­te is om op me­di­um- tot lang

ter­myn in die toe­ne­men­de vraag na me­taal te voor­sien nie. Die vraag wat men­se vra, is wat­ter van die groot myn­hui­se oor ’n in­ge­bou­de groei­stra­te­gie be­skik son­der om hul toe­vlug tot sa­me­smel­tings en ver­kry­gings te moet neem?

Die ant­woord, vol­gens par­ty van die groot ban­ke en ma­ke­laars, is G­len­co­re en BHP.

Lae be­ste­ding aan eks­plo­ra­sie

Die mynbou-su­per­si­klus van 2004-’12 is ge­dryf deur die wan­ba­lans tus­sen die groei­en­de vraag uit C­hi­na en die groei in wê­reld­wye aan­bod, sê die A­me­ri­kaan­se bank en hulp­bron­han­de­laar Gold­man Sa­chs in ’n on­lang­se ver­slag. “Ons meen ons is weer in ’n tyd­perk waar ’n wan­ver­hou­ding tus­sen vraag­groei en aan­bod­groei be­staan, wat ’n tyd­perk van ster­ker hulp­bron­pry­se as ge­woonk­lik kan aan­help,” sê die bank. Dié keer sal die groei eg­ter deur aan­bo­dra­si­o­na­li­se­ring in C­hi­na en deur groot We­ster­se myn­maat­skap­pye aan­ge­dryf word, eer­der as deur die dub­bel­sy­fer-vraag­groei wat die su­per­si­klus aan­ge­dryf het.

Vol­gens die bank is eks­plo­ra­sie­be­ste­ding as ’n per­sen­ta­sie van me­taal­mar­k­in­kom­ste op die laag­ste vlak se­dert 1990. Ab­so­lu­te be­ste­ding in 2016 was so­wat $8 mil­jard, dus te­rug op die vlak­ke van 2005. “Eks­plo­ra­sie­suk­ses is die grond­slag van die myn­bou­be­dryf (ba­tes kan eers ont­gin word na­dat hul­le ge­vind is), en die on­der­be­ste­ding aan die ont­dek­king van nu­we pro­jek­te sal moont­lik toe­koms­ti­ge uit­da­gings met pro­duk­sie mee­bring,” sê Gold­man Sa­chs.

Ty­dens BHP se al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring in Mel­bour­ne het Andrew Mac­ken­zie, uit­voe­ren­de hoof, die nuut­ge­von­de ver­troue van die mees­te groot

myn­maat­skap­pye ver­woord. “Be­vol­kings­groei en sty­gen­de le­wens­peil sal die vraag na e­ner­gie, me­ta­le en mi­ne­ra­le nog de­ka­des lank laat toe­neem,” het hy ge­sê. “Nu­we vraag­sen­trums sal na vo­re kom waar die be­lang­ri­ke hef­bo­me van in­dus­tri­a­li­sa­sie en ver­ste­de­li­king nog on­vol­was­se is, soos In­dië.”

Ma­cqua­rie meen daar is ge­noeg nu­we pro­duk­sie­ver­moë vir die vol­gen­de drie jaar met ’n groei­koers van so­wat 2,3% vir ’n ko­per e­kwi­va­len­te saam­ge­stel­de ge­bied. Ná dié da­tum (on­ge­veer 2021) sal me­taal­vo­lu­mes na ver­wag­ting af­neem ter­wyl ka­pi­taal­uit­ga­wes ver onder de­pre­si­a­sie­kos­te bly. “In die ge­val van Ang­lo en South32, is die voor­de­le (om hier­op te re­a­geer) ... Vir BHP, Rio Tin­to en G­len­co­re is die voor­de­le gro­ter en ons her­haal ons ‘koop’ aan­be­ve­lings,” sê Ma­cqua­rie.

“Ons meen BHP het die groot­ste styg­po­ten­si­aal in die na­jaag van op­brengs­te en met ’n sterk reeks be­plan­de pro­jek­te om uit te kies wan­neer die sek­tor weer op groei kon­sen­treer,” sê Ma­cqua­rie. “Naas G­len­co­re, wat steeds die hoog­ste groei in die na­bye toe­koms het, is BHP ons top­keu­se in die sek­tor,” sê Ma­cqua­rie voorts.

G­len­co­re se groei­fo­kus

On­danks die ver­troue wat ty­dens die jaar­ver­ga­de­ring uit­ge­spreek is, het Mac­ken­zie van BHP nog nie die ra­si­o­na­li­se­ring van die groep se por­te­feul­je af­ge­han­del nie na­dat van­jaar be­sluit is om van sy Noord-a­me­ri­kaan­se ska­lie­ba­tes af­stand te doen. Wat Ang­lo be­tref, is dit moei­lik om te sê of sy sa­me­stel­ling pre­sies reg is, ver­al sy bloot­stel­ling aan groot­maat­mi­ne­ra­le in Suid-a­fri­ka. En Rio Tin­to het so on­langs soos Sep­tem­ber van par­ty van sy steen­kool­ba­tes in Aus­tra­lië ont­slae ge­raak.

G­len­co­re is eg­ter in die teen­oor­ge­stel­de rig­ting op pad. “Ter­wyl G­len­co­re sy di­vi­den­de van­jaar her­vat het, is hy klaar­blyk­lik die sterk­ste op groei toe­ge­spits van al die ge­di­ver­si­fi­seer­de gro­tes met ’n in­for­me­le ‘sa­ke­meng­sel’-be­na­de­ring van Bun­ge (’n maat­skap­py wat sag­te kom­mo­di­tei­te ver­han­del) en po­ten­si­ë­le tran­sak­sies van meer as $4 mil­jard (’n ly­sie wat die koop van ’n be­lang in die C­hi­ne­se steen­kool­maat­skap­py Yan­co­al, Vol­can en C­hev­ron SA in­sluit),” sê In­ves­tec As­set Ma­na­ge­ment.

G­len­co­re se jong­ste s­kuif word be­skou as die skep van ’n nu­we vrug­reg­maat­skap­py vir on­e­del­me­ta­le ná ’n tran­sak­sie van $700 mil­joen met die On­ta­rio Te­a­chers’ Pen­si­on Plan waar­vol­gens hy vrug­reg­oor­een­koms­te vir so­wat 10 my­ne bring in ruil vir $350 mil­joen se ka­pi­taal van die pen­si­oen­fonds om nu­we vrug­reg­stro­me te koop. Vir ’n maat­skap­py wat met on­der­wy­sers se pen­si­oe­ne werk is dit ’n be­lang­ri­ke mo­sie van ver­troue in kom­mo­di­tei­te en G­len­co­re se ver­moë om voor­deel te trek uit die mark.

I­van Gla­sen­berg Uit­voe­ren­de hoof van G­len­co­re

Andrew Mac­ken­zie Uit­voe­ren­de hoof van BHP

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.