Die re­dak­teur sê

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud - JA­NA MA­RAIS

dt was ’n moei­li­ke jaar om ’n Suid-a­fri­ka­ner te wees – BBP per ca­pi­ta daal steeds; werk­loos­heid en ar­moe­de is aan die toe­neem; die Wes-kaap het om­trent niks meer wa­ter nie; kor­rup­te po­li­ti­ci, staats­amp­te­na­re en sa­ke­man­ne gaan on­ge­hin­derd voort met hul kas­ke­na­des. Waar ek hier op 6 De­sem­ber skryf, hang voor­uit­sig­te vir vol­gen­de jaar in groot ma­te af van wat by die ANC se ver­kie­sings­kon­fe­ren­sie gaan ge­beur. Tal­le mark­kom­men­ta­tors glo ’n al­ge­he­le Cy­ril Ra­map­ho­sa-oor­win­ning – waar sy span die Groot Ses-pos­te in die par­ty ver­werf – kan be­dui­den­de po­si­tie­we her­vor­ming mee­bring, be­leg­gers- en ver­brui­kers­ver­troue ver­hoog, ons help om gro­ter ag­ter­uit­gang na rom­mel­sta­tus te ver­my en die e­ko­no­mie weer aan die gang te kry.

Hier­die uit­slag lyk eg­ter al hoe meer on­waar­skyn­lik. “Op pa­pier be­hoort Cy­ril Ra­map­ho­sa te wen,” het een po­li­tie­ke ont­le­der on­langs aan fin­week ge­sê. “Die pro­bleem is dat hier­die ver­kie­sing nie op pa­pier ge­wen sal word nie.”

Om wak­ker te lê oor wie sal wen; hoe kor­rup of nie die stem­pro­ses sal wees; hoe M­pu­ma­lan­ga se Da­vid Ma­bu­za blyk­baar die tou­tjies­trek­ker in dié ver­kie­sing ge­word het; wan­neer die le­de van die Gup­ta- en Zu­ma-ge­sin in die hof aan­ge­kla sal word (in­dien dit ooit ge­beur)... Dit is al­les din­ge wat die skry­wer Si­son­ke M­si­mang “dooie ruim­te” noem – din­ge waar­oor ons geen be­heer het nie en ons dus nie oor moet be­kom­mer nie.

In plaas daar­van moet ons fo­kus op die din­ge waar ons ’n ver­skil kan maak, en dit word be­lang­ri­ker as ooit te­vo­re.

Ja­c­ques Pauw, ve­te­raan- on­der­soe­ken­de ver­slag­ge­wer en skry­wer, het laat in No­vem­ber ty­dens ’n fo­rum­by­een­koms by die Gor­don In­s­ti­tu­te of Bu­si­ness S­cien­ce (Gibs) ge­sê daar is net vier pi­la­re wat voor­kom dat Suid-a­fri­ka ’n ram­pok­ker­staat word: die reg­stel­sel, die me­dia, die sa­ke­wê­reld en die bur­ger­li­ke sa­me­le­wing. “Men­se soos ek en jy kan nie meer be­kos­tig om stil te sit nie,” het hy ge­sê. Hy het ver­skeie or­ga­ni­sa­sies be­klem­toon wat on­ge­loof­lik be­lang­ri­ke werk doen en o­pen­ba­re steun no­dig het. Hul­le sluit in F­ree­dom Un­der Law, Cor­rup­ti­on Wa­tch en die He­len Suz­man-stig­ting.

As be­leg­gers en aan­deel­hou­ers moet ons ook baie meer sê oor hoe maat­skap­pye be­stuur word. Die pri­va­te sek­tor speel ’n deur­slag­ge­wen­de rol om die toe­koms van Suida­fri­ka te ver­se­ker, het Pauw ge­sê. “En nie net deur nie on­eer­li­ke be­sig­heid met die re­ge­ring te doen nie,” maar om meer te doen om Suid-a­fri­ka se so­si­aal-e­ko­no­mie­se uit­da­gings te ta­kel. “Om ryk­dom aan ge­wo­ne men­se te bring, is die e­nig­ste ding wat hier­die land sal red.”

Geen po­li­tie­ke par­ty kan dit op sy eie be­reik nie. Hier is dus ’n nu­we­jaars­uit­da­ging: Ver­my die dooie ruim­te en ge­bruik daar­die e­ner­gie vir iets op­bou­ends.

Va­kan­sie-af­le­we­rings

Die vol­gen­de uit­ga­we van fin­week sal van 12 Ja­nu­a­rie te koop wees. As daar pro­ble­me met tyd­skrif­af­le­we­rings ge­du­ren­de die va­kan­sie­tyd­perk is, kon­tak my as­se­blief by ja­nam@fin­week.co.za.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.