8 apps vir die va­kan­sie­tyd

Met dié dat nog ’n wip­wa­en­tjie­jaar ein­de se kant toe s­taan, is die va­kan­sie­tyd uit­ein­de­lik hier. Ons het ’n lys van agt apps saam­ge­stel wat han­dig te pas kan kom ty­dens die va­kan­sie.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud - ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

Pack­point

Die aan­loop tot ’n va­kan­sie is ge­woon­lik baie op­win­dend, maar die in­pak­ke­ry is ge­neig om baie van die pret uit die lang­ver­wag­te va­kan­sie te haal.

Pack­point laat jou toe om die ver­moei­en­de taak om die weer te be­stu­deer, en uit te werk wat om te pak, te de­le­geer – vir feit­lik e­ni­ge be­stem­ming op die pla­neet.

Deur een­vou­dig in te tik waar jy heen gaan, wan­neer, vir hoe lank en wat jy al­les daar gaan doen, skep die app vir jou ’n ek­sie-per­fek­sie pak­lys met al­les wat jy moont­lik by jou be­stem­ming kan be­no­dig, ge­ko­ör­di­neerd met die kli­maat.

Die lys kan ook ge­re­di­geer en met vrien­de ge­deel word. (Gra­tis op An­droid and IOS)

Ai­r­port + F­lig­ht trac­ker ra­dar

Lug­ha­wens het oor die laas­te klom­pie ja­re van ba­sie­se ter­mi­na­le met ’n paar ge­maks­win­kels ge­groei tot mek­kas van ge­mak en sa­ke. Met meer as 2 500 plaas­li­ke en in­ter­na­si­o­na­le lug­ha­wens op sy plat­form, help die app jou om jou weg te vind deur die dool­hof van he­den­daag­se lug­ha­wens deur lug­ha­we­kaar­te, win­kel­lys­te, par­ke­ring, grond­ver­voer en nog meer vir el­ke lug­ha­we te voor­sien.

Die app het ook ’n reg­streek­se aan­koms- en ver­trek­bord wat vlug­te se sta­tus aan­dui. (Gra­tis op An­droid)

The En­ter­tai­ner

Jy het by jou be­stem­ming aan­ge­kom en jeuk om met die me­nig­te ak­ti­wi­tei­te te be­gin. The En­ter­tai­ner sal jou help om in die pro­ses geld te be­spaar. Dit maak voor­sie­ning vir t­wee-vir-een-aan­bie­dings om uit te eet, at­trak­sies, ont­span­nings­ak­ti­wi­tei­te, ge­sond­heid en fiks­heid en ho­tel­huis­ves­ting in meer as 40 be­stem­mings wê­reld­wyd, wat Jo­han­nes­burg, P­re­to­ria, Kaap­stad en Dur­ban in­sluit.

Die app stel jou in staat om na die aan­bie­din­ge te soek, en hul­le te ge­bruik en/of te deel met an­der men­se van­af jou foon. Dié nu­we en maan­de­lik­se aan­bie­din­ge geld vir die he­le jaar son­der e­ni­ge ver­val­da­tum. Na ’n gra­tis proef­tyd­perk, is ’n jaar­lik­se in­skry­wings­fooi van R295 vir 2018 be­taal­baar vir die stad waar jy be­plan om jou aan­bie­din­ge op te neem.

In Jo­han­nes­burg en P­re­to­ria by­voor­beeld, gee dit jou toe­gang tot meer as 1 700 koop-een-kry-een-ver­niet-aan­bie­din­ge, en sluit ook aan­bie­din­ge by ho­tel­le wê­reld­wyd in. (Gra­tis op An­droid en IOS)

Google Trans­la­te

Google het be­slis die ver­taal­maat­staf ver­hoog met sy on­mid­del­li­ke ka­me­ra­ver­ta­lings­ei­en­skap. Wan­neer jy voor iets te s­taan kom wat in ’n vreem­de taal ge­skryf of ge­druk is, pluk jy een­vou­dig jou foon uit, gaan op die app, en mik die ka­me­ra na die teks. Die teks word dan on­mid­del­lik ver­taal.

Die app laat jou ook toe om taal­pak­ket­te af te laai, wat jou dan in staat stel om Google Trans­la­te te ge­bruik selfs wan­neer jy nie aan die in­ter­net ver­bind is nie. (Gra­tis op An­droid en IOS)

Dstv Now

Wan­neer jy ’n bie­tjie le­di­ge tyd het om jou guns­te­ling reeks op te vang, of nie die reg­streek­se wed­stryd wil mis­loop nie, stel Dstv Now al­le P­re­mi­um-, Ex­tra-, Com­pact Plus- of Com­pact-in­te­ke­na­re in staat om van e­ni­ge plek, e­ni­ge tyd en teen geen by­ko­men­de kos­te nie, te stroom. Jy kan ook in­houd af­laai om na te kyk wan­neer jy van lyn af is. Al­ter­na­tie­we­lik, as jy nie baie gaan kyk ter­wyl jy met va­kan­sie is nie, stel die app jou in staat om jou op­na­mes op jou Dstv Ex­plo­ra tuis te stel van waar jy ook al is, so­dat jy daar­na kan kyk as jy tuis­kom. Met ’n Tv-gids en her­in­ne­rings­ei­en­skap in­ge­bou in die app, is dit soos om jou de­ko­deer­der en TV in jou sak te hê. (Gra­tis op An­droid en IOS)

Ne­t­ca­re As­sist

As by­ko­men­de voor­be­rei­dings­maat­re­ël vir wat ook al mag ge­beur, is die Ne­t­ca­re As­sist-app jou een­stop-nood­hulp.

Wan­neer ’n kri­sis jou in die ge­sig staar, kry jy drie mak­li­ke toe­gangs­op­sies. Jy kan ’n am­bu­lans bel, ’n hos­pi­taal of dok­ter vind wat die naas­te is aan waar jy jou tans be­vind, of ’n nood­hulp­gids kry wat mak­lik is om te volg vir ver­skeie me­die­se sce­na­rio’s. (Gra­tis op An­droid en IOS)

Kru­ger Na­ti­o­nal Park Field App

As jy in hier­die fees­tyd Suid-a­fri­ka se be­kend­ste wild­tuin be­soek, kan dié app ’n hel­pen­de hand ver­leen en meer ken­nis werp op die wild­le­we.

Die soek­tyd vir gro­ter roof­die­re kan ver­kort word deur ’n ei­en­skap wat on­lang­se be­sig­tings aan­dui en spog ook met ’n warm­kol­kaart met die jong­ste 400 be­sig­tings.

By­ko­mend tot jou eie per­soon­li­ke gids in die park, be­vat dit ook ’n lys van die­re, vo­ëls, bo­me, veld­blom­me, in­sek­te en rep­tie­le wat jou help om hul­le te i­den­ti­fi­seer deur ’n gr­oor lê­er fo­to’s, met in­lig­ting oor elk­een. (Gra­tis op An­droid en IOS)

Google P­ho­to­scan

Daar­die ou fa­mi­lie­fo­to-al­bum wat slegs een keer per jaar na die Ker­s­e­te be­kyk word, kan uit­ein­de­lik uit die as op­staan en na die di­gi­ta­le era ge­bring word.

Die app stel jou in staat om dit af te neem en skep dan on­mid­del­lik ver­be­ter­de, glans­vrye skan­de­rings. Die fo­to’s lyk dan as­of dit pas met jou slim­foon ge­neem is. (Gra­tis op An­droid en IOS)

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.