Po­li­tie­ke her­vor­ming groei­aan­dry­wer in ont­lui­ken­de­mark-e­ko­no­mieë

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Voorblad Vooruitsig - Deur An­ne­li Groe­ne­wald

Die groei van ont­lui­ken­de mark­te is op ’n voort­ge­set­te grond­slag ge­bou, met “be­te­ke­nis­vol­le her­vor­ming” in ’n aan­tal sleu­tel- ont­lui­ken­de mark­te wat ’n aan­trek­li­ke om­ge­wing vir be­leg­gers skep.

Só meen Abdal­lah Gu­e­zour, fonds­be­stuur­der vir ont­lui­ken­de­mark-skuld by S­chro­ders. Hy son­der Ar­gen­ti­nië uit as ’n land wat daar­in ge­slaag het om be­te­ke­nis­vol­le her­vor­ming in te stel en waar Mau­ri­cio Ma­cri, nu­we pre­si­dent se­dert 2015, daar­in ge­slaag het om ge­loof­waar­dig­heid in die land se e­ko­no­mie te her­stel. Dit be­te­ken dat Ar­gen­ti­nië “vir die eer­ste keer se­dert 2001 weer tot fi­nan­si­ë­le mark­te kan toe­tree”, het Gu­e­zour in No­vem­ber op ’n kon­fe­ren­sie in die ba­teb­stuur­der se hoof­kan­toor in Lon­den ge­sê*.

Tus­sen 2013 en 2015 het baie ka­pi­taal uit ont­lui­ken­de mark­te ge­vloei, maar meer on­langs het t­wee ont­wik­ke­lings ka­pi­taal na ont­lui­ken­de mark­te te­rug­ge­dryf.

Die een is sa­me­han­gen­de wê­reld­groei en die an­der is dol­lar­swak­heid, sê Tom Wil­son, hoof vir ont­lui­ken­de­mark-aan­de­le van S­chro­ders.

Daar­by het die beer­mark van t­wee jaar in ont­lui­ken­de mark­te “werk­lik goeie waar­da­sies” ver­oor­saak, sê Gu­e­zour.

Nog lan­de wat vol­gens Gu­e­zour daar­in ge­slaag het om be­te­ke­nis­vol­le her­vor­ming in te stel, is In­do­ne­sië, In­dië en in ’n ma­te Bra­si­lië om­dat Bra­si­lië nou “na ons me­ning fis­kaal ver­ant­woor­de­lik” is.

Gu­e­zour sê Suid-a­fri­ka sal waar­skyn­lik by dié lys ge­voeg kan word as pre­si­dent Ja­cob Zu­ma uit­tree en ver­an­de­rin­ge plaas­vind. “Her­vor­ming kan ’n on­mid­del­li­ke uit­wer­king op be­leg­ging” in ont­lui­ken­de­mark-e­ko­no­mieë hê so­lank die her­vor­ming be­te­ke­nis­vol is, sê Wil­son.

Op die vraag oor die soor­te her­vor­ming wat be­lang­rik is in die be­leg­gings­wê­reld, noem Nick Bro­wn, fonds­be­stuur­der vir ont­lui­ken­de­mark-skuld by S­chro­ders, In­do­ne­sië se in­fra­struk­tuur­be­ste­ding, as­ook be­las­ting­her­vor­ming in In­dië. Hy ver­wys ook na Rus­land se her­vor­ming van sy bank­sek­tor – wat die ver­min­de­ring van die aan­tal ban­ke in dié land in­ge­sluit het en wat ge­help het om ka­pi­taal­uit­vloei on­der be­heer te bring.

Bro­wn sê die soor­te her­vor­mings of ten­den­se wat Suid-a­fri­ka aan­trek­li­ker vir be­leg­gers sal maak, sal in­sluit ’n “be­sluit aan die po­li­tie­ke kant wat ’n tyd­perk van sta­bi­li­teit sal in­lui”.

Daar­op sal die uit­ska­ke­ling van kor­rup­sie moet volg. Wan­neer be­leg­gers ge­mak­lik voel dat kor­rup­sie aan­dag kry, “sal be­leg­ging te­rug­kom”. ■ Fonds­be­stuur­der vir ont­lui­ken­de­mark­skuld by S­chro­ders Ar­gen­ti­nië se pre­si­dent

*Die skry­wer het die kon­fe­ren­sie as ’n gas van S­chro­ders by­ge­woon. word of wat vroe­ër ge­wild was,” sê Go­ven­der.

“Ons hou daar­van om groei­aan­de­le te kry wat hul glans ver­loor het – ons noem hul­le die ge­val­le hel­de.”

Wool­ies sal by­voor­beeld as ’n or­dent­li­ke aan­deel in die kos-en-kle­ra­sie­mark voor­be­staan, on­ge­ag van wie in De­sem­ber wen. “Jy kan dit nou vir R58 koop en daar is min ko­pers, ter­wyl die he­le mark t­wee jaar ge­le­de teen so­wat R100 ’n ob­ses­sie daar­mee ge­had het,” sê sy.

Per­pe­tua pas die­self­de be­leg­gings­be­gin­sels wê­reld­wyd toe en het in die mo­deklein­han­de­laar Mi­cha­el Kors, die han­dels­merk­ju­we­liers­groep Pan­do­ra en die bi­o­far­ma­seu­tie­se groep Gi­le­ad S­cien­ces be­lê, sê Go­ven­der.

Po­li­tiek en wins

Op kort ter­myn sal baie van die uit­slag van die Anc-kon­fe­ren­sie in De­sem­ber af­hang.

“Men­se sê daar was ’n lo­pie en dat mark­te duur is, maar 55% van die Jse-ge­no­teer­de maat­skap­pye het ’n prys-ver­dien­ste-ver­hou­ding [p/v] van 15 of min­der, wat be­te­ken daar sal baie ge­leent­he­de wees as die nuus in De­sem­ber neu­traal tot po­si­tief is,” sê Van den Berg van In­ves­tec As­set Ma­na­ge­ment.

Van­jaar is die JSE se ster­pres­ta­sie hoof­saak­lik aan­ge­dryf deur groot­ka­pi­ta­li­sa­sie-maat­skap­pye, ver­al Nas­pers en Ri­che­mont. As die De­sem­ber-uit­slag po­si­tief is, kan dit saam met ’n po­si­tie­we wê­reldom­ge­wing “tot ’n meer al­ge­me­ne lo­pie lei en kan an­der sek­to­re van die mark be­voor­deel word”, sê hy.

’n Po­si­tie­we uit­slag kan tot ’n bie­tjie uit­stel van ’n gra­de­rings­ver­la­ging deur Moody’s lei ter­wyl mark­waar­ne­mers op e­ko­no­mie­se her­vor­ming wag. “Die rand sal daar­om dalk ver­sterk, wat be­te­ken 71% van ons in­kom­ste – wat uit die bui­te­land kom – sal dalk on­der­pres­teer, en daar sal eu­fo­rie by die plaas­li­ke ban­ke, klein­han­del­maat­skap­pye, ei­en­doms­maat­skap­pye en ver­brui­kers­maat­skap­pye wees. Dié mark­sek­to­re sal dalk be­leg­gings­ge­leent­he­de bied,” sê Van den Berg.

Vol­gens hom is Mr P­ri­ce, TFG en Im­pe­ri­al van die aan­de­le wat aan­trek­lik lyk.

In ’n ne­ga­tie­we sce­na­rio sal die teen­oor­ge­stel­de ge­beur: Dit sal waar­skyn­lik tot ’n gra­de­rings­ver­la­ging deur Moody’s, ’n swak­ker rand, ho­ër in­fla­sie en ver­de­re ren­te­koers­ver­ho­gings lei, wat groei sal demp.

“Om­dat 71% van die in­kom­ste van J­se­maat­skap­pye uit die bui­te­land kom, sal ons aan­deelin­deks in werk­lik­heid styg as die nuus ne­ga­tief is,” sê Van den Berg. Maat­skap­pye soos Nas­pers, Ri­che­mont, Bid­corp, AB in­bev en B­ri­tish A­me­ri­can To­bac­co kan daar­deur be­voor­deel word.

“As daar ’n ne­ga­tie­we uit­koms is, sal die mark steeds styg en sal dit meer van die­self­de

'n Klant tel haar bank­no­te voor sy vir vrug­te by 'n straat­mark in São Pau­lo, Bra­si­lië, be­taal.

Mau­ri­cio Ma­cri

Abdal­lah Gu­e­zour

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.