Die plaas­li­ke kuns­mark

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Kolskoot Belegging In Kuns -

Chris­ti­aan Bar­nard, die man ag­ter Pa Kua De­sign en die Bar­nard Gal­le­ry in Kaap­stad, sê die plaas­li­ke kuns­mark doen baie goed en het die af­ge­lo­pe de­ka­de ge­wel­dig ge­groei, met ’n aan­tal kuns­te­naars van hoë ge­hal­te wat na vo­re ge­tree het.

In 2016 het ’n A­lex­is P­rel­ler vir meer as R7 mil­joen ver­koop; in 2017 het ’n Pier­neef vir meer as R4,5 mil­joen, ’n skets deur Wil­li­am Ken­trid­ge vir R5 mil­joen en ’n beeld­hou­werk deur Syd­ney Ku­ma­lo vir byna R2 mil­joen ver­koop.

Vol­gens Ma­ry-ja­ne Dar­roll en Ru­arc Pef­fers, di­rek­teu­re van Aspi­re Art Aucti­ons, kan slim be­leg­gers tans wins­ko­pies op­raap.

“Die plaas­li­ke mark is oor die al­ge­meen ge­sond, met nu­we ga­le­rye en per­ma­nen­te ver­sa­me­lings wat o­pen,” sê hul­le. “Seg­men­teer ons die mark, bly die pres­ta­sie aan die bo­kant van die mark baie sterk vir so­wel Suid-a­fri­kaan­se as in­ter­na­si­o­na­le wer­ke. In die mid­del van die mark is daar ’n gro­ter af­keer van ri­si­ko weens die al­ge­me­ne toe­stand van die plaas­li­ke e­ko­no­mie.” Vir ’n be­leg­ger be­te­ken dit daar is tans wins­ko­pies be­skik­baar.

Die kuns­kon­sul­tant Mat­thew Krou­se sê Suida­fri­kaan­se kuns het die af­ge­lo­pe drie tot vyf jaar in die kon­teks van kon­tem­po­rê­re A­fri­ka-kuns ge­kon­so­li­deer. In 1997, toe die Twee­de Jo­han­nes­burg­se Bi­ën­na­le plaas­ge­vind het, was plaas­li­ke kuns iets een­kant, “met oë na die Wes­te ge­rig”. In 2017 is dit ste­wig in die vas­te­land van A­fri­ka ge­an­ker, sê hy.

Mak­ga­ti Mo­le­bat­si van Mak’dct Art Ad­vis­o­ry sê die be­lang­stel­ling in Suid-a­fri­kaan­se kuns en kuns­te­naars is groot. Ge­beu­re wat om kuns wen­tel, soos kuns­skoue, neem toe, het so­si­a­le ge­leent­he­de ge­word en die pro­fiel van kuns in die land ’n hup­stoot ge­gee. Hy sê kuns­skoue is ’n plek waar mens na kuns kan gaan kyk son­der om ge­ïn­ti­mi­deer te voel. “Ga­le­rye kan in­ti­mi­de­rend wees.”

Vol­gens Alas­tair Me­re­dith van S­trauss & Co kan selfs kuns­skoue in­ti­mi­de­rend wees, aan­ge­sien baie ga­le­rye ver­kies om nie ’n prys te sit by die wer­ke wat ten toon­ge­stel word nie – wat die e­li­tis­tie­se ge­dag­te van, “as jy moet vra, is dit te duur vir jou” on­der­steun.

Su­sie Good­man van S­trauss & Co sê die Tur­bi­ne Art Fair, waar geen werk vir meer as R50 000 ver­koop is nie, was ’n baie min­der in­ti­mi­de­ren­de ruim­te. “Der­tien­dui­send men­se het ge­kom en baie was daar om te leer,” sê sy. ■

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.