Boeke: Lees­ge­not x 8

Van in­sig in die war­rel­wê­reld van Suid-a­fri­kaan­se po­li­tiek tot mees­ter­li­ke ver­tel­lings om jou ha­re te laat rys. Dié lees­lys bied be­slis ho­pe ver­maak vir die fees­tyd.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud - te­rug­voer@fin­week.co.za

wan­neer 16 De­sem­ber aan­breek, is dit ge­woon­lik ’n te­ken dat die he­le land kan ag­ter­oor­sit en be­gin ont­span. Van­jaar is dit eg­ter ef­fens an­ders, want ter­wyl par­ty ’n bier­tjie knak, trek die ANC vir sy hoogs be­stre­de lei­er­skaps­ver­kie­sing saam. Ons kui­er dalk om die swem­bad of steek die braai­vleis­vu­re aan, maar vir ’n land wat on­der so­veel kri­sis­se stei­er, is van­jaar se kon­fe­ren­sie vir die ver­kie­sing van ’n nu­we An­c­pre­si­dent ’n ui­ters ge­wig­ti­ge saak.

The Fall of the ANC Con­ti­nues

Deur P­rin­ce Mas­he­le en M­zu­ki­si Qo­bo

So, vir jou lees­ple­sier kan dit die moei­te loon om meer ag­ter­grond te kry oor die ge­beu­re by Nas­rec, met die by­ge­werk­te weer­ga­we van The Fall of the ANC deur P­rin­ce Mas­he­le, po­li­tie­ke we­ten­skap­li­ke, en M­zu­ki­si Qo­bo, ru­briek­skry­wer en a­ka­de­mi­kus aan die Universiteit van Jo­han­nes­burg. Hul hoof­be­toog strook met dié in die 2014-de­buut van die boek, naam­lik dat die ANC hom nie sal kan ver­nu­we of op­help uit die mod­der nie, soos tal­le van sy af­ge­vaar­dig­des voel hy kan nie. Ge­sien die po­li­tie­ke skrap­nel wat die kon­fe­ren­sie kan op­le­wer, as­ook die ver­deeld­heid in die re­ge­ren­de par­ty, lyk dit na ty­di­ge lees­stof.

The Pre­si­dent’s Kee­pers: T­ho­se Kee­ping Zu­ma in Po­wer and Out of P­ri­son Deur Ja­c­ques Pauw

Om die sen­sa­si­o­ne­le pu­bli­ka­sie The

Pre­si­dent’s Kee­pers deur die ve­te­raan on­der­soe­ken­de joer­na­lis Ja­c­ques Pauw nie van­jaar op ’n lees­lys te hê nie, is be­swaar­lik moont­lik. So ge­wild dat die eer­ste druk on­mid­del­lik uit­ver­koop is, toon dié diep­te-on­der­soek na die mag­te wat pre­si­dent Ja­cob Zu­ma aan be­wind hou, dat ons lei­er nog meer on­der ver­den­king is as wat ons ge­dink het. Pauw trek die lyn van die leu­ens en be­drog in ons he­den­daag­se Suid-a­fri­kaan­se po­li­tiek deur na ’n ver­derf­li­ke, on­der­grond­se ma­fi­a­staat met ten­ta­kels wat van die pro­vin­sies tot in Rus­land strek.

A Brief His­to­ry of Se­ven Kil­lings

Deur Mar­lon Ja­mes

His­to­rie­se dra­mas het nu­we stu­krag ge­kry dank­sy boeke soos Hi­la­ry Man­tell se Wolf

Hall en Bring up the Bo­dies, die eer­ste t­wee af­le­we­rings van ’n tri­lo­gie oor die op­koms en val van T­ho­mas Crom­well, ver­trou­e­ling en uit­ein­de­lik ge­doem­de raad­ge­wer van ko­ning Hen­drik die Ag­ste van En­ge­land. Vir ’n heel an­der han­te­ring van die gen­re is daar Mar­lon Ja­mes se Brief His­to­ry of Se­ven Kil­lings oor die ge­beu­re wat aan­lei­ding ge­gee het tot en ge­volg het op die sluip­moord­po­ging op die reg­gae-san­ger Bob Mar­ley in 1976. Ver­bluf­fend van dié bril­jan­te boek uit 2014 is die am­bi­si­eu­se ver­tel­wy­se – baie daar­van in die Ja­mai­kaan­se volks­taal, of kre­ools, soos die lin­guis­te dit noem – wat die ge­beu­re van des­tyds deur die oë van gees­te, ge­tui­es, moor­de­naars, dwelm­han­de­laars en skoon­heids­ko­nin­gin­ne laat af­speel. ’n On­ge­loof­li­ke boek wat jou kop sal laat draai.

Sla­de Hou­se

Deur Da­vid Mit­chell

In dié no­vel­le is die B­rit­se ro­man­sier Da­vid Mit­chell op sy grie­se­lig­ste, boei­end­ste bes­te – die reg­te lees­stof vir t­wee lui dae. Se­dert hy met sy gen­re­lo­se G­host­writ­ten roem ver­werf het, het Mit­chell me­nig­maal be­ïn­druk met ’n bui­ten­ge­wo­ne ta­lent vir stem­me en ver­ha­le, en ’n ver­moë om van tyd en plek te ver­wis­sel son­der om te oor­dryf om in­druk te maak. Die sto­rie be­gin in 1979 en ein­dig rond­om Hal­lo­ween in 2015 wan­neer ’n ”gas” soos al­tyd el­ke ne­ge jaar op die laas­te Sa­ter­dag van Ok­to­ber na Sla­de Hou­se ont­bied word. Die hoe­koms en waar­oms word met­ter­tyd dui­de­lik. Dit is baie gril­le­rig.

The S­qua­re and the To­wer: His­to­ry’s Hid­den Net­works Deur Ni­all Fer­gu­son

Vir mis­kien ’n ob­jek­tie­we, in­te­res­san­te uit­leg van wat in wê­reld­po­li­tiek aan die gang is – van­uit ’n oor­sig­te­li­ke ge­skied­kun­di­ge blik – hoef jy nie ver­der te soek as die ver­maar­de e­ko­no­mie­se ge­skied­skry­wer Ni­all Fer­gu­son nie. Sy jong­ste boek, The S­qua­re and the To­wer, on­der­soek die mag van net­wer­ke, ge­noot­skap­pe en ge­meen­skap­pe om te ver­dui­de­lik hoe die ge­skie­de­nis vorm kry. Fer­gu­son be­gin met die voor­beeld van me­ni­ge ou I­ta­li­aan­se dor­pie se struk­tuur en ver­dui­de­lik hoe die groot plein waar die dorp se men­se ver­ga­der en ’n to­ring waar­van­daan die e­li­te heers, die be­gin­for­maat is waar­deur i­dees vorm kry.

Mur­der at S­mall Kop­pie: The Re­al S­to­ry of the Ma­ri­ka­na Mas­sa­c­re Deur G­reg Ma­ri­no­vich

Die ge­re­ken­de fo­to­joer­na­lis G­reg Ma­ri­no­vich sif deur tal­le ar­ti­kels, ver­tel­lings en die kom­mis­sie van on­der­soek in ’n her­be­skry­wing van die ge­beu­re van Au­gus­tus 2012, waar­in on­der meer 34 myn­wer­kers dood­ge­skiet is ter­wyl hul­le aan pro­tes­op­tre­de by Lon­min se Ma­ri­ka­na-myn deel­ge­neem het. Die “S­mall Kop­pie” van die ti­tel is ’n klom­pie rot­se 300 me­ter van Won­der­kop af op Lon­min se ter­rein, waar an­der slag­of­fers ge­vind is wat ver­moor is deur hul­le op kort af­stand dood te skiet. Die ge­brek aan ver­ant­woord­baar­heid blyk dui­de­lik uit die Suid-a­fri­kaan­se Po­li­sie­diens, Lon­min en die re­ge­ring se on­be­reid­wil­lig­heid om ver­ant­woor­de­lik­heid te aan­vaar vir die groot­ste slag­ting in Suid-a­fri­ka se­dert die ge­beu­re by S­har­pe­vil­le in 1960, toe die po­li­sie 69 men­se dood­ge­skiet het.

The Li­ne of Beau­ty

Deur Al­lan Hol­ling­hurst

Vir ’n blik op ’n po­li­tie­ke sto­rie van

’n an­der soort, be­skryf The Li­ne

of Beau­ty die ge­beu­re ty­dens die laas­te deel van Mar­ga­ret T­ha­t­cher se be­wind. Ver­tel deur die oë van Nick, pas uit die Universiteit van Cam­brid­ge ge­stuur, i­de­a­lis­ties, vat­baar vir in­druk­ke en gay, be­skryf Hol­ling­hurst se ro­man die de­ka­den­sie van die 1980's, wat be­gin ver­krum­mel na­ma­te die Miv/vigs-e­pi­de­mie toe­neem. Daar word uit­ste­kend die spot ge­dryf met die ry­kes; po­li­tie­ke be­lang­rik­heid word op mees­ter­li­ke wy­se tot ’n Lil­li­pu­ti­aan­se wê­reld à la Jo­na­than S­wift ver­klein. Hol­ling­hurst kry soms kri­tiek vir gay a­gi­ta­sie en pro­pa­gan­dis­tie­se li­te­ra­tuur, maar dié is een­vou­dig ’n skit­te­ren­de en heel dik­wels sim­pa­tie­ke s­tuk­kie werk.

Has­ta La Gup­ta Ba­by

Deur Za­pi­ro

Al brand jou keel, wil jy die fel­ste kri­tiek soms on­ver­dun af­sluk. Gryp dan na die sny­den­de spot­pren­te van die sa­ti­ri­kus Za­pi­ro, wie se

Has­ta La Gup­ta Ba­by tot ons vi­su­e­le ge­not uit­druk­king gee aan ons min­ag­ting vir die mis­da­di­ge ka­baal wat ons land tot in die af­grond in “re­geer”. En van­jaar was daar be­son­der baie skiet­goed vir Za­pi­ro, on­der meer He­len Zil­le se twiets, Pra­vin Gord­han wat uit die ka­bi­net ge­skop is en die ver­skrik­li­ke, ver­fris­sen­de val van Bell Pot­tin­ger, ge­na­de­loos aan die skand­paal ge­hang deur die­self­de krag­te as wat hy deur die ja­re op so ’n om­stre­de wy­se tot sy eie voor­deel ge­ma­ni­pu­leer het. As jy nie weet of jy moet lag of huil nie, lag dan maar eer­der.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.