Mo­tors: Hy trap sta­sie­wa se mo­de­pe­daal

In Eu­ro­pa is styl­vol­le sta­sie­wa­ens die gier. Maar sal Suid-a­fri­ka volg? Dalk sal Vol­vo se V90 Cross Coun­try SuidA­fri­ka­ners oor­tuig.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

ek ver­staan nie die Suid-a­fri­ka­ners se af­keur jeens sta­sie­wa­ens so mooi nie. Dit is na reg­te die bes­te wat die mo­tor­be­dryf kan bied; dit kom­bi­neer die af­ge­rond­heid en ry­ge­hal­te van ’n se­dan met die ruim­te en prak­tie­se kwa­li­tei­te van ’n sta­sie­wa, en in die ge­val van die Vol­vo V90 Cross Coun­try, ook die veld­ry-ei­en­skap­pe van nuts­voer­tuie. Dis baie een­vou­dig.

Baie mo­tor-en­toe­si­as­te se voor­oor­deel is dat die sta­sie­wa ’n ver­ve­li­ge, prak­tie­se pak­don­kie is. Mis­kien meen baie van Suid-a­fri­ka se as­pi­rant-ko­pers dat sta­sie­wa­ens nie af­ge­rond of mo­di­eus ge­noeg is nie. Twak! Hul­le kan dit wees, en nog baie meer. Van­dag se mo­der­ne, mo­di­eu­se sta­sie­wa­ens lyk meer na nuts­voer­tuie. Dis om­dat slim mo­tor­ver­vaar­di­gers ’n klomp ont­werp­ei­en­skap­pe in­span wat die ver­skil tus­sen nuts-, oor­kruis­voer­tuie en sta­sie­wa­ens so te sê weg­ge­neem het.

Die glan­sen­de, luuk­se en veel­sy­di­ge Vol­vo V90 Cross Coun­try is so ’n voer­tuig. Dit is die op­vol­ger van die ge­vier­de Vol­vo XC70, ’n sta­sie­wa wat i­ro­nies ge­noeg meest­al met ’n nuts­voer­tuig ver­war word. Die V90 Cross Coun­try is plaas­lik be­ski­baar in agt kom­bi­na­sies met die­sel- of pe­trol­aan­dry­wing en vier­wiel­aan­dry­wing as stan­daard. fin­week het die die­sel­va­ri­ant, die Vol­vo V90 Cross Coun­try D5 AWD In­scrip­ti­on, toets­be­stuur.

Voor­koms

Die V90 Cross Coun­try, stel­lig die aan­trek­lik­ste sta­sie­wa op die mark, is ’n ge­so­fis­ti­keer­de, luuk­se oor­kruis­voer­tuig. Sy lang, vloei­en­de ly­ne is sy mees gra­si­eu­se voor­koms wat sy krag­ti­ge ver­moë weg­steek. Die slan­ke S­weed het ’n e­le­gan­te voor­koms, maar straal ’n vas­be­slo­te ge­voel uit deur sy kon­ka­we, ver­ti­ka­le, ge­rib­de roos­ter. Swart be­kleed­sel soos in ’n nuts­voer­tuig, wiel­nis­ver­bre­dings en vet “tek­kies” dra by tot die voer­tuig se ge­spier­de ly­ne en tref­fen­de voor­koms.

Bin­ne­rui­me­le­gan­sie

Die V90 Cross Coun­try is styl­vol en ge­so­fis­ti­keerd met uit­son­der­li­ke af­wer­king en ge­mak. Sy voor­ka­juit straal af­ge­ron­de, be­skeie S­kan­di­na­wie­se e­le­gan­sie uit net soos sy S90-sib­be. Swart ok­ker­neut ver­sie­rings­in­stik­sels, nap­pa­leer-stof­fe­ring, e­lek­trie­se voor­ste sit­plek­ke met aan­pas­ba­re kant­steun, 10-luid­spre­ker­klank­stel­sel, USB en Blu­e­tooth is maar som­mi­ge van sy aan­bie­din­ge.

Die kroon in die mi­ni­ma­lis­tie­se in­stru­men­te­pa­neel is die ta­blet­styl- 9 duim Sen­sus Con­nect raak­skerm vir toe­gang tot in­lig­tings­ei­en­skap­pe wat na­vi­ga­sie in­sluit. Dit is sen­si­tief en in­tu­ï­tief. S­tem­op­drag­te kan ook ge­bruik word om as­pek­te van na­vi­ga­sie-, te­le­foon-, kli­maat-, me­dia- en an­der voer­tuig­funk­sies te be­heer.

Op­sies in die toets­mo­del sluit in ’n man­ji­fiek ont­werp­te pa­neel met tref­fend ge­stik­te leer, ge­sig­hoog­te ver­toon­stuk (HUD), ver­hit­te voor­ste sit­plek­ke, vaart­be­lyn­de en krag­vou­en­de ag­ter­ste sit­plek­ke, ’n aan­ge­dre­we vyf­de deur, pa­no­ra­mie­se son­dak en lug­ve­ring­on­der­stel.

Die V90 Cross Coun­try is hoof­saak­lik ge­mik op leef­styl en ruim­te en van ruim­te is daar baie. Ruim en luuk­se sit­plek­ke laat vyf men­se ge­mak­lik sit. Die ag­ter­ruim­spa­sie in die V90 Cross Coun­try is on­oor­tref­lik en bied die mees­te ag­ter­spa­sie vir be­ne wat ek nog ooit ge­sien het.

Die oor­maat ruim­te is nie be­perk tot die sit­plek­ke nie. As mens die ag­ter­sit­plek­ke af­slaan, ver­groot dit die kat­te­bak tot 1 526 li­ter, die in­houds­ruim­te van die

Die ag­ter­ruim­spa­sie in die V90 Cross Coun­try is on­oor­tref­lik en bied die mees­te ag­ter­spa­sie vir be­ne wat ek nog ooit ge­sien het.

mees­te groot nuts­voer­tuie. Dis ’n af­ge­ron­de, mo­der­ne leef­styl­voer­tuig met bui­ten­ge­wo­ne vrag­dra­en­de in­houds­ruim­te waar­by ge­sin­ne, a­von­tuur­lus­ti­ges en le­wen­styl­lief­heb­bers al­mal baat kan vind.

Op en van die pad af

Hier­die p­re­mi­um oor­kruis­voer­tuig is ’n ge­not om te be­stuur en het geen ge­brek aan werk­ver­rig­ting nie. On­der die en­jin­kap is ’n 2.0 li­ter dub­bel­tur­bo-die­sel­en­jin, en die doel­tref­fen­de en sen­si­tie­we mo­tor met sy krag­ti­ge w­ring­krag bied ’n in­druk­wek­ken­de spor­tie­we en talm­vrye er­va­ring. Te­sa­me met ’n 8-spoed- Ge­ar­tro­nic ou­to­ma­tie­se rat­kas, is ra­toor­ska­ke­ling soom­loos, wat ver­snel­ling of nor­ma­le snel­heid moei­te­loos maak.

Met vier be­stuur­wy­ses – eko, ge­mak, nuts en di­na­mies – is dié veel­sy­di­ge oor­kruis­voer­tuig se doel ’n ge­wil­li­ge, ge­mak­li­ke rit, on­ge­ag die ter­rein. Puik i­so­la­sie ver­se­ker ’n ge­raas­vrye bin­ne­ruim.

Dié le­wen­di­ge vier­wiel­aan­ge­dre­we S­weed met reg­streek­se s­tuur en pad­te­rug­voer, se greep op teer is baie goed. Hy is koers­vas en rats deur kron­kels en draaie ten spy­te van ’n lan­ge­ri­ge as­af­stand, en le­wer ’n pre­sie­se pad­ri­ter­va­ring. En in di­na­mie­se be­stuurs­wy­se, ’n er­va­ring waar­van jy nie ge­noeg kan kry nie.

Die luuk­se hoë-voer­tuig spog met se­mi-ou­to­no­me be­stuurs­ei­en­skap­pe soos die aan­pas­ba­re­spoed­be­heer met Pi­lot As­sist, ’n se­mi-ou­to­no­me ei­en­skap wat ver­snel­ling, rem en be­stuur tot en met 130 km/h be­heer waar ba­ne dui­de­lik ge­merk is. Dit werk won­der­lik op paaie en snel­weë wat goed ge­merk is.

Die V90 is ook ver­stom­mend be­hen­dig van die pad af. Sy grond­hoog­te gee baie nuts­voer­tuie op­draand, en stel dit in staat om op sy­paad­jies te klim en die ge­baan­de weë te ver­laat. Dank­sy sy vier­wiel­veld­ry­ver­moë met ak­tie­we on­der­stel met lug­ve­ring, ver­toon dié vaar­di­ge en veel­sy­di­ge voer­tuig ’n on­ver­wag­te vlak van vaar­dig­heid oor moei­li­ke grui­sen grond­paaie. Hy skrik ook nie vir ’n bie­tjie mod­der of wa­ter nie.

Kop­lig­straal­krag in die ou­er mo­del­le was nooit ’n sterk punt nie. Nou is hy toe­ge­rus met LED mis­lig­te en LED T­hor's Ham­mer-kop­lig­te, met ak­tie­we buig- en ak­tie­we ho­ë­stra­le. Die kop­lig­te gee nou puik lig en sig­baar­heid selfs deur die draaie.

Mens kan dink dat par­ke­ring met dié lan­ge­ri­ge mon­ster ’n uit­da­ging sal wees. Maar dit is nie. Met stan­daard ag­ter­par­ke­ring­sen­sors en die op­si­o­ne­le vi­su­e­le par­ke­ring­by­stand met ’n 360-gra­de-ka­me­ra, is par­ke­ring kin­der­spe­le­tjies.

Vei­lig­heid

Die Vol­vo V90 Cross Coun­try is een van die drie vei­lig­ste voer­tuie ter wê­reld. Hy vol­tooi die trio vei­lig­ste kar­re wat nog ooit deur die be­dryfs­vei­lig­heids­maat­staf­toet­sers, Eu­ro NCAP ge­toets is. Die vo­ri­ge t­wee is ook Vol­vo­voer­tuie, die S90 en XC90.

Vol­vo se In­tel­lis­a­fe vei­lig­heid­stel­sels sluit in stan­daard vei­lig­heids­ei­en­skap­pe soos Ci­ty Sa­fe­ty, ’n ou­to­no­me nood­rem­stel­sel. Ci­ty Sa­fe­ty sluit in voet­gan­ger-, fiets­ry­er- en groot­dier-be­speu­ring, voor­on­ge­luk­waar­sku­wing met vol­le ou­to­no­me rem­me, as­ook ou­to­no­me rem­me by krui­sings vir aan­ko­men­de ver­keer. Deel van die stan­daard­vei­lig­heids­aan­bie­ding is van die pad­af­loop-ver­sag­ting en be­sker­ming met im­pa­k­ab­sor­be­ren­de sit­plek­ke, laan­vol­gings­hulp, laan­ver­la­ting­waar­sku­wing, be­stuur­der­waar­sku­wing­be­heer en pad­te­ke­nin­lig­ting.

Die toets­mo­tor was ook toe­ge­rus met die op­si­o­ne­le B­lin­de­ko­l­in­lig­ting­stel­sel (B­lis) en kruis­ver­keer­waar­sku­wing. Met rooi waar­sku­wings­lig­te wat op die kant­spie­ël­tjies ver­skyn om teen ver­keer in die blin­de­kol te waar­sku, be­speur en waar­sku die B­lis-ap­pa­raat teen vin­nig na­de­ren­de voer­tuie van so ver as 70 me­ter ag­ter die hom. Die kruis­ver­keer­waar­sku­wing, in wer­king teen lae snel­he­de, gee ’n waar­sku­wings­ge­luid en sim­bo­lie­se ver­teen­woor­di­ging op die skerm van na­de­ren­de voer­tuie en voet­gan­gers van tot 30 me­ter aan weers­kan­te van die kar.

Op­som­ming

Ek kan aan­hou en aan­hou oor die tal­le puik ei­en­skap­pe wat dié top- veel­sy­di­ge voer­tuig bied. Voor­koms wat kop­pe laat draai, mak­lik en span­ning­lo­se be­stuur, maar met skop soos ’n muil – nie net wat be­tref ver­to­ning op die oop pad nie, maar ook veld­vaar­dig­heid, teg­no­lo­gie, luuks­heid, ge­mak, ruim­te, veel­sy­dig­heid en, na­tuur­lik, vei­lig­heid.

’n Groot deel van die han­dels­merk se aan­trek­kings­krag is in sy be­faam­de vei­lig­heids­ei­en­skap­pe. Vei­lig­heid en se­mi-ou­to­no­me ei­en­skap­pe ver­hoog eg­ter die kos­te. Maar Vol­vo Cars doen dui­de­lik baie din­ge reg om­dat vei­lig­heid en ge­hal­te klaar­blyk­lik swaar­der weeg as die prys. Wê­reld­klein­han­del­ver­ko­pe het in die der­de kwar­taal van 2017 met 10,6% ge­styg, be­dryfs­wins is 77,5% ho­ër en net­to in­kom­ste is 18,4% ho­ër in ver­ge­ly­king met die der­de kwar­taal van 2016.

Na­dat ek dié wind­ma­ker, mo­di­eu­se sta­sie­wa vir ’n week lank be­stuur het, hou ek nou selfs meer daar­van as toe ek dit vir die eer­ste keer ge­sien het. As daar e­ni­ge sta­sie­wa is wat in staat is om uit­ge­dien­de per­sep­sies oor sta­sie­wa­ens te ver­an­der, is dit hier­die e­le­gan­te, sterk en u­nie­ke V90 Cross Coun­try. Maar, ver­slaaf aan die nut­snei­ging, is dit te be­twy­fel dat die Suida­fri­kaan­se mo­tor­pu­bliek sta­sie­wa­ens bin­ne­kort as mo­de­gier sal be­skou.

Dis ’n groot jam­mer­te, want in die ge­val van die V90 Cross Coun­try sal hul­le ’n ju­weel mis­loop. Mis­kien sal die vol­gen­de die deur­slag gee: sta­sie­wa­ens is nie be­son­der ge­wild by mo­tor­ka­pers nie. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

Vol­vo se vrag­dra­en­de sta­sie­wa­ens het ont­wik­kel van­af die boks­vor­mi­ge 850/V70 Cross Coun­try, tot die la­ter-ge­ne­ra­sie V70 Cross Coun­try wat ’n sag­ter voor­koms het, die baie ge­wil­de XC70, en nou die tref­fen­de nu­we Vol­vo V90 Cross Coun­try.

As daar e­ni­ge sta­sie­wa is wat in staat is om uit­ge­dien­de op­vat­tings oor sta­sie­wa­ens te ver­an­der, is dit hier­die e­le­gan­te, V ste 9 rk en uni 0 eke Cross Coun­try.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.