Eie me­ning:

Rand, PPC

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - News -

P­re­to­ria Port­land Ce­ment (PPC) het ui­t­ein­de­lik deur sy pla­fon van 770 sent per aan­deel ge­breek, ’n be­lang­ri­ke weer­stands­vlak wat van Fe­bru­a­rie 2016 da­teer, dank­sy nuus dat die maat­skap­py ka­pi­taal­te­rug­be­ta­ling­uit­stel van t­wee jaar vir sy on­der­ne­ming in die De­mo­kra­tie­se Re­pu­bliek van die Kon­go (DRK) ge­kry het.

Die ka­pi­taal­te­rug­be­ta­lings van die pro­jek­skuld van $180 mil­joen sal nou in Ja­nu­a­rie 2020 be­gin teen ’n ren­te­koers van 2,5 per­sen­ta­sie­pun­te ho­ër as in die oor­spronk­li­ke oor­een­koms. Die Drk­pro­jek, ge­naamd PPC Bar­net DRC, waar­in PPC ’n be­lang van 69% het, sal in­tus­sen ren­te­be­ta­lings bly doen.

Mish-al E­me­ran, ont­le­der by E­lec­tus Fund Ma­na­gers, het aan Bu­si­ness Day ge­sê die oor­een­koms sal PPC ’n bie­tjie “speel­ruim­te gee en die Drk-li­ki­di­teits­po­si­sie ver­be­ter, ver­al in die aan­loop­fa­se, wat weens klei­ner mark­vraag en swak prys­be­pa­ling moei­lik is”.

PPC, wat ver­le­de jaar ver­kry­gings­bot­te van on­der meer La­far­ge­hol­cim af­ge­wys het, in­ves­teer baie om sy teen­woor­dig­heid in die res van die vas­te­land uit te b­rei waar hy hoop om deur gro­ter se­ment­vraag van­weë vin­ni­ge ver­ste­de­li­king be­voor­deel te word. Hy het tans 11 se­ment­fa­brie­ke in Suid-a­fri­ka, Botswa­na,

E­thi­o­pië, R­wan­da, Zim­bab­we en die DRK.

Ver­han­del dit só:

Met die drie­daag­se in­deks van re­la­tie­we sterk­te (IRS) tans erg oor­koop, sal hy op kort ter­myn te­rug­sak. Steun bo 690 sent per aan­deel sal eg­ter ’n po­si­tie­we te­ken wees en nog ’n goeie koop­ge­leent­heid bied. Met nog ’n s­ty­ging bo 775 sent, ná die ver­wag­te te­rug­sak­king, kan die aan­deel­prys ver­der tot 910 sent styg. Met ’n vol­ge­houe s­ty­ging sal hy weer­stand by 1 035 sent toets – be­hou dan ’n lang po­si­sie. Ek het in Au­gus­tus ver­le­de jaar aan­be­veel dat mens bo 525 sent koop, met ’n tei­ken van 715 sent. Be­hou op me­di­um- tot lang ter­myn ’n lang po­si­sie. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

'n Wer­ker pak se­ment­sak­ke op 'n laai­band by PPC se Her­cu­les-se­men­t­aan­leg in P­re­to­ria.

Mish-al E­me­ran Ont­le­der by E­lec­tus Fund Ma­na­gers

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.