Nu­we Toyo­ta Yaris gro­ter en baie meer he­den­daags

Die nu­we Toyo­ta Yaris is gro­ter as voor­heen en baie meer he­den­daags.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

dit is nie so lank ge­le­de dat die ver­be­ter­de weer­ga­we van die Toyo­ta Yaris by ons in Suid-a­fri­ka aan­ge­land het nie. Nou, kort op sy hak­ke, volg daar ’n to­taal nu­we weer­ga­we.

Die ver­vaar­di­ger het ’n nu­we mo­del be­lo­we, eer­der as net ’n ver­be­ter­de vorm van die oue.

Uit ’n toets­oog­punt is dié Yaris ook ’n skuif weg van hoogs teg­nies vaar­di­ge mo­tors met hul groot ver­skei­den­heid van be­stuur­ders­hulp­mid­dels. Hy bied nou ’n heel­wat meer be­trok­ke maar tog ’n min­der in­ge­wik­kel­de be­stuur­s­er­va­ring.

Die nu­we mo­del is gro­ter as sy voor­gan­ger, in leng­te so­wel as in breed­te. Maar die nu­we Yaris is steeds ’n kom­pak­te mo­tor. Dié luik­mo­tor ding mee in die groot­ste ge­deel­te van die klein­mo­tor­mark, naam­lik die B-seg­ment. Hy kom hier te staan teen­oor van sy ver­naam­ste teen­stan­ders, soos die VW Po­lo en die Ford Fies­ta.

Ter­wyl die Yaris, soos baie an­der mo­tors in die B-seg­ment, op ’n breë klan­te­ba­sis ge­mik is, is hy in die be­son­der ge­mik op die mil­len­ni­ër­mark. Dit is dus van die ui­ter­ste be­lang dat sy aan­trek­li­ke ken­mer­ke nuut en ook by­der­wets moet wees.

Hoe­wel die Yaris dalk nie aan al die no­di­ge ver­eis­tes vol­doen nie, is be­kos­tig­baar­heid be­slis een van hul­le. Te­sa­me daar­mee is kon­nek­ti­wi­teit ’n be­lang­ri­ke ver­koop­punt vir hier­die in­di­vi­due, en die Yaris bied dit be­slis.

Vier weer­ga­wes van hier­die kom­pak­te luik­rug­mo­tor is al na Suid-a­fri­ka in­ge­voer. Die jong­ste hier­van het ’n 1,5 li­ter-en­jin in al vyf mo­del­le, en daar is twee op­sies vir die trans­mis­sie, ’n vyf­gang-hand­rat­kas of ’n CVT- ou­to­ma­tie­se mo­del.

Met Suid-a­fri­ka­ners se na­tuur­li­ke voor­keur vir ’n meer be­trok­ke be­stuur­s­er­va­ring, was dit die vlag­skip­mo­del van die reeks, die Yaris 1.5 Sport, wat fin­week se aan­dag eer­ste ge­trek het.

Voor­koms van bui­te

Die ont­werp van die Yaris is in groot ma­te her­sien in dié nu­we weer­ga­we. Die nu­we mo­del is aan­trek­li­ker as die vo­ri­ges, en nou het hy ’n nu­we voor­koms wat heel­wat krag­ti­ger daar uit­sien. Dié vi­su­eel krag­ti­ge hou­ding is selfs in­druk­wek­ken­der in die vlag­skip van die reeks, die Sport-mo­del, wat ook nog met voor- en ag­ter­druk­vin­ne, kant­stro­ke, ’n haai­vin-an­ten­na en mis­lam­pe spog.

Hy is ste­wi­ger, bre­ër en op­sig­te­lik la­er met ’n glad­de vloei­en­de sy­pro­fiel, wat die mo­tor be­slis ’n slan­ker en spor­tie­wer voor­koms gee.

Aan die voor­kant is nuut­ont­werp­te kop­lam­pe en dag­lig­lam­pe in die roos­ter ge­ïn­te­greer. Ag­ter dra swart ver­sie­ring en ’n la­er swaar­te­punt by tot die ge­voel van breed­te.

A­ëro­di­na­mie­se doel­tref­fend­heid (en dus ver­min­der­de weer­stand, ver­be­ter­de brand­stof­doel­tref­fend­heid) is te dan­ke aan die a­ëro­di­na­mie­se vin­ne in die ag­ter­stam­per en druk­sta­bi­li­se­ren­de vin­ne in die ag­ter­lig­te, wat ook die sta­bi­li­teit van die voer­tuig ver­hoog.

Bin­ne­voor­koms

Die ka­juit is net­jies en min­der in­ge­wik­keld. Met sy ge­vorm­de plas­tiek, leer­sit­plek­ke met tref­fen­de rooi stik­sel en ver­chroom­de rat­hef­boom, is die ui­ters ruim ka­juit met sy ge­mak­li­ke er­go­no­mie­se sit­plek­ke en baie been­ruim­te, ui­ters be­vre­di­gend.

Tans is dit al­ge­meen om in ’n ka­juit te klim en oor­val te word deur ’n ver­skei­den­heid in­stru­men­te, wat dit moei­lik maak om te weet waar om eer­ste te kyk. Nie die Yaris Sport nie. Hier is daar een sen­tra­le fo­kus­punt, die nu­we in­lig­tings­ver­maak­raak­skerm.

Dié toe­stel be­vat ’n in­ge­bou­de na­vi­ga­sie­stel­sel en vol­le slim­foon­in­te­gra­sie en on­der­steu­ning deur Ap­ple Car­play- en

Hy is ste­wig op die

pad, en die ge­voel van vei­lig­heid, sta­bi­li­teit en ste­wig­heid vloei deur na die ka­juit.

An­droid Au­to +-pro­to­kol­le. Car­play ge­bruik stan­daar­dap­ple-toe­pas­sings met Si­ri-in­te­gra­sie, so­dat W­hat­sapp en an­der toe­pas­sings op die skerm ver­skyn. An­droid-ge­brui­kers kan self aan­pas wat­ter toe­pas­sings hul­le op die klank­skerm wil laat ver­skyn.

Ons ip­ho­ne-in­te­gra­sie het fout­loos ge­werk. Funk­sies wat ge­toets is, het in­ge­sluit die luis­ter na mu­siek op speel­lys­te en die maak en ont­vang van op­roe­pe, as­ook die ge­bruik van an­der toe­pas­sings op die skerm, soos mens ge­neig is om met ’n slim­foon te doen. Ter­self­der­tyd het W­hat­sapp-bood­skap­pe op die mo­tor se ver­toon­skerm ver­skyn waar dit ge­lees of hoor­baar af­ge­le­wer te word.

Af­ge­sien van die ge­wo­ne AM/FM-, USB- en Blu­e­tooth-funk­sies sal hier­die vlak van kon­nek­ti­wi­teit on­ge­twy­feld die goed­keu­ring kry van die mik­punt­mark.

S­tyl­be­wus­tes sal waar­skyn­lik ook aan­ge­trok­ke voel tot die rooi stik­sel wat die leer­sit­plek­ke en stuur­wiel ver­sier. En hoe­wel die swart stik­sel op die in­stru­ment­pa­neel eg lyk, blyk dit van na­der­by eint­lik plas­tiek te wees. Al­hoe­wel dit nie eg is nie, is dit ’n meer prak­tie­se en duur­sa­me op­los­sing. Maar dit lyk soos die wa­re Ja­kob, en die “stik­sel” voeg ’n bie­tjie swie­rig­heid by aan die har­de plas­tiek­pa­neel.

Die goed ge­ï­so­leer­de ka­juit is be­son­der ruim vir ’n kom­pak­te luik­mo­tor. Die ge­noeg­sa­me ruim­te is eg­ter nie be­perk tot die ka­juit nie, waar vyf mak­lik in­pas. Die ba­ga­sie­ruim­te, nou 310 li­ter, het met 8% toe­ge­neem teen­oor die vo­ri­ge mo­del.

In­druk op die pad

In die eg­te Toyo­ta-tra­di­sie is die Yaris Sport ’n ge­hal­te­voer­tuig. Hy is ste­wig op die pad, en die ge­voel van vei­lig­heid, sta­bi­li­teit en ste­wig­heid vloei deur na die ka­juit.

Ek het ’n min­der in­ge­wik­kel­de, meer be­trok­ke be­stuur­s­er­va­ring ver­wag. Met die 1.5 Sport-hand­rat­mo­del is dit wat ek ge­kry het.

Vol­gens Toyo­ta skrik die 1.5 li­ter-en­jin nie vir lek­ker hoë om­wen­te­lin­ge nie. En dit is ge­wis. Tog is die on­aan­ge­jaag­de en­jin ge­luk­ki­ger saam met die hand­rat­mo­del as met deur­lo­pen­de re­ël­ba­re trans­mis­sie (CVT) van die ou­to­ma­tie­se weer­ga­we (ook ge­toets).

Die Cvt-trans­mis­sie het die voor­deel van glad­der ver­skui­wing, be­weer­de vin­ni­ger ver­snel­lings­re­ak­sie en ver­be­ter­de brand­stof­doel­tref­fend­heid. Die keer­sy is dat en­jin­keu­se be­lang­rik is, en dit lyk as­of hy be­ter pas met ge­for­seer­de in­duk­sie.

Die iet­wat min­der goeie kom­bi­na­sie van ’n on­aan­ge­jaag­de en­jin en ’n C­vt­trans­mis­sie le­wer ’n ir­ri­te­ren­de hoë fluit­ge­luid, ver­al wan­neer mo­men­tum no­dig is om ver­by te steek.

Dit is nie ’n mooi klank nie. En dit skep ’n ge­voel dat die mo­tor te min krag het, wat nie die ge­val is nie, hoe­wel mens maar on­se­ker voel as daar op ’n op­waart­se hel­ling ver­by­ge­steek moet word. Die CVT kruis ge­mak­lik en vlot – en­jin­ge­raas word baie on­der­druk ty­dens kruis­spoed – en, soos die e­ko­me­ter jou wys, is hy ook e­ko­no­mies.

Maar hoe dik­wels sal mens met ’n ou­to­ma­tie­se Yaris teen vol­le vaart wil ry, ver­al as die be­stuur­der ou­er is? So ’n per­soon is min­der be­kom­merd oor hoe vin­nig hy van stil­stand tot 100 kan ry. Vir hom sal die Cvt-weer­ga­we waar­skyn­lik die aan­trek­lik­ste wees, aan­ge­sien hy waar­skyn­lik moei­te­lo­se ste­de­li­ke be­stuur en kruis­be­stuur (met on­der­druk­te en­jin­ge­ruis) wil hê, waar­van hy al­bei le­wer.

Te­rug na die S­port­hand­rat­mo­del wat dood­een­vou­dig is. Hy re­a­geer be­ter en is stil­ler as die ou­to­ma­tie­se mo­del, het ’n rat­kas seep­glad ver­wis­sel en ’n ho­ër top­spoed. Met dié ver­be­ter­de re­ak­sie kom meer ver­troue in ver­by­steek­si­tu­a­sies, en hoe­wel hy nie ’n straat­ren­mo­del is nie, vaar die Yaris Sport met sy 1,5 li­ter­en­jin en sy on­aan­ge­jaagd­heid goed ge­noeg.

Sy kruis­spoed is glad, hy is in be­heer as die pad kron­kel en bied ’n rit wat ge­mak­lik en re­la­tief stil is.

Maar ek hou nie so­veel van ’n e­lek­tro­nie­se stuur­stel­sel nie, wat soms die in­druk gee dat daar oor­kor­rek­sie van die inset is. Ook te­leur­stel­lend was die af­we­sig­heid van ’n rig­ting­aan­wy­ser waar ’n lig­te tik­kie van die aan­wy­ser die rig­ting van ver­an­de­ring vir ’n kort tyd­jie aan­dui voor­dat dit van­self kan­sel­leer.

Tog is dit maar k­lein te­kort­ko­min­ge, en vei­lig­heids­ken­mer­ke is ook nie ’n strui­kel­blok nie.

Hier­die ste­wi­ge luik­mo­tor kom met ’n sterk vei­lig­heids­fo­kus. Die 1.5 Sport bied gor­dyn- en kant­lug­sak­ke, te­sa­me met ’n be­stuur­ders­knie­sak en die stan­daard-pas­sa­sier­sen be­stuur­ders­lug­sak­ke. Dit is af­ge­sien van funk­sies soos voer­tuigsta­bi­li­teits­be­heer en heu­wel­hulp­be­heer.

Oor die al­ge­meen het ek die Yaris Sport se eer­lik­heid, egt­heid en ste­wig­heid ge­niet. Hy het ’n se­ke­re sjar­me, wat ver­sterk word deur sy aan­trek­li­ke voor­koms, funk­sies wat be­tref kon­nek­ti­wi­teit en die stal waar­uit hy kom. ’n Re­pu­ta­sie vir so­lie­de, ge­hal­te-, be­trou­ba­re mo­tors is ’n ken­merk van die Toyo­ta-han­dels­merk. Af­ge­sien hier­van het die kom­pak­mo­tor ook oor­ge­noeg ruim­te, goeie waar­de, vei­lig­heid, kon­nek­ti­wi­teit en ’n mooi voor­koms. Die Yaris 1.5 Sport is be­slis ’n goeie keu­se.

Met ’n pry­s­e­ti­ket nie ver on­der sy me­de­din­ger (die Po­lo) nie, sal dit in­te­res­sant wees om te sien hoe die tei­ken­mark in die be­son­der hier­die meer mo­der­ne en ge­kon­nek­teer­de luik­rug­mo­tor aan­vaar. te­rug­voer@fin­week.co.za

1. Die gro­ter maar steeds kom­pak­te, splin­ter­nu­we Toyo­ta Yaris Sport het ’n spor­tie­wer en krag­ti­ger voor­koms.

2. Die nu­we Toyo­ta Yaris word deur ’n 1,5-li­ter vier­si­lin­der-pe­trol­en­jin aan­ge­dryf.

3. Kon­nek­ti­wi­teit-aan­bie­dings soos sat­nav en slim­foon-in­te­gra­sie en on­der­steu­ning via Ap­ple Car­play sal waar­skyn­lik deur­slag­ge­wend wees in klan­te se be­sluit om dié her­ont­werp­te luik­rug te koop. 3.

1.

2.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.