Net ’n reg­stel­ling?

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Markplek Woekerwys -

die ys­ter­erts­ont­gin­ner Kum­ba is ’n groot uit­voer­der van ho­ë­graad­se erts van sy Sis­hen- en Ko­lo­me­la-myn in die Noord-kaap.

Kum­ba het tus­sen 2013 en 2015 tot sy laag­ste vlak van 2 490 sent per aan­deel ge­daal weens da­len­de ys­ter­erts­pry­se na­dat ’n hoog­te­punt van 62 000 sent ge­toets is. Die aan­deel het be­gin her­stel en tot 41 500 sent ge­styg na­dat hy in Sep­tem­ber ver­le­de jaar dank­sy hoë pry­se en gro­ter pro­duk­sie en ver­ko­pe deur ’n be­lang­ri­ke weer­stand op 23 130 sent ge­breek het. Voor­uit­sig: Kum­ba het weer die sleu­tel­vlak van 40 500 sent ge­toets en ’n daal­ga­ping ge­sluit wat in 2014 voor­ge­kom het. Na­dat hy ui­ters oor­koop was, het hy in Ja­nu­a­rie as ’n reg­stel­ling bin­ne sy styg­ten­dens te­rug­ge­sak. Hy sê in ’n pro­duk­sie-en-ver­koops­ver­slag vir die kwar­taal tot ein­de Maart dat pro­duk­sie op ’n jaar­grond­slag met 4% tot 10,86 mil­joen ton ge­styg het. Die ver­ko­pe het met 1% tot 10,8 mil­joen ton ge­daal. Op die gra­fiek: Kum­ba ver­han­del in ’n wig en bly bo die la­er hang. Om­dat Kum­ba net een kom­mo­di­teit pro­du­seer, hang sy wel­stand groot­liks van die ys­ter­erts­prys af.

Lang po­si­sie: ’n Po­si­tie­we uit­bre­king uit die da­len­de wig­for­ma­sie sal bo 30 460 sent be­ves­tig word. Dit sal die reg­stel­ling be­ëin­dig en tot ’n sty­ging te­rug na 40 500 sent lei. Daar­bo kan Kum­ba weer 49 280 sent toets.

Kort po­si­sie: Die reg­stel­ling sal on­der 25 900 sent voort­duur, met daal­po­ten­si­aal na óf die steun­ten­dens­lyn van die styg­ten­dens óf die steun by 20 215 sent. Ge­bruik dan ’n kort po­si­sie on­der 25 900 sent. ■

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.