Hoe om uit skuld te kom en te bly

Daar is be­ste­dings­ge­woon­tes wat jy kan be­heer en stra­te­gieë wat jy kan volg om uit die skuld­put te kom.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Voorblad Skuld -

’n Goeie be­gin wan­neer men­se in ’n skuld­lok­val is, is om met hul kre­diet­ver­skaf­fers te praat en om die te­rug­be­ta­ling­be­pa­lings en -tyd­perk te pro­beer her­on­der­han­del.

As al­les verlore voel, kan dit ’n goeie tyd wees om na ’n ge­re­gis­treer­de skuld­be­ra­der uit te reik wat jou op die weg vo­ren­toe kan lei.

Soré Cloe­te, se­ni­or regs­be­stuur­der by Old Mu­tu­al Per­so­nal Fi­nan­ce, sê die eer­ste stap is om te kyk waar jy skuld het en wat jy eer­ste kan af­be­taal. Weens die hoë ren­te­koer­se is die mees van­self­spre­ken­de skuld kre­diet­kaar­te en per­soon­li­ke le­nings.

“Jy wil goeie skuld, soos ’n huis­le­ning of ’n stu­den­te­le­ning, hê, want dít is hoe jy wel­vaart ver­sa­mel. Na­dat jy van jou sleg­te skuld ont­slae ge­raak het (wat jou krediettelling be­ïn­vloed) kan jy selfs jou kre­diet­ver­skaf­fer of bank vir be­ter koer­se op jou huis- of stu­den­te­le­ning na­der.”

Cloe­te waar­sku dat kre­diet­ver­skaf­fers jou be­ste­dings­pa­tro­ne oor ’n tyd­perk in ag sal neem. Na­dat jy van jou sleg­te skuld ont­slae ge­raak het, kan jy die ren­te­koers van jou goeie skuld pro­beer her­on­der­han­del, maar dit sal nie skie­lik ge­beur nie.

Gaan net skuld aan wan­neer jy dit kan be­kos­tig. As jy nie ’n nu­we paar s­koe­ne kan be­kos­tig nie, moe­nie geld im­pul­sief be­stee nie.

Cloe­te sê as jy nie skuld­te­rug­be­ta­lings kan be­kos­tig nie, moet jy t­wee keer dink voor­dat jy an­der men­se in ge­vaar stel deur hul­le te vra om kre­diet na­mens jou aan te gaan. Hul pro­bleem gaan uit­ein­de­lik jou pro­bleem word.

Cloe­te en Gar­net Jen­sen, se­ni­or di­rek­teur by Trans­u­ni­on se Con­su­mer In­te­racti­ve, be­ves­tig die beginsel van ’n maan­de­lik­se be­gro­ting wat E­li­za­beth War­ren, A­me­ri­kaan­se se­na­tor en voor­ma­li­ge Har­vard-pro­fes­sor, in haar boek

ge­wild ge­maak het. Die 50/30/20-be­gro­tings­re­ël ver­deel na­be­las­te in­kom­ste in be­ste­ding van 50% aan be­hoef­tes, 30% aan be­geer­tes en 20% vir spaar.

Be­hoef­tes sluit in huur­geld of ver­band­le­ning­paai­e­men­te, mo­tor­paai­e­men­te, krui­de­niers­wa­re, ver­se­ke­ring, ge­sond­heid­sorg, mi­ni­mum skuld­be­ta­lings en nuts­diens­te.

Be­geer­tes sluit in uit­eet en fliek, ’n nu­we

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.