>> Eie me­ning: Com­bi­ned Mo­tor Hol­dings, MTN Group

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Mark - Plek - te­rug­voer@fin­week.co.za Deur Mox­i­ma Ga­ma

MTN ver­han­del se­dert Ja­nu­a­rie 2016 in ’n band tus­sen 10 475 sent en 15 650 sent per aan­deel. Hy het se­dert Ju­nie 2016 van sy be­lang­ri­ke steun­lyn af be­gin op­lig en toon te­kens van ver­de­re op­waart­se po­ten­si­aal bin­ne die kon­so­li­de­rings­fa­se van ’n moont­li­ke lang­ter­mynstyg­pa­troon.

Die sel­foon­o­pe­ra­teur het be­dui­den­de ver­an­de­rings in lei­er­skap on­der­gaan ná die boe­te van $5,2 mil­jard wat die Ni­ge­rie­se re­gu­leer­der hom in 2015 op­ge­lê het. Dit was na­dat MTN ver­suim het om meer as vyf mil­joen on­ge­re­gis­treer­de Sim-kaar­te uit sy net­werk in Ni­ge­rië, een van sy groot­ste markte, te ver­wy­der. Groot vor­de­ring is se­dert­dien ge­maak en MTN sê hy is ge­reed om teen ein­de van­jaar sy Ni­ge­rie­se een­heid in La­gos te no­teer “in­dien mark­toe­stan­de dit toe­laat”, be­rig Bloom­berg. Die no­te­ring was deel van die voor­waar­des wat die re­gu­leer­der in 2015 ge­stel het. MTN be­oog om min­stens $500 mil­joen in te sa­mel deur aan­de­le te ver­koop en kan tot 30% van die on­der­ne­ming ver­koop, be­rig Bloom­berg, wat bron­ne na aan die tran­sak­sie aan­haal.

MTN is in A­pril ná on­af­hank­li­ke net­werk­toet­se deur My­bro­ad­band en P3 Com­mu­ni­ca­ti­ons as die bes­te sel­foon­net­werk in Suid-a­fri­ka aan­ge­wys. Hy het in die pro­ses vir die eer­ste keer vir Vo­da­com ge­klop. Dit kan help om sy ge­tal kli­ën­te in Suid-a­fri­ka, ook ’n sleu­tel­mark vir MTN, op te stoot.

Ver­der het die sel­foon­o­pe­ra­teur en die panA­fri­kaan­se bank­groep E­co­bank aan­ge­kon­dig dat hul­le ’n ven­noot­skap vorm om fi­nan­si­ë­le in­slui­ting op die vas­te­land uit te bou deur mo­bie­le geld- en di­gi­ta­le bank­diens­te aan hul ge­brui­kers te bied, be­rig For­bes.com. Die ven­noot­skap sal E­co­bank en MTN Mo­bi­le Mo­ney se kli­ën­te in staat stel om geld tus­sen mo­bie­le beur­sies en bank­re­ke­nings oor te plaas. Ver­han­del hom só:

’n Na­by­ter­myn­kon­so­li­da­sie tus­sen 12 075 sent en 11 060 sent per aan­deel is on­langs be­ëin­dig, dus ver­wag ek dat MTN eers tot by 12 850 sent sal styg en dan na die weer­stands­vlak op 14 000 sent sal mik, waar hy kan vas­steek. Ver­groot po­si­sies as hy nie vas­steek nie, want dan kan hy ver­der styg tot op 15 640 sent per aan­deel. Sak hy eg­ter te­rug tot on­der 11 805 sent sal dit die kon­so­li­da­sie ver­leng en kan hy ver­der te­rug­sak tot op 11 060 sent per aan­deel. Moet in dié ge­val nie lank gaan nie. ■

’n Mtn-ad­ver­ten­sie in die Ma­ry­land-dis­trik in La­gos, Ni­ge­rië.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.