>> Lang­ter­myn­be­leg­ging: Waar­om dit be­ter is om niks te doen nie

Wins word oor ja­re en selfs de­ka­des ge­skep. Maar dit is dik­wels moei­lik om jou por­te­feul­je op lang ter­myn uit te los wan­neer kort­ter­myn­ge­beu­re aan­dag trek.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Mark - Plek - te­rug­voer@fin­week.co.za

ek het on­langs ie­mand ont­moet wat fin­week al ’n ge­rui­me tyd lees. Hy is ’n self­er­ken­de lid van die “ou­er gar­de” en be­lê se­dert die 1970’s plaas­lik. Hy het teen­oor my op­ge­merk dat die swaar­ste les wat hy moes leer, is dat dit som­tyds die bes­te is om niks te doen nie. Hy sê dié les kom hom steeds goed te pas in die be­stuur van sy por­te­feul­je.

Ek dink dit is ab­so­luut waar. Om niks te doen nie, is ’n be­lang­ri­ke kuns. Maar dit is ui­ters moei­lik om toe te pas.

Wan­neer ons met ons be­leg­gings­tog be­gin, leer en ab­sor­beer ons ge­du­rig deur in­lig­ting (en het ho­pe­lik ook pret na­ma­te ons vor­der). In­der­waar­heid hou ons nooit op leer nie, maar die tem­po word in ’n sta­di­um be­slis sta­di­ger.

Die pro­bleem is die nim­mer­ein­di­gen­de stort­vloed van in­lig­ting waar­mee ons be­stook word en wat in die af­ge­lo­pe ja­re toe­ge­neem het. Dis nie net die ses­maan­de­lik­se uit­rei­king van maat­skap­py­ver­slae nie. Daar is ook reg­streek­se aan­deel­pry­se wat ge­du­rig te­rug­voer bied, as­ook kun­di­ge me­nings, so­si­a­le me­dia en die me­dia.

Hier­die in­lig­tings­bron­ne pro­beer al­mal om ons te on­der­breek in ons po­gings om niks te doen nie; hul­le lok ons uit om te re­a­geer en tran­sak­sies te doen. Die mark pro­beer ons tot op­tre­de dwing ter­wyl ons bes­te re­ak­sie feit­lik al­tyd is om nié op te tree nie.

Ja, na­tuur­lik is re­sul­ta­te be­lang­rik en ons moet dit lees. Maar moet ons nood­wen­dig die eer­ste een wees om dit te lees? Die bo­ge­noem­de le­ser sê hy lees re­sul­ta­te slegs op na­we­ke wan­neer hy stil kan sit met ’n ge­druk­te ko­pie en dit rus­tig kan be­stu­deer. Hy wei­er om ge­dwing te word om im­pul­sief op te tree.

Sy op­mer­king oor aan­de­le­pry­se was ewe in­te­res­sant. Hy sê dat hy (op die mees­te) slegs ’n paar keer per kwar­taal na die pry­se van sy be­leg­gings kyk. Die uit­son­de­ring hier is wan­neer hy koop; dan hou hy die mark fy­ner dop.

Hy ge­bruik Sms-waar­sku­wings van sy aan­de­le­ma­ke­laar vir se­ke­re prys­vlak­ke waar­teen hy meer van ’n se­ke­re aan­deel wil koop. Be­hal­we daar­voor, is prys nie vir hom vrees­lik be­lang­rik nie om­dat hy ’n lang­ter­myn­be­leg­ger is.

Be­mees­ter só die kuns van niks­doen:

1. Aan­vaar dat be­leg­ging reg­tig ’n lang­ter­myn­ak­ti­wi­teit is en jy daar­om lang ter­myn moet dink. Moe­nie mee­ge­sleur word om op kort­ter­myn­ont­wik­ke­lings te re­a­geer nie.

Be­kyk die top­ver­to­ners oor die af­ge­lo­pe de­ka­de of t­wee. Hier­die aan­de­le­pry­se is waar­skyn­lik heel­wat ho­ër oor dié tyd­perk. Maar as mens dit van na­der aan­skou, sal jy tyd­per­ke van plat­vlak­pry­se sien, en som­tyds pry­se wat daal. Maar tog, as ons oor ’n lan­ger ter­myn kyk, sien ons dat die lang­ter­myn­nei­ging in ons guns werk. Ge­hal­te-aan­de­le se pry­se styg nie el­ke dag, el­ke week of selfs el­ke jaar nie. Maar oor de­ka­des heen styg hul­le be­slis, en bied hul­le op­brengs­te wat in­fla­sie klop en wel­vaart skep.

Ge­hal­te-aan­de­le se pry­se styg nie el­ke dag, el­ke week of selfs el­ke jaar nie. Maar oor de­ka­des heen styg hul­le be­slis, en bied hul­le op­brengs­te wat in­fla­sie klop en wel­vaart skep.

2. Skep ’n roe­ti­ne vir jou lang­ter­myn­be­leg­gings­por­te­feul­je. Ek het on­langs ge­skryf hoe ek ’n nu­we stel re­sul­ta­te ont­leed (sien ‘Hoe om maat­skap­pye se re­sul­ta­te te lees’ in die uit­ga­we van 1 Maart) of be­soek https://bit. ly/2f99jgs. Maar neem dit ’n stap­pie ver­der. Wan­neer lees jy die re­sul­ta­te? Ek hou baie van die i­dee om dit oor na­we­ke, en dus son­der e­ni­ge druk, te lees. Wan­neer pas jy die be­leg­gings­ar­gu­ment aan vir ’n spe­si­fie­ke aan­deel wat jy be­sit of in be­lang­stel (weer­eens, die na­week is per­fek).

3. Weet waar­van jy hou in ’n spe­si­fie­ke maat­skap­py waar­in jy be­lê is. Weet ook wat jou van plan sal laat ver­an­der om dit te hou. Ek het voor­heen ge­skryf daar­oor dat mens moet weet wat die top­drie din­ge is wat jou na ’n spe­si­fie­ke aan­deel ge­lok het (https://bit.ly/2q­ze­m­zh) en om die ly­sie by­der­hand te hou wan­neer jy die re­sul­ta­te her­sien. Uit­ein­de­lik lê die kuns om niks te doen nie, groot­liks in die kuns daar­van om ’n pro­ses saam te stel. Ont­werp ’n pro­ses wat jou sal help om op te hou om im­pul­sief te re­a­geer, so­dat jy ’n wel­deur­dag­te en suk­ses­vol­le lang­ter­myn­be­leg­ger sal wees. ■

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.