>> Markte: Ver­koop in Mei en kry jou ry?

Volg jy dié stel­ling na, kan dit jou oor die lang ter­myn duur te staan kom.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Mark - Plek - Deur S­chalk Louw te­rug­voer@fin­week.co.za S­chalk Louw is ’n por­te­feul­je­be­stuur­der by PSG We­alth. *fin­week is ’n pu­bli­ka­sie van Me­dia24, ’n fi­li­aal van Nas­pers.

ons het van­jaar se eer­ste Vry­dag die der­tien­de (dit was in A­pril) skaars oor­leef, toe haal ’n an­der skrik­beeld ons in. Dis een wat el­ke jaar sy ver­sky­ning maak: die skim van Mei­maand. “Ver­koop in Mei en kry jou ry,” sê hul­le. Dié sê­ding ver­skyn el­ke jaar in hoof­op­skrif­te, ar­ti­kels en op so­si­a­le me­dia, en el­ke jaar dui ek aan dat Mei-ver­ko­pers oor die af­ge­lo­pe t­wee de­ka­des min suk­ses be­haal het deur dié nei­ging na te volg. So, wat moet jy doen? Moet jy be­kom­merd wees?

Ons weet al­mal aan­deel­pry­se en aan­de­le­mark­te be­weeg op en af. Be­kyk ons dié nei­ging eg­ter in Gra­fiek 1 op grond van die FTSE/JSE se in­deks van al­le aan­de­le op lang ter­myn (en daar­mee be­doel ek oor de­ka­des heen), is t­wee din­ge dui­de­lik:

Eer­stens is die ten­dens in die al­ge­meen op­waarts. Aan­de­le­mark­te ver­han­del van­dag op ho­ër vlak­ke as 10, 20 of 50 jaar ge­le­de. Trou­ens, die Al­si het daar­in ge­slaag om oor die af­ge­lo­pe 20 jaar ’n ge­mid­del­de jaar­lik­se op­brengs van in­fla­sie plus 8,4% te be­haal, al was ons 20 jaar ge­le­de op die rand van ’n e­nor­me reg­stel­ling en het ons toe 10 jaar la­ter ’n selfs gro­ter reg­stel­ling er­vaar. T­wee­dens was dié ten­dens als be­hal­we net op­waarts: slag­ga­te was daar wel. Dié slag­ga­te in die pad, of da­lings in die mark, word ook mark­reg­stel­lings ge­noem.

Aan­de­le­mark­te ver­han­del van­dag op ho­ër 1 vl 0 ak­ke as , 20 50 of jaar ge­le­de.

Is die mark goed­koop of nie?

Al lyk waar­da­sies tans baie be­ter, is die mark in sy ge­heel nie werk­lik goed­koop nie. Op sy hui­di­ge prys-ver­diens­te-ver­hou­ding (p/v) van 18,4 keer ver­han­del hy ge­mak­lik ho­ër as sy ge­mid­del­de van 15,3 keer oor 20 jaar.

Baie men­se sal graag daar­op wys dat Nas­pers* ’n reu­se­deel van die in­deks uit­maak en self op ’n p/v van 87 keer ver­han­del. Men­se haal Nas­pers toe­ne­mend uit hul waar­da­sies in ’n po­ging om die mark se vlak­ke te reg­ver­dig.

Hoe jy eg­ter ook al daar­na kyk, Nas­pers bly ’n deel van die in­deks: om hom uit te haal, is soos om ’n fiets son­der wie­le te pro­beer bou. My voor­stel is dat jy eer­der die FTSE/JSE se be­perk­te in­deks van al­le aan­de­le (J303) ge­bruik, wat die­self­de aan­de­le as die Al­si be­vat maar el­ke aan­deel tot ’n mak­si­mum ge­wigs­toe­ken­ning van 10% be­perk. Selfs wan­neer Nas­pers tot ’n ge­wig van 10% be­perk word, ver­han­del die mark ver­ba­send ge­noeg steeds op ’n p/v van 17,6 keer (kyk Gra­fiek 2).

Ver­koop in Mei en kry jou ry?

Ek ge­niet dit al­tyd om die suk­ses van dié be­ken­de sê­ding van die mark te toets, soos van­jaar weer. Be­leg­gers sou mis­kien t­wee keer die af­ge­lo­pe d­rie jaar ef­fens suk­ses be­haal het deur dié nei­ging na te volg, maar ’n heel an­der prent­jie kom na vo­re as mens die da­ta oor ’n lan­ger tyd­perk ont­leed. As jy dit kon reg­kry om die af­ge­lo­pe 20 jaar el­ke Mei­maand teen ge­mid­del­de pry­se te ver­koop, sou jy te­leur­ge­steld wees om te sien markte het in 75% van die daar­op­vol­gen­de De­sem­ber­maan­de in­der­daad op ho­ër vlak­ke ver­han­del as in Mei. Die Mei­maand­pes­si­mis­te was met an­der woor­de net ’n kwart van die tyd kor­rek.

Dit kom dus daar­op neer dat al is die mark nie goed­koop nie, en al kan ons die moont­lik­heid van ’n reg­stel­ling weens die toe­ne­men­de span­ning tus­sen A­me­ri­ka, C­hi­na, Rus­land en Noord-ko­rea nie uit­sluit nie, dit ui­ters be­lang­rik is dat jy ge­dis­si­pli­neerd sal bly wat jou lang­ter­myn-ba­te­toe­wy­sing be­tref. Moe­nie dat e­mo­sie die oor­hand oor jou kry nie. Hou jou oë ferm op die po­si­tie­we lan­ger­ter­myn­ten­dens ge­rig. ■

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.