’n Ge­skie­de­nis van pres­ta­sie

Hier­die fonds bied bloot­stel­ling aan ver­skeie ba­te­klas­se en het sy maat­staf oor die jong­ste vyf- en tien­jaar­tyd­perk ge­klop. Die fonds poog om oor bei­de die me­di­um- en lang­ter­myn aan­trek­li­ke op­brengs­te te bied aan la­er­ri­si­ko-be­leg­gers.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud - Deur Niel Jou­bert

Fonds­be­stuur­der se in­sig­te:

Die Allan Gray Stable Fund is ’n re­gu­la­sie 28-ba­te­toe­wy­sings­fonds, wat be­te­ken dat hy in ’n reeks ba­te­klas­se, soos aan­de­le, ef­fek­te, kon­tant, ei­en­dom en bui­te­land­se ba­tes be­lê.

Vol­gens Mark Dun­ley-o­wen, por­te­feul­je­be­stuur­der, wis­sel bloot­stel­ling aan dié ba­te­klas­se, af­han­gen­de van die ge­leent­he­de wat op e­ni­ge tyd­stip ge­bied word.

“Een van die sleu­tel­voor­de­le om in ’n ba­te­toe­wy­sings­fonds te be­lê, is dat die fonds­be­stuur­der – en nie die be­leg­ger nie – die ver­ant­woor­de­lik­heid het om die on­der­lig­gen­de ba­te­klas­bloot­stel­ling in die fonds te be­stuur,” sê Dun­ley-o­wen.

“Die fonds­be­stuur­der het die buig­saam­heid om die bloot­stel­ling aan ver­skil­len­de ba­te­klas­se te ver­an­der, ge­grond op be­skik­ba­re ge­leent­he­de. Die op­brengs­te wat be­leg­gers uit­ein­de­lik er­vaar, is af­koms­tig van al die ver­skil­len­de kom­po­nen­te waar­uit die fonds be­staan.”

Die fonds kan ’n mak­si­mum van 30% in die bui­te­land be­lê, met ’n by­ko­men­de 10% wat vir be­leg­gings in die res van A­fri­ka toe­ge­laat word. Hy be­lê ge­woon­lik die mees­te van sy bui­te­land­se toe­wy­sing in ’n meng­sel van fond­se wat deur Or­bis In­ves­t­ment Ma­na­ge­ment, Allan Gray se bui­te­land­se be­leg­gings­ven­noot, be­stuur word.

Dun­ley-o­wen sê die fun­da­men­te­le ei­en­skap­pe van ba­tes soos ef­fek­te, kon­tant en aan­de­le word ont­leed om hul in­trin­sie­ke of on­der­lig­gen­de waar­de te be­paal.

“Ons ver­ge­lyk dit dan met die prys wat die mark vir hul­le vas­stel. Ons koop ba­tes wat ons meen la­er ge­prys is as wat hul­le werd is, en met ’n vei­lig­heids­mar­ge,” sê hy. “Wan­neer die mark die ba­te se waar­de be­paal het, of wan­neer die prys naas­ten­by by ons be­ra­ming van die ba­te se on­der­lig­gen­de waar­de is, ver­koop ons hom.”

Vol­gens Dun­ley-o­wen word die fonds se pres­ta­sie oor ge­skik­te be­leg­gings­ho­ri­son­ne hoof­saak­lik be­ïn­vloed deur die waar­da­sie van ba­tes in die fonds.

Hy sê hul­le glo dat die ef­fek­te en aan­de­le in die fonds aan­trek­lik ge­waar­deer is, wat la­er­ri­si­ko-be­leg­gers van aan­trek­li­ke op­brengs­te oor me­di­um- en lang­ter­myn­ho­ri­son­ne be­hoort te voor­sien.

Tal­le fak­to­re kan eg­ter die kort­ter­myn­prys van die fonds raak, wat strek van plaas­li­ke po­li­tie­ke on­sta­bi­li­teit tot wê­reld-ren­te­koer­se. “Eer­der as om dié fak­to­re te pro­beer voor­spel, is die fonds ge­po­si­si­o­neer om die im­pak van ge­beu­re soos dié op lang­ter­myn­waar­de te be­perk,” sê hy.

Hoe­kom fin­week dit sal oor­weeg om dié fonds by te voeg:

Se­dert aan­vang en oor die jong­ste vyf- en tien­jaar­tyd­perk het die fonds sy maat­staf en Vpi-in­fla­sie ge­klop, ter­wyl hy ’n groot ma­te van ka­pi­taal­sta­bi­li­teit bied.

Die laag­ste jaar­lik­se op­brengs­sy­fers toon dat die fonds nog nie ’n ne­ga­tie­we koers oor e­ni­ge aan­skui­wen­de 12-maan­de­tyd­perk er­vaar het nie. Dit was ook die top-suid-a­fri­kaan­se fonds tot 31 De­sem­ber 2017 vol­gens pres­ta­sie in die ka­te­go­rie vir bes­te mul­ti­ba­te-lae-e­kwi­teits­fonds op van­jaar se Ra­ging Bull-toe­ken­nings. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.