1. Om ’n fan­tas­tie­se han­de­laar te word neem lan­ger as wat jy dink

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Voorblad -

Dit is eint­lik nie ’n les nie; eer­der ’n rig­lyn. Ver­han­de­ling is ’n vaar­dig­heid wat aan­ge­leer kan word en ge­oe­fen moet word. Dit is soos om ’n For­mu­le Een-ren­ja­er te word: Dit maak nie saak hoe ta­lent­vol jy is nie – as jy mô­re in ’n For­mu­le Een-mo­tor klim, sal jy waar­skyn­lik nie die kam­pi­oen­skap wen nie.

Ja­re se oe­fe­ning is no­dig voor­dat jy een van die bes­te han­de­laars gaan word. Die les hier is vol­har­ding. Jy moet vol­har­dend daar­na streef om te leer en te oe­fen – dalk baie ja­re lank en deur tye van twy­fel – om werk­lik die bril­jan­te han­de­laar te word wat jy die po­ten­si­aal het om te wees.

2. Bly by jou tyds­raam­werk – en hoe lan­ger hoe be­ter

Daar is baie ver­skil­len­de re­sep­te om ’n bre­die te maak, maar wan­neer jy ’n bre­die be­gin maak, word daar in die al­ge­meen aan­be­veel dat jy by ’n spe­si­fie­ke re­sep bly. Moe­nie half­pad deur een re­sep na ’n an­der een oor­ska­kel nie – an­ders ein­dig jy dalk met ’n vreem­de brou­sel wat waar­skyn­lik nie goed sal smaak nie.

Met an­der woor­de, as jy be­sluit het om ’n ver­han­de­ling op grond van die ont­le­ding van ’n dag­gra­fiek te doen, moe­nie half­pad deur die ver­han­de­ling na ’n een­uur- of 30-mi­nu­te­gra­fiek oor­ska­kel om re­des te kry om die ver­han­de­ling te hou of te los nie.

Ja, jy moet die mark­ver­an­de­rin­ge voort­du­rend be­oor­deel en ont­leed, maar as jy eers be­sluit het om ’n ver­han­de­ling op grond van spe­si­fie­ke ver­an­der­li­kes in ’n spe­si­fie­ke tyds­raam­werk te plaas, moet jy nie die tyds­raam­werk of ver­an­der­li­kes ty­dens die ver­han­de­ling ver­an­der nie.

My per­soon­li­ke er­va­ring is ook dat ver­han­de­ling in lan­ger tyds­raam­wer­ke nie net veel mak­li­ker is nie, maar dik­wels ook wins­ge­wen­der.

Al­mal wil ’n da­g­han­de­laar wees, maar die waar­heid is dat dit vir ver­re­weg die mees­te han­de­laars die bes­te is om net ’n paar keer per maand met ’n daag­lik­se tyd­raam­werk te ver­han­del. Ge­duld is wins­ge­wend.

Net om­dat jy nie el­ke se­kon­de van el­ke dag ver­han­del nie, be­te­ken dit nie dat jy nie ’n han­de­laar is nie.

3. Ver­staan die ri­si­ko wat jy loop

Om ri­si­ko te be­stuur, is een van daar­die ab­so­luut nood­saak­li­ke din­ge wat jy moet doen. Dit moet ’n ge­woon­te word wat so in­ge­wor­tel is dat dit ’n na­tuur­li­ke deel van jou ver­han­de­lings­pro­ses is.

Han­de­laars be­stuur ri­si­ko in die al­ge­meen deur te i­den­ti­fi­seer wat hul­le hul keer­ver­lies moet maak en dan te be­re­ken hoe­veel aan­de­le hul­le moet ver­han­del om net ’n be­paal­de per­sen­ta­sie van hul ka­pi­taal te ver­loor as hul­le die keer­ver­lies ge­bruik – wat ge­woon­lik 2% is. (Sien boks.)

Al is dit ge­woon­lik ’n goeie re­ël, is dit ook on­vol­le­dig. Jy moet naas die 2%-re­ël weet hoe­veel bloot­stel­ling jy aan die mark het in ver­hou­ding tot hoe groot jou re­ke­ning is, ver­al as jy in af­ge­lei­de in­stru­men­te ver­han­del. In­dien jy streng keer­ver­lie­se ge­bruik, is po­si­sies ge­neig om ’n bie­tjie gro­ter te word.

As jy op een slag ver­skeie oop po­si­sies het, kan dit ver­oor­saak dat jy drie of vier (of meer) keer so­veel bloot­stel­ling as jou ka­pi­taal het.

As jy by­voor­beeld R100 000 in jou re­ke­ning het, kan jy R300 000 of R400 000 se mark­bloot­stel­ling hê. Dit is ’n ver­bor­ge ri­si­ko wat ui­ters ge­vaar­lik kan wees. As iets heel­te­mal on­voor­siens ge­beur en al jou ver­han­de­lings loop ter­self­der­tyd skeef, kan dit tot on­no­dig bui­ten­spo­ri­ge ver­lie­se lei.

4. Moe­nie aan jou keer­ver­lie­se kar­ring nie

Daar is baie ver­skil­len­de keer­ver­lies­stra­te­gieë. Die een wat jy kies, moet die een wees wat jy meen die bes­te by jou per­soon­lik­heid pas of vir jou die mees­te sin maak.

Jy be­sluit wat­ter keer­ver­lies­stra­te­gie jy ge­bruik, maar jy moet be­slis keer­ver­lie­se ge­bruik.

Moet ver­der nooit ’n absolute keer­ver­lies­vlak ver­an­der na­dat dit ge­stel is nie. Keer­ver­lie­se red le­wens. ’n Keer­ver­lies help nie net om jou ka­pi­taal te be­skerm nie, maar as it be­hoor­lik ge­bruik en uit­ge­voer word, be­skerm dit ook jou “ver­han­de­ling-in­ge­steld­heid” en keer dat jy in wan­hoop ver­val.

5. Moe­nie e­mo­si­o­ne­le be­slui­te neem nie

Geld lok van nature sterk e­mo­sies by men­se uit. Dit voel on­ge­loof­lik om geld te maak. Dit voel ver­skrik­lik om geld te ver­loor.

Om bin­ne ’n paar mi­nu­te van ’n wen­po­si­sie na ’n ver­loor­po­si­sie te gaan, het ’n ui­ters krag­ti­ge uit­wer­king op ons e­mo­si­o­ne­le toe­stand. Dit is

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.