7. Ver­staan die maat­skap­pye wat jy ver­han­del

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Voorblad -

Ken­nis is mag; staan daar­om tyd af om min­stens drie jaar se jaar­ver­slae en fi­nan­si­ë­le sta­te te lees van ’n maat­skap­py waar­in jy wil ver­han­del. Selfs al maak jy op teg­nie­se ont­le­ding staat om jou ver-han­de­lings te i­den­ti­fi­seer, sal dit jou tot voor­deel strek om te ver­staan wat bin­ne die maat­skap­py ge­beur waar­van jy die aan­de­le ver­han­del.

8. Be­plan jou ver­han­de­lings

Moe­nie een­vou­dig re­a­geer of ver­han­del wan­neer “jy ’n goeie ge­voel het nie”. Be­plan al­tyd jou ver­han­de­lin­ge voor­af en maak vir on­voor­sie­ne om­stan­dig­he­de voor­sie­ning. Dit help om te dink in die rig­ting van “as dít ge­beur, kan dít die uit­wer­king op die aan­deel wees”.

Ons kan nie voor­spel wat gaan ge­beur nie, maar ons kan ons ver­han­de­lings­i­dees rond­om po­ten­si­ë­le ma­kro-e­ko­no­mie­se en fun­da­men­te­le ri­si­ko’s be­plan. Pro­beer ’n paar stap­pe vooruit dink en sit so­wel guns­ti­ge as on­guns­ti­ge sce­na­rio’s uit­een wat jou ver­han­de­ling kan be­ïn­vloed. Dit sal min­der na­re ver­ras­sings be­te­ken.

9. Moe­nie dat an­der men­se se o­pi­nies jou eie ont­le­ding be­ïn­vloed nie

Jy be­stee baie tyd daar­aan om die maat­skap­py na te vors waar­van jy die aan­de­le ver-han­del en jy doen moei­te om jou ver­han­de­ling te be­plan en moont-li­ke ri­si­ko’s in ag te neem; moe­nie dat an­der han­de­laars se me­nings jou po­si­sies be­ïn­vloed nie. Hul sie­nings is dalk die teen­oor­ge-stel­de van jou­ne en hul­le is dalk selfs reg, maar dít is wat ’n mark maak – teen­oor­ge­stel­de sie­nings en men­se wat be­reid is om daar­vol­gens op te tree.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.