KEER­VER­LIE­SE

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Voorblad -

’n Keer­ver­lies is die punt waar jy ’n ver­lies­ge­wen­de ver­han­de­ling ver­koop om e­ni­ge ver­de­re ver­lies te keer. Om ’n keer­ver­lies so doel­tref­fend moont­lik te maak, moet dit “ge­plaas” word op die punt waar die waar­skyn­lik­heid van suk­ses, of die waar­skyn­lik­heid dat die ver­han­de­ling sal werk soos be­plan, so klein is dat dit nie meer sin maak om die po­si­sie te be­hou en ver­de­re bloot­stel­ling aan ka­pi­taal­ri­si­ko te hê nie.

’n Al­ge­me­ne re­ël vir die “pla­sing” van ’n keer­ver­lies is om ’n be­dui­den­de prys­vlak te i­den­ti­fi­seer waar die in­stru­ment wat ver­han­del word, vroe­ër steun (in die ge­val van lang po­si­sies) of weer­stand (in die ge­val van kort po­si­sies) on­der­vind het, en om dan ’n be­we­ging deur dié prys­vlak te ge­bruik as ’n aan­dui­ding om die keer­ver­lies uit te voer.

By­voor­beeld, as jy ’n lang po­si­sie in Nas­pers* teen R3 200 in­ge­stel het, kan R2 840 as ’n keer­ver­lies ge­bruik word (kyk na die gra­fiek). Die aan­tal aan­de­le om te ver­han­del word dan be­re­ken deur 2% van die re­ke­ning se waar­de deur die hoe­veel­heid ri­si­ko te deel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.