Druk ’n huis met 3D-teg­niek

Teg­no­lo­gie ont­wrig by­kans el­ke be­dryf op aar­de. Op soek na ’n huis? Bin­ne­kort sal jy dit moont­lik met ’n 3D-druk­ker kan druk.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

teg­no­lo­gie word al­om ge­bruik om mark­te wat al de­ka­des lank – in som­mi­ge ge­val­le eeue lank – be­staan, te ont­wrig. Van koe­ran­te tot taxi-maat­skap­pye, geld­een­he­de tot te­le­vi­sie, te­le­fo­nie tot die bank­we­se – is die di­na­mi­ka van dié mark­te be­sig om vin­nig deur die ge­bruik van nu­we teg­no­lo­gie te ver­an­der.

Een mark waar­aan mens nie dink wan­neer jy die im­pak van teg­no­lo­gie oor­weeg nie, is die be­hui­sings­mark. Tog word dit al hoe meer ont­wrig.

Ek dink tans ge­reeld daar­aan om­dat ek op die oom­blik na ’n huis soek.

Om­dat ek nie gre­tig is om vir die vol­gen­de paar de­ka­des met ’n ver­band op­ge­saal te sit nie, het ek na­vor­sing ge­doen oor al­ter­na­tie­we bou­me­to­des.

Dis hoe ek op 3D-ge­druk­te ge­boue af­ge­kom het.

Die i­dee dat jy ’n struk­tuur waar­in jy kan woon, kan druk en af­laai, lyk mis­kien vreemd vir par­ty men­se, maar dis wat ’n paar lan­de wê­reld­wyd be­sig is om te doen. En die spoed waar­mee hul­le dit doen en die kos­te wat hul­le be­spaar, is heel merk­waar­dig.

Die eer­ste maat­skap­py wat die 3D-bou­mark be­tree het, was die C­hi­ne­se maat­skap­py, Winsun, wat in 2003 ge­stig is.

Dit het won­der­baar­lik tien hui­se in een dag ge­bou en het ook ’n woon­stel­blok van ses ver­die­pings, en ’n kan­toor­blok aan­ge­pak en het be­weer dat hy Do­nald Trump se muur tus­sen Mex­i­ko en A­me­ri­ka kan druk.

Die spoed waar­mee hui­se ge­druk kan word, het vin­nig toe­ge­neem aan­ge­sien Winsun nie die e­nig­ste spe­ler in die mark was nie.

In 2017, het ’n Rus­sie­se maat­skap­py, A­pis Co­re, ’n huis ten toon ge­stel wat hy in 24 uur ge­bou het teen ’n kos­te van $10 000 deur ’n 3D-druk­ker van 4,5 me­ter lank op die per­seel te ge­bruik. Die huis is in die mid­del van win­ter in die Rus­sie­se dorp S­toe­pi­no ge­bou.

In Maart van­jaar, het die A­me­ri­kaan­se be­gin­ner­maat­skap­py, I­con, ’n drie­slaap­ka­mer­huis van 107 m2 in Aus­tin, Texas, ge­bou. Die huis is ge­bou deur I­con se ma­sjien, Vul­can, te ge­bruik – ’n 3D-druk­ker wat ’n be­ton­meng­sel ge­bruik wat ver­hard ter­wyl dit droog word.

I­con sê hy kan ’n en­kel­ver­die­ping­huis bin­ne 48 uur bou vir min­der as $10 000. Die maat­skap­py glo dat wan­neer Vul­can in vol­le pro­duk­sie is, hy die tyd en kos­te om ’n huis te bou, kan hal­veer.

Ter­wyl ek na al die fo­to’s van die reg­hoe­ki­ge 3D-ge­druk­te I­con-huis in Aus­tin ge­kyk het, was ek ver­baas dat ’n huis wat so prent­jie­mooi is in net twee dae ge­bou kon word.

Is dit nie die hui­se van ons na­bye toe­koms nie?

Dink aan hoe duur huis­koop kan wees en hoe baie men­se wê­reld­wyd nog van waar­dig­heid ont­neem is om­dat hul­le huis­loos is. Kyk ons dan nie moont­lik nou na die vroeë sta­di­um van ’n teg­no­lo­gie wat kan help om die wê­reld se be­hui­sings­kri­sis op te los nie?

Vir die af­ge­lo­pe jaar werk

I­con saam met New S­to­ry, ’n on­der­ne­ming son­der wins­be­jag in San Fran­cis­co, om ’n vin­ni­ge, la­e­kos­te-ma­nier te vind om hui­se met die ge­bruik van 3D-druk­kers te bou.

New S­to­ry bou al ja­re lank la­e­kos­te-hui­se in El Sal­va­dor. Met die hui­di­ge me­to­des, kan die maat­skap­py 100 hui­se in agt maan­de teen ’n kos­te van $6 000 per een­heid bou.

Dank­sy die sa­me­wer­king met I­con, sê New S­to­ry dat hy ’n hon­derd 3D-ge­druk­te hui­se in net meer as drie maan­de teen $3 000 per struk­tuur kan bou.

A­lex­an­dria Laf­ci, New

S­to­ry se me­de-stig­ter en be­dryfs­hoof, het aan die tyd­skrif, Wi­red ge­sê dat die teg­no­lo­gie nou in staat is om “vei­li­ge hui­se van hoë ge­hal­te” te druk. New S­to­ry be­plan om die Vul­can la­ter van­jaar na El Sal­va­dor te neem om die eer­ste reeks 3D-ge­druk­te hui­se te bou.

’n Ba­sie­se huis teen $4 000. Dit is ge­lyk aan net meer as R49 000 teen die heer­sen­de wis­sel­koers. Die $10 000-weer­ga­we wat in Aus­tin op­ge­rig is, sal on­ge­veer R122 600 kos.

En as ons be­sef dat huis­pry­se waar­skyn­lik sal daal hoe meer 3D-ge­druk­te hui­se wê­reld­wyd ge­bou word, is dit dui­de­lik dat die kon­struk­sie­be­dryf ’n nu­we teg­no­lo­gie beet het wat ons be­slis nie kan ig­no­reer nie.

Hoe die teg­no­lo­gie re­a­geer, sal sy toe­koms be­paal en ho­pe­lik sal hy nie sy kop in die sand druk soos an­der in­dus­trieë voor hom nie.

3D-ge­druk­te hui­se het son­der twy­fel nog ’n lang pad om te loop al­vo­rens hul­le al­om aan­vaar gaan word, maar die vroeë pres­ta­sies van hier­die jong teg­no­lo­gie is in­druk­wek­kend.

Mis­kien sal Suid-a­fri­ka­ners een­dag in nuut ge­druk­te hui­se sit.

Te oor­deel na die sto­ries wat ek ge­hoor het by vrien­de wat on­langs tra­di­si­o­ne­le bou­werk aan hul hui­se laat doen het, is die ge­dag­te van ’n huis wat in een of twee dae ge­bou kan word be­son­der aan­trek­lik. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za New S­to­ry se me­de-stig­ter en be­dryfs­hoof

24 uur 3D-

Hier­die huis in Aus­tin in A­me­ri­ka is met ’n 3D-druk­ker ge­druk.

A­lex­an­dria Laf­ci

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.