De Beers ver­oor­saak ’n op­skud­ding in die mark vir kuns­ma­ti­ge di­a­man­te

Die myn­reus De Beers het on­langs sy eie reeks kuns­ma­ti­ge di­a­man­te be­kend­ge­stel, maar som­mi­ge ken­ners meen dat hier­die be­sluit die prys van eg­te di­a­man­te kan be­ïn­vloed.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

de Beers, wat 85% in Ang­lo American se be­sit is, het dalk ’n stra­te­gie­se slag ge­slaan met sy plan­ne om ’n nu­we han­dels­merk vir kuns­di­a­man­te be­kend te stel. Dié di­a­man­te word in ’n la­bo­ra­to­ri­um ge­kweek. De Beers het eg­ter lank reeds ’n be­mar­kings­veld­tog teen kuns­di­a­man­te ge­voer. Trou­ens, die groep het ver­le­de jaar so­wat $140 mil­joen be­stee aan die be­vor­de­ring van na­tuur­li­ke di­a­man­te, wat hy sê werk­lik die e­mo­sies ver­teen­woor­dig van trou­rin­ge, ver­jaars­dag- en an­der ge­sken­ke. Nou het De Beers eg­ter heel­te­mal van deun­tjie ver­an­der deur sy Lig­ht­box-reeks van kuns­di­a­man­te be­kend te stel. Wat kan die ge­volg wees? Vol­gens ont­le­ders is dit nie werk­lik so­veel van ’n er­ken­ning van kuns­di­a­man­te as wat dit lyk nie (hoe­wel De Beers ’n reeks kuns­di­a­man­te het wat hoof­saak­lik vir ny­wer­heids­doel­ein­des ge­bruik word). Dit is eer­der ’n stuk­kie slim be­mar­king wat ge­mik is op be­ter be­heer van die ver­sprei­ding van la­bo­ra­to­ri­um­ge­kweek­te di­a­man­te deur an­der pro­du­sen­te.

Deur ’n baie la­er prys­punt vir kuns­di­a­man­te te stel – die Lig­ht­box-reeks sal teen tus­sen $200 en $800 per stuk in die klein­han­del ver­koop – wil die maat­skap­py die pry­se in die be­staan­de sin­te­tie­se mark ver­laag en selfs ’n gro­ter af­slag op na­tuur­li­ke di­a­man­te tot stand bring.

“Deur die aan­trek­kings­krag van na­tuur­li­ke di­a­man­te vir die ver­brui­ker te ver­hoog, ter­wyl die sin­te­tie­se mark ter­self­der­tyd oor­stroom word, sal De Beers twee van sy be­lang­rik­ste stra­te­gie­se uit­da­gings met een slag ta­kel,” sê ’n bank wat nie toe­ge­laat is om met die me­dia te praat nie.

Dit sal be­reik word deur “die vraag na sy luuk­se pro­duk­te te skep en te on­der­hou en die groot­ste be­drei­ging vir sy toe­koms­ti­ge wins­ge­wend­heid, die kuns­di­a­mant­mark, te ver­min­der. Ons ver­wag dat ver­laag­de pry­se die mar­ges van me­de­din­gen­de pro­du­sen­te ne­ga­tief sal be­ïn­vloed

$200

wat dit moei­lik sal vind om mee te ding as hul­le nie De Beers se skaal kan haal nie,” het hy ge­sê.

ABN AMRO, ’n Ne­der­land­se bank wat ’n uit­ge­brei­de ver­bin­te­nis het met die di­a­mant­sek­tor sê: “De Beers is be­kend daar­voor dat hy ’n voor­sprong bo die an­der het en bril­jant is met sy be­mar­kings­veld­tog­te. Hier­die stra­te­gie­se be­sluit dui aan hoe erns­tig die be­drei­ging van la­bo­ra­to­ri­um­di­a­man­te vir die na­tuur­li­ke di­a­man­te is.” Tot dus­ver was daar ’n ge­meng­de re­ak­sie. Som­mi­ges dink De Beers het uit­ein­de­lik die be­drei­ging van kuns­di­a­man­te aan­vaar, maar an­der vrees dit sal die ver­skil tus­sen na­tuur­li­ke en ver­vaar­dig­de di­a­man­te ver­der ver­vaag.

“Deur Lig­ht­box be­kend te stel, het De Beers die i­dee van wa­re di­a­man­te ver­vaag,” sê Ya’a­kov Al­mor, ’n di­a­mant­kon­sul­tant, in ’n ar­ti­kel in The Bu­si­ness Ti­mes, ’n B­rit­se pu­bli­ka­sie. “As ’n ver­brui­ker ’n Lig­ht­box-ver­koops­a­gent vra of die di­a­man­te ‘eg’ is, wat sal die ant­woord wees? Die ver­koops­a­gent sal eer­lik sê hul­le is eg­te di­a­man­te, maar is in ’n fa­briek ver­vaar­dig. Hul­le is eg­ter pre­sies die­self­de as die pro­duk wat uit ’n myn kom. “In­dien kuns­di­a­man­te die e­mo­si­o­ne­le be­te­ke­nis wat die na­tuur­li­ke­di­a­mant­be­dryf oor de­ka­des so sorg­vul­dig op­ge­bou het, kan oor­neem, kan die mark heel moont­lik uit­me­kaar val,” het Al­mor in die ar­ti­kel ge­sê. ABN AMRO het ge­sê dat hoe­wel hy nie in die “De Beers-raad­saal” is nie, voel hy die fi­na­le be­guns­tig­de van De Beers se Lig­ht­box-reeks sal die ver­brui­ker wees. “Die ver­brui­ker is per slot van sa­ke die wen­ner om­dat daar be­kos­tig­ba­re la­bo­ra­to­ri­um­di­a­man­te op die mark sal wees met die­self­de aan­trek­kings­krag as na­tuur­li­ke di­a­man­te. Die be­lang­rik­ste vraag is of die ver­brui­ker die prag­ti­ge, be­kos­tig­ba­re en meer vol­hou­ba­re op­sie sal ver­kies bo die prag­ti­ge, skaars, min­der be­kos­tig­ba­re op­sie.

“Dit sal al­tyd ’n per­soon­li­ke be­sluit wees,” het hy ge­sê. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

’n Wer­ker be­kyk ’n ver­skei­den­heid on­ge­sne­de di­a­man­te in DTC Botswa­na, ’n een­heid van De Beers, in Ga­boro­ne, Botswa­na.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.