Beurs­ver­han­del­de fond­se: Nu­we ver­beel­ding­ry­ke in­deks­vol­gers trek aan­dag

Te­rug­wer­ken­de toet­se toon hul­le kan tra­di­si­o­ne­le in­dek­se uit­pres­teer.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

in­ter­na­si­o­naal, in­slui­ten­de in SA, neem be­leg­ging in beurs­ver­han­del­de fond­se (ETF’S) steeds toe en ver­beel­ding­ry­ke ont­wik­ke­laars van in­dek­se wat deur ETF’S ge­volg word, kom steeds met in­te­res­san­te nu­we pro­duk­te vo­ren­dag. Een wat ver­al aan­dag trek, het die ge­wig­ti­ge naam van S&P 500 Qu­a­li­ty, Va­lue & Mo­men­tum Mul­ti-fac­tor In­dex en kom­bi­neer drie in­deks- te­mas: dit is aan­de­le van hoë ge­hal­te, ge­grond op die fi­nan­si­ë­le ge­sond­heid; waar­de, of­te­wel goeie aan­de­le wat ty­de­lik goed­koop is; en mo­men­tum-aan­de­le. Laas­ge­noem­de ver­teen­woor­dig aan­de­le waar­van die pry­se sterk loop.

’n Be­lang­ri­ke re­de vir die be­lang­stel­ling in hier­die nu­we­ling is dat te­rug­wer­ken­de toet­sing van 1994 tot 2017 toon dat hy die S­tan­dard & Poor 500-in­deks met by­kans 91% sou uit­ge­pres­teer het. Die S&P 500 sou ge­du­ren­de dié tyd­perk ge­mid­deld 5,5% op­ge­le­wer het ter­wyl die S&P 500 Qu­a­li­ty, Va­lue & Mo­men­tum Mul­ti-fac­tor op 10,5% te staan ge­kom het.

Be­leg­ging wê­reld­wyd in die S&P 500, wat die 500 groot­ste maat­skap­pye in A­me­ri­ka ver­teen­woor­dig, is ui­ters ge­wild en met hier­die ETF waar­mee S&P Dow Jo­nes In­di­ces vo­ren­dag ge­kom het, word ’n in­te­res­san­te ver­fy­ning aan­ge­bied. Om­dat die pres­ta­sie van die Mul­ti-fac­tor, wat deur die na­vor­sing aan die lig ge­bring is, so­veel be­ter is as dié van S&P 500-in­deks, is dit klaar­blyk­lik dat be­leg­gers die nu­we­ling sal steun. Ver­al aan­ge­sien be­leg­gers hul­le toe­ne­mend wend tot ETF’S om­dat be­trek­lik min ge­wo­ne ef­fek­te­trusts waar­van die por­te­feul­jes ak­tief be­stuur word, nie daar­in slaag om bloot die in­deks te klop nie.

Die Mul­ti-fac­tor-in­deks het die voor­deel dat die on­der­lig­gen­de meng­sel van in­dek­se waar­op hy ge­grond is, wis­sel­val­lig­heid ver­min­der (deur die na­vor­sing be­ves­tig) om­dat die te­mas ’n be­perk­te kor­re­la­sie met me­kaar het. Dit bring ook ’n ver­la­ging in ri­si­ko mee.

Daar is tye wan­neer waar­de­aan­de­le ge­wild is en ge­volg­lik sal be­leg­ging in ’n waar­de- ETF die al­ge­me­ne mark kan klop om­dat waar­de-in­dek­se uit­pres­teer. An­der tye kan mo­men­tum weer die toon aan­gee en bly waar­de­fond­se ag­ter­weë. Die groot ver­skil is na­tuur­lik dat ’n beurs­ver­han­del­de fonds bloot ’n in­deks – wis­se­len­de van die al­ge­he­le in­deks tot hulp­bron­in­deks (Re­si) – volg ter­wyl in die ge­val van ’n ef­fek­te­trust ’n fonds­be­stuur­der daar­die aan­de­le uitsoek wat hy meen die bes­te waar­de of voor­uit­sig­te vir wins in­hou. Met die nu­we pro­duk word ’n sa­me­stel­ling van ver­skil­len­de in­dek­se aan­ge­bied wat dan pas­sief na­ge­volg word. Die kos­te is ook la­er as in die ge­val van ef­fek­te­trusts aan­ge­sien die be­stuur­der nie dis­kre­sie hoef uit te oe­fen oor wat­ter

Die Mul­ti-fac­tor-in­deks het die voor­deel dat die on­der­lig­gen­de in­dek­se waar­op hy ge­grond is, wis­sel­val­lig­heid ver­min­der.

aan­de­le in die in­deks ver­skyn nie. Hy volg bloot die in­dek­se.

SA se oud­ste ETF is die Sa­trix 40, wat in 2000 sy ver­sky­ning ge­maak het. Hy boots die FTSE/JSE Top40-in­deks na, wat na­tuur­lik niks meer aan die be­leg­ger bied as die pres­ta­sie van die swaar­ge­wig­te op die beurs nie. Die Top40, soos ook die Al­ge­he­le In­deks, is ge­grond op mark­ka­pi­ta­li­sa­sies wat mee­bring dat ’n groep soos Nas­pers* met sy ka­pi­ta­li­sa­sie van R1,4 dui­send­mil­jard baie swaar­der in die in­deks weeg as by­voor­beeld ’n groot bank, soos Fir­strand, se R355,4 mil­jard.

Al wat hier­die al­ge­me­ne in­dek­se dus aan­bied, is die pres­ta­sie van die mark. Iets wat nie te ver­smaai is nie aan­ge­sien so ’n wye ver­sprei­ding van aan­de­le, ver­al uit ’n ri­si­ko-oog­punt, ’n gro­ter ma­te van vei­lig­heid bied. Die in­een­stor­ting van ’n S­tein­hoff sal jou nie ru­ï­neer nie! Trou­ens, War­ren Buf­fett, wie be­skou word as die wê­reld se suk­ses­vol­ste beurs­be­leg­ger, raai die ge­wo­ne be­leg­ger aan om die ‘‘mark te koop’’, d.w.s. be­lê in ’n al­ge­me­ne in­deks. Se­dert die ver­sky­ning van Sa­trix 40 het daar ’n he­le ver­skei­den­heid van ETF’S in SA by­ge­kom, wis­se­len­de van een wat die ei­en­dom­s­in­deks (Sa­pi) tot die ny­wer­heids­in­deks (die In­di25) en die Go­vi, die in­deks vir staats­ef­fek­te, na­boots. Be­leg­gers hoef nie reg­streeks in ’n ETF te be­lê nie aan­ge­sien van die be­stuurs­maat­skap­pye ef­fek­te­trusts aan­bied wat som­mi­ge in­dek­se volg teen re­la­tief la­er kos­te as ’n stan­daard­trust. Se­ke­re ge­rie­we is dan be­skik­baar, soos om maan­de­liks per af­trek­or­der te be­lê.

Plaas­lik is daar heel­wat be­leg­gers wat hou van ’n ETF soos die Sa­trix E­qual­ly Weig­h­ted Top 40. Dit ver­teen­woor­dig ’n ver­fy­ning van die JSE se Top40. Al 40 aan­de­le ge­niet ge­ly­ke ge­wig in teen­stel­ling met by­voor­beeld die groot ge­wig wat Nas­pers en die in­ter­na­si­o­na­le AB In­bev-bier­groep, die groot­ste maat­skap­py op die JSE, in die ge­wo­ne Top 40-in­deks dra. In SA is daar die Ne­w­funds SA E­qui­ty P­re­mia Ran­ge be­skik­baar wat ook daar­op mik om ri­si­ko te ver­min­der, maar ter­self­der­tyd ook die al­ge­me­ne mark wil uit­pres­teer. Hy bied ETF’S aan soos die Low Vo­la­ti­li­ty ETF wat 20 aan­de­le vol­gens be­paal­de ver­eis­tes (soos die vlak van stan­daard-af­wy­king) uitsoek; dan is daar die E­qui­ty Va­lue wat ge­grond is op 30 aan­de­le wat die laag­ste ver­hou­ding van prys tot ver­dien­ste, as­ook prys tot boek­waar­de, weer­spie­ël, en ten der­de die Mo­men­tum-etf wat ge­grond is op 20 aan­de­le wat die af­ge­lo­pe 12 maan­de die sterk­ste ge­styg het. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

Lu­cas de Lan­ge is ’n voor­ma­li­ge re­dak­teur van fin­week

*fin­week en die skry­wer van twee boe­ke oor be­leg­ging.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.