Kollig: Groot ge­leent­he­de in finteg

Ban­ke se ver­ou­der­de, oor­ge­ërf­de teg­no­lo­gie­stel­sels skep ’n sa­ke­ge­leent­heid skep vir fin­teg­maat­skap­pye, glo die be­leg­gings­fir­ma Ca­pi­tal Ap­pre­ci­a­ti­on.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud - Deur Lloyd Ge­dye

“teg­no­lo­gie raak el­ke be­sig­heid ter wê­reld,” sê Brad­ley Sacks, me­de-uit­voe­re­de hoof van die finteg-be­leg­gings­fir­ma Ca­pi­tal Ap­pre­ci­a­ti­on (CAPPREC). Sy me­de-hoof is die voor­ma­li­ge Ma­csteel uit­voe­ren­de hoof Mi­cha­el Pim­stein. “Maar daar is geen gro­ter im­pak as in die bank- en fi­nan­si­ë­le sek­tor nie.” In hier­die sek­tor, sê Sacks, is die im­pak e­norm” om­dat so baie van die werk reeds af­hank­lik van teg­no­lo­gie is.

Ten tye van sy no­te­ring, in Ok­to­ber 2015, was CAPPREC die eer­ste spe­si­aal­doel­wit­ge­rig­te-ver­kry­gings­maat­skap­py (S­pac) om op die JSE te no­teer. Krag­tens die re­ëls mag ’n

S­pac nie sy eie be­dry­we ten tye van no­te­ring hê nie en het hy 24 maan­de om sy eer­ste tran­sak­sie vas te knoop.

Caprec – met ’n swaar­ge­wig­di­rek­sie wat men­se in­sluit soos die voor­ma­li­ge Ne­t­ca­re-voor­sit­ter Mi­cha­el ‘Mot­ty’ Sacks; Bid­vest Bank se uit­voe­ren­de hoof Alan Sa­lo­mon as fi­nans­hoof; voor­ma­li­ge Sa­bmil­ler uit­voe­ren­de hoof en voor­sit­ter Mey­er Kahn; die voor­ma­li­ge re­gis­tra­teur van ban­ke Er­rol Kru­ger; en voor­ma­li­ge Old Mu­tu­al-hoof Ku­se­ni Dla­mi­ni, het R1 mil­jard ver­kry deur ’n pri­va­te pla­sing. Hier­van is R250 mil­joen deur die O­pen­ba­re Be­leg­gings­kor­po­ra­sie be­lê en R50 mil­joen deur A­fri­can Rain­bow Ca­pi­tal.

“Ons het be­leg­gers die on­der­ne­ming ge­gee dat wan­neer ons oor­na­mes doen ons op die uit­kyk sal wees vir goeie grond­be­gin­sels,” het hy aan fin­week ge­sê in ’n on­der­houd ná die aan­kon­di­ging van die groep se re­sul­ta­te in Mei. CAPPREC het nou­let­tend­heids­on­der­soe­ke ge­doen op tal­le maat­skap­pye en sek­to­re voor­dat hul­le op ’n fin­teg­po­si­si­o­ne­ring be­sluit het.

Sa­me­wer­king met ban­ke

Ban­ke het ver­ou­der­de, oor­ge­ërf­de stel­sels, wat ’n sa­ke­ge­leent­heid skep vir fin­teg­maat­skap­pye soos CAPPREC, glo Sacks. Maar hy is oor­tuig daar­van dat fin­teg­maat­skap­pye wat dink dat ban­ke dood is, en glo dat hul­le in staat sal wees om die ban­ke se kli­ën­te­ba­siss­se oor te neem, “na­ïef” is.

Ban­ke word streng ge­re­gu­leer en het ’n ge­voel van ver­troue en sta­bi­li­teit by hul­le kli­ën­te ont­wik­kel, ver­dui­de­lik hy. Dit is waar­om CAPPREC ver­kies om saam met die ban­ke te werk, en hul­le te help om die kli­ën­te ’n be­ter bank­er­va­ring te gee.

CAPPREC kan dit mak­li­ker en doel­tref­fen­der vir fi­nan­si­ë­le in­stel­lings maak om diens­te aan te bied, sê hy, en het in nu­we ver­moë be­lê wat toe­ge­voeg­de waar­de en po­ten­si­ë­le nu­we in­kom­ste­stro­me na dié in­stel­lings sal bring.

As deel van sy fo­kus op finteg, het CAPPREC tot op he­de drie maat­skap­pye in Suid-a­fri­ka ver­kry – A­fri­ca Re­so­nan­ce en Dashpay, wat nou in sy be­ta­lings- en be­ta­lings­in­fra­struk­tuur­af­de­ling val, en Synt­he­ses, wat in sy sag­te­wa­re­sek­tor val. Hy het ook 17,5% van die be­ta­lings­on­der­ne­ming Re­so­nan­ce Aus­tra­lië ge­koop.

Baie ver­brui­kers vind be­ta­ling­stel­sels duis­ter, sê Sacks. Hy gee die voor­beeld van om uit ’n U­ber-taxi te klim en nie te dink oor

Fin­teg­maat­skap­pye wat dink dat ban­ke dood is, en glo dat hul­le in staat sal wees om die ban­ke se kli­ën­te­ba­siss­se oor te neem, is “na­ïef”.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.