Ken jou reg­te!

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Mening -

Die Wet op Be­roeps­ge­sond­heid en Vei­lig­heid is ge­mik op die be­sker­ming van die ge­sond­heid en vei­lig­heid van per­so­ne by die werk, op die be­sker­ming van die ge­sond­heid en vei­lig­heid van per­so­ne wat ver­band hou met die ak­ti­wi­tei­te van per­so­ne by die werk, en op die ves­ti­ging van ’n ad­vies­raad vir be­roeps­ge­sond­heid en Vei­lig­heid.

Die Wet op Be­roeps­ge­sond­heid en Vei­lig­heid is van toe­pas­sing op al­le werk­ge­wers en wer­kers, maar nie op die vol­gen­de nie:

My­ne, myn­ge­bie­de of myn­bou­werk­plek­ke (soos dit in die Mi­ne­ra­le­wet om­skryf word); La­dings­lyn­ske­pe, vis­sers­bo­te, seil­bo­te, wal­vis­jag­bo­te (soos dit in die Koop­vaar­dy­wet om­skryf word) en dry­wen­de kra­ne – on­ge­ag of dit in die wa­ter of nie in die wa­ter is nie – en men­se in of op hier­die plek­ke of vaar­tuie.

Vol­gens wet word maat­skap­pye ver­wag om aan Suid-a­fri­kaan­se stan­daar­de en re­gu­la­sies te vol­doen. Die raam­werk vir hier­die stan­daar­de word ver­vat in die Wet op Be­roeps­ge­sond­heid en Vei­lig­heid van 1993. ’n Doel­tref­fen­de en ak­ku­ra­te be­roeps­ge­sond­heids-en-vei­lig­heid­stel­sel stel maat­skap­pye in staat om op die hoog­te van vei­lig­heid in hul­le werk­om­ge­wing en in be­heer van hul kon­trak­teurs te wees.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.