Steeds op­ti­mis­ties

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Eie Mening Markplek -

Die Suid-a­fri­kaan­se pa­pier- en pulp­maat­skap­py Sappi het so ’n de­ka­de ge­le­de sy fo­kus na pulp ver­skuif ná die wêreldwye da­ling in die vraag na pa­pier. Hy spe­si­a­li­seer nou in die op­los van hout­pulp, druk­pa­pier, ge­spe­si­a­li­seer­de ver­pak­king en bi­o­ma­te­ri­aal.

Met dié ver­an­de­ring, en na ’n al­ge­he­le laag­te­punt van 1 290 sent per aan­deel, het die aan­deel ge­lei­de­lik sy ver­lies her­win. Ná sterk weer­stand teen 10 505 sent per aan­deel het Sappi reg­ge­stel, en tans ver­han­del hy teen 8 990 sent per aan­deel.

Sappi het dees­dae be­dry­wig­he­de in 20 lan­de, met sy hoof­fo­kus in Sui­der-a­fri­ka, Eu­ro­pa en Noord-a­me­ri­ka.

Sappi het on­langs aan­ge­kon­dig dat hy by­na R8 mil­jard in K­wa­zu­lu-na­tal gaan be­lê, met groot ver­be­te­rings by sy Saic­cor-meul in Um­ko­maas, suid van Dur­ban. Sappi bly op­ti­mis­ties en ver­han­del nou in ’n sim­me­trie­se drie­hoek. ’n Uit­braak word bin­ne­kort ver­wag.

Hoe om hom te ver­han­del:

’n Be­ves­tig­de po­si­tie­we uit­braak uit die drie­hoek bo 9 395 sent per aan­deel – gaan lank – be­hoort te lei tot ’n sty­ging te­rug na die sleu­tel­weer­stand teen 10 505 sent per aan­deel. Dalk is dit no­dig om po­si­sies te her­sien, maar bly lank as die op­waart­se po­ten­si­aal deur 10 505 sent per aan­deel voort­duur. Sappi sal sy styg­ten­dens tot sy 2008-hoog­te­punt van 12 100 sent per aan­deel uit­brei. ’n Ne­ga­tie­we uit­braak uit die drie­hoek sal on­der 8 700 sent per aan­deel be­ves­tig word, met die af­waart­se tei­ken teen

7 640 sent. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

Sappi het on­langs aan­ge­kon­dig dat hy by­na R8 mil­jard in K­wa­zu­lu-na­tal gaan be­lê.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.