Teg­nie­se ont­le­ding: Beer speel baas op die JSE

Sa­sol bied een van die wei­nig lig­pun­te.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

die JSE bied steeds wei­nig vreug­de vir be­leg­gers te oor­deel na die per­sen­ta­sie van die top 100 aandele, soos ge­meet aan mark­ka­pi­ta­li­sa­sie, wat tans bo­kant hul 200-daag­se eks­po­nen­si­ë­le be­we­gen­de ge­mid­del­de (EBG) lê. Slegs 26% is prys­ge­wys sterk ge­noeg om die sta­tus te ge­niet, wat selfs swak­ker is as ver­le­de maand se sy­fer van 36%. Dit geld ook vir die mark in die breë, hoe­wel ver­skeie swaar­ge­wig­te (soos Nas­pers*) daar­voor sorg dat die be­lang­ri­ke in­dek­se nog nie erns­tig ver­swak nie.

Dit be­ves­tig dat die beer baas speel op die JSE, on­ge­ag wat die al­ge­me­ne in­dek­se weer­spie­ël. Die klein ge­tal swaar­ge­wig­te op die beurs, wat meer as 80% van die ge­wig in die breë in­dek­se ver­teen­woor­dig, vaar be­ter as die res van die mark in tye van swak e­ko­no­mie­se groei en ’n ver­swak­ken­de rand. Dit te mid­de van ver­wag­tin­ge oor sty­gen­de ren­te­koer­se.

Sa­sol ver­teen­woor­dig tans ’n lig­punt on­der die sterk­ste aandele. Sy prys het se­dert A­pril be­sten­dig ge­styg so­dat hy be­lang­ri­ke weer­stand in die om­ge­wing van R490 oor­kom het. Hoe­wel hy iet­wat te­rug­ge­sak het na­dat hy op 13 Ju­lie van­jaar R521 be­reik het, is daar aan­dui­din­ge dat hy aan be­sten­di­ge ak­ku­mu­la­sie on­der­he­wig is. Dit word be­ves­tig deur die gra­fiek van sy prys­vo­lu­me-ten­dens, wat be­re­ken word deur die per­sen­ta­sie-ver­an­de­ring in die prys, daag­liks of week­liks, met die vo­lu­me te ver­me­nig­vul­dig.

Daar is goeie re­des vir die koop­be­lang­stel­ling in Sa­sol, wat se­dert 2015 hoof­saak­lik sy­waarts be­weeg het, en vroe­ër van­dees­maand met flou sy­fers vo­ren­dag ge­kom het. Vol­gens die groep het we­sens­ver­dien­ste in die jaar tot ein­de Ju­nie waar­skyn­lik met 16% tot 26% ge­daal. Sy be­dryfs­wins is ge­raak deur die ster­ker rand, ter­wyl kos­te ge­grond op aandele vir werk­ne­mers on­ge­veer R1,5 mil­jard be­loop het.

Mark­spe­lers glo die prent­jie is be­sig om te ver­an­der. Be­hal­we dat hy be­voor­deel word deur fak­to­re soos die ste­wi­ge o­lie­prys, is daar groot ver­wag­tin­ge vir sy pas-vol­tooi­de e­taan­kra­ker-aan­leg in die A­me­ri­kaan­se deel­staat Lou­i­si­a­na, wat in sy hui­di­ge boek­jaar met pro­duk­sie gaan be­gin. Die aan­leg het $11 mil­jard ge­kos en het baie druk op sy fi­nan­sies uit­ge­oe­fen, maar dit maak van hom ’n wê­reld­klas­pro­du­sent van che­mi­ka­lieë. Die aan­leg gaan in die toe­koms toe­ne­mend in­kom­ste op­le­wer. Dit sal sy af­hank­lik­heid van o­lie ver­min­der, en kan sterk wins­sty­gings mee­bring, mits die goeie vraag as uit­vloei­sel van die voor­spoed in A­me­ri­ka, Eu­ro­pa en A­sië, ver­al in C­hi­na, vol­ge­hou word.

Die kon­sen­sus-aan­be­ve­lings on­der ont­le­ders oor Sa­sol is soos volg: Koop 9, hou 4 en ver­koop 1.

Wat die res van die top-tien- sterk­ste aandele be­tref, is daar wei­nig om oor op­ge­won­de te raak, hoe­wel die mark die in­te­res­san­te kor­po­ra­tie­we stap­pe by Mur­ray & Ro­berts dop­hou.

’n Op­val­len­de ken­merk van van­dees­maand se ta­bel­le is hoe uit­een­lo­pend die per­sen­ta­sies van die sterk­ste ko­lom en dié van die swak­stes is. By die tien sterk­stes wis­sel dit van slegs 6,4% tot 16,9%, ter­wyl dit by die tien swak­stes wis­sel van -93.7% vir A­veng en -84.8% vir Group Fi­ve, wat die tra­ge­die van Suid-a­fri­ka se kon­struk­sieb­de­ryf ver­teen­woor­dig, tot -28,8% vir Blue Label Te­le­coms. Dit ta­bel be­ves­tig hoe erns­tig die ver­koop­druk is wat so baie aandele er­vaar.

On­der die aandele wat deur­ge­breek het, is Dis­co­ve­ry waar­skyn­lik die in­te­res­sant­se. Hy het na ’n in­sin­king wat in Maart be­gin het en­ke­le we­ke ge­le­de op­waarts om­ge­swaai en met sterk vo­lu­me deur sy da­len­de 200-daag­se EBG ge­breek. Iets wat op­val by die aandele in hier­die ta­bel is dat ver­skeie na te­rug­sak­kings by hul 200-daag­se EBG’S deur ko­pers ge­steun word, wat as heel po­si­tief be­skou kan word.

Dit sluit in S­tan­dard Bank en Ned­bank, as­ook Ang­lo A­me­ri­can, wat se­dert Ju­lie ver­le­de jaar ’n bul­fa­se er­vaar. ■

te­rug­voer@fin­week.co.za

Lu­cas de Lan­ge is ’n voor­ma­li­ge re­dak­teur van fin­week en die skry­wer van twee boe­ke oor belegging.

*fin­week is ’n pu­bli­ka­sie van Me­dia24, ’n fi­li­aal van Nas­pers.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.