Self­doen: Hoe om as min­der­heids­aan­deel­hou­er te stem

Jou be­lang in ’n maat­skap­py is dalk klein, maar el­ke stem tel wat groot be­slui­te aan­be­tref. In­slui­tend jou­ne.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

tor­re het ’n moont­li­ke de­no­te­ring van die JSE af be­kend­ge­maak deur ’n “re­ë­lings­ske­ma” om (vol­gens die maat­skap­py) sy Seb-sta­tus te ver­be­ter. Maar selfs ná die nuus van ’n moont­li­ke de­no­te­ring het die aan­deel, ten tye van skry­we, ver­han­del teen ’n prys wat on­ge­veer die helf­te van sy jong­ste aan­ge­mel­de net­to ba­te­waar­de (NBW) of 182 sent per aan­deel vir De­sem­ber 2017. Die prys was ook op be­skeie vlak­ke bo­kant sy 52-we­ke-laag­te­pun­te.

Dit het ge­lei tot ’n vlaag vrae of die de­no­te­ring wet­tig is, en wat min­der­heids­aan­deel­hou­ers kan doen oor die de­no­te­ring van ’n aan­deel wat hul­le be­sit.

Dit is wet­tig as die toe­pas­li­ke wet­ge­wing en re­gu­la­sies na­ge­kom word, en daar is geen re­de om te glo dat Tor­re nie die re­ëls sal na­kom nie. Om die waar­heid te sê, e­ni­ge po­ging om die re­ëls te ver­breek, sal be­slis daar­toe lei dat die de­no­te­ring be­ëin­dig word.

’n An­der be­lang­ri­ke punt is dat Tor­re ook sê aan­deel­hou­ers sal die keu­se hê om kon­tant te neem of om aandele in die on­ge­no­teer­de maat­skap­py te hou.

On­ge­no­teer­de aandele is ’n aak­li­ge er­va­ring. Met geen li­ki­di­teit en prys­vas­stel­ling nie, is hul­le am­per on­moont­lik om te ver­koop. Hul­le is ook nie on­der­wor­pe aan die toe­sig van Jse-re­gu­le­ring nie. Ek be­veel al­tyd aan dat mens so ver as moont­lik moet weg­bly van on­ge­no­teer­de aandele.

Wat ook be­lang­rik is, is dat ’n de­no­te­ring ge­woon­lik ’n 75% + 1 stem van aan­deel­hou­ers by ’n spe­si­a­le al­ge­me­ne ver­ga­de­ring ver­eis.

Dit maak die goed­keu­ring­hek­kie hoog en min­der­heids­aan­deel­hou­ers moet dus stem as hul­le teen die de­no­te­ring is.

Min­der­heids­aan­deel­hou­ers is na­tuur­lik ui­ter­aard klein­aan­deel­hou­ers en dik­wels, selfs ge­sa­ment­lik, hou hul­le ’n baie be­skeie per­sen­ta­sie van ’n ge­no­teer­de maat­skap­py se aandele. Maar, selfs ’n klein be­lang kan ’n kan­tel­punt wees.

Om jou aandele te ge­bruik om te stem, is dus nood­saak­lik. Maar dit is ook be­lang­rik om an­der te oor­reed om te stem.

Dié or­ga­ni­seer-deel is moei­lik, maar deur aan­lyn plat­forms en so­si­a­le me­dia te ge­bruik, is daar wa­re po­ten­si­aal vir ’n klein groep om tot 5% van die aandele by­me­kaar te bring.

Dié moont­li­ke 5% skiet na­tuur­lik te­kort van die ver­eis­te 25% om die de­no­te­ring te keer. Jy sal dus gro­ter aan­deel­hou­ers moet kry. Dit is waar dit grim­mig raak vir die Tor­re-min­der­he­de.

Tor­re se groot­ste aan­deel­hou­ers is S­tel­lar Ca­pi­tal, wat am­per 57% hou, en News­helf 1400, wat ’n iet­wat meer as 25% hou. As hul­le dus ten guns­te stem, het hul­le meer as die be­no­dig­de 75% om te de­no­teer.

S­tel­lar sal in al­le waar­skyn­lik­heid ten guns­te stem, ter­wyl News­helf 1400 ’n “spe­si­a­le­doel­wit­voer­tuig” is wat deur die Mi­ne­wor­kers In­ves­t­ment Com­pa­ny en Sab­vest Li­mi­ted be­sit word. Ek ver­moed hul­le sal ook ten guns­te van die de­no­te­ring stem.

Dit wil dus voor­kom as­of dié de­no­te­ring sal voort­gaan des­on­danks die me­ning van min­der­heids­aan­deel­hou­ers.

’n Be­lang­heb­ben­de par­ty kan eg­ter ver­hin­der word om sy aan­de­lestem­reg uit te oe­fen. Dis ’n vet kans, maar Chris Se­a­brooke is ’n meer­der­heids­aan­deel­hou­er by Sab­vest en ’n di­rek­teur van Tor­re. Hy kan dus moont­lik as ’n be­trok­ke par­ty be­skou word. Ek ver­moed eg­ter dié perd sal nie eers uit die weg­spring­blok­ke kom nie. Dit sal ’n regs­me­ning en waar­skyn­lik ’n uit­da­ging in die hof ver­eis.

Dit is daar­om waar­skyn­lik die ein­de van die pad vir­tor­re­aan­deel­hou­ers.

Ek ver­moed ook dat ons nog ’n paar de­no­te­rings van klein­ka­pi­taal­aan­de­le oor die vol­gen­de jaar of twee gaan sien.

Daar is ’n paar goeie maat­skap­pye wat ver­re­weg te goed­koop is. Die met diep sak­ke sal hul­le ver­lus­tig om ten vol­le be­heer oor sul­ke maat­skap­pye deur ’n de­no­te­ring te ver­kry.

Hoe­wel dit blyk dat die Tor­re de­no­te­ring wel kan voort­gaan, moet klein­min­der­heids­aan­deel­hou­ers nooit som­mer net gaan lê nie.

Hoe­wel jou be­lang, en dus jou stem­per­sen­ta­sie dalk klein is, kan jy stem. En jy moet stem.

Jy kan ook saam met an­der min­der­heids­aan­deel­hou­ers or­ga­ni­seer, al is dit om min­stens ’n be­ter prys te kry, al kan jy nie die pro­ses keer nie. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za Uit­voe­ren­de hoof en uit­voe­ren­de di­rek­teur van Sab­vest Li­mi­ted en di­rek­teur by Tor­re

Om jou aandele te ge­bruik om te stem is nood­saak­lik. Maar dit is ook be­lang­rik om an­der te oor­reed om te stem.

Chris Se­a­brooke

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.