Ken­ner kies: Die be­leg­gings­ar­gu­ment vir Netflix

As jy ’n groei­aan­deel en ’n toe­voe­ging in die teg­no­lo­gie­sek­tor tot jou lang­ter­myn-portefeulje soek, is Netflix ’n goeie op­sie.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

die ont­lui­king van in­ter­net­ver­maak­diens­te het ge­reel­de (li­ne­ê­re) te­le­vi­sie-uit­sen­dings be­hoor­lik ont­wrig. Hoe­kom ’n week lank vir die vol­gen­de e­pi­so­de van jou guns­te­lin­g­reeks of -do­ku­men­têr wag as jy dit op een slag kan kyk wan­neer dit vir jou ge­rief­li­ker is? En hoe­kom moet jy daar­die de­ko­deer­ders en sa­tel­liet­skot­tels hê as jy iets soort­ge­lyks met ’n in­ter­net­ver­bin­ding en ’n toe­pas­sing kan kry?

Dit lyk of in­ter­net­ver­maak op aan­vraag deur die ont­wik­ke­ling van teg­no­lo­gie be­stem is om uit­ein­de­lik die era van ge­reel­de, li­ne­ê­re te­le­vi­sie te be­ëin­dig. Die toe­na­me in die be­skik­baar­heid en spoed van die in­ter­net bied saam met gro­ter ryk­wyd­te van slim­fo­ne en slim­te­le­vi­sies ’n im­mer groei­en­de stel­sel met gro­ter toe­gang tot die wê­reld van ver­maak.

Netflix het na vo­re ge­tree as ’n lei­den­de ver­skaf­fer in dié ver­maak­diens­ka­te­go­rie, met

130 mil­joen le­de in meer as

190 lan­de.

Netflix-oor­sprong

Netflix het van ’n ne­de­ri­ge be­gin as ’n D­vd­huur-per-pos-maat­skap­py in 1997 ge­vor­der en in 2002 teen $15 per aan­deel op Nas­daq ge­no­teer. Hy het in die 2003-boek­jaar wins­ge­wend ge­word toe hy nog hoof­saak­lik ’n Dvd-ver­sen­dings­maat­skap­py was. S­tro­ming­ver­maak is in 2007 in­ge­stel en daar­na het die in­kom­ste eks­po­nen­si­eel be­gin groei. Die maat­skap­py ver­han­del nou teen so­wat $370 per aan­deel – om­trent 25 keer sy aan­vank­li­ke aan­bie­dings­prys.

Die groep se re­sul­ta­te vir die twee­de kwar­taal van van­jaar het weer sterk in­kom­ste- en ver­dien­ste­groei ge­toon. Die in­kom­ste het met net meer as 40% op ’n jaar­grond­slag ge­styg, ter­wyl ’n be­ter be­dryfs­mar­ge ’n sty­ging van 260% in die be­dryfs­in­kom­ste be­te­ken het. Die ver­dien­ste per aan­deel het van 15 sent* in die twee­de kwar­taal van ver­le­de jaar tot 85 sent in die twee­de kwar­taal van van­jaar ge­styg.

Die fi­nan­si­ë­le sy­fers het min of meer oor­een­ge­stem met die maat­skap­py se in­ge­lig­te skat­tings in die eer­ste kwar­taal van van­jaar.

Die aan­vank­li­ke mark­re­ak­sie op die fir­ma se re­sul­ta­te was eg­ter ne­ga­tief, met ’n in­tra­dag-aan­deel­prys­da­ling van ’n lae dub­bel­sy­fer. Die da­ling het uit die la­er as ver­wag­te sty­ging in die le­de­tal ge­spruit, al was die ge­tal nu­we le­de steeds groot op 5,2 mil­joen. Van die net­to toe­voe­ging van 5,2 mil­joen le­de was 670 000 in A­me­ri­ka (die ver­wag­ting was 1,2 mil­joen) en 4,5 mil­joen was in­ter­na­si­o­naal (ver­wag­ting: 5,2 mil­joen).

In kon­teks ge­stel: Netflix het in el­ke kwar­taal se­dert die vier­de kwar­taal van 2016 tus­sen 5 mil­joen en 8 mil­joen le­de by­ge­kry, en af­ge­sien van twee keer (waar dit met min ge­mis is) sy in­ge­lig­te in­te­ke­naar­skat­ting in die af­ge­lo­pe se­we ver­slag­doe­nings­kwar­ta­le oor­skry.

Ver­wag­ting vir die der­de kwar­taal

Die vol­gen­de kwar­taal sal na ver­wag­ting in­kom­ste­groei van so­wat 34% op ’n jaar­grond­slag op­le­wer en ver­dien­ste per aan­deel van 68 sent toon, teen­oor 29 sent in die oor­een­stem­men­de kwar­taal ver­le­de jaar. Die ver­dien­ste per aan­deel sal la­er as in die twee­de kwar­taal wees van­weë gro­ter kos­te van in­houd­ver­vaar­di­ging in die twee­de helf­te van die boek­jaar.

Fun­da­men­te­le fak­to­re

Die fun­da­men­te­le fak­to­re vol­doen op die oog af nie aan die ge­wo­ne be­leg­gings­kri­te­ria vir ’n lang­ter­myn-por­te­feul­je­be­lang nie, maar dalk wel wan­neer dit in kon­teks be­skou word.

Die maat­skap­py ver­han­del teen ’n prys-ver­dien­ste-ver­hou­ding (p/v) van so­wat 160, wat duur is. Dit is nou min­der as die helf­te van die p/v van De­sem­ber 2016, toe dit 346 was. Die p/v sal na ver­wag­ting dank­sy die ver­dien­ste­groei teen 2020 tot min­der as 60 daal. Netflix keer nog nie ’n di­vi­dend uit nie, en die vrye kon­tant­vloei is ne­ga­tief op -$559 mil­joen. Hou eg­ter in ge­dag­te dat die maat­skap­py be­dui­den­de in­ves­te­ring in in­houd­ver­vaar­di­ging doen wat na ver­wag­ting op die duur hoë op­brengs en ver­de­re aan­deel­hou­ers­waar­de sal op­le­wer. Netflix het dank­sy die ge­hal­te van sy in­houd van­jaar die mees­te Em­my-be­noe­mings (12) ge­kry en HBO se vo­ri­ge re­kord oor­tref. Ont­hou dat Netflix maar vyf jaar ge­le­de sy eer­ste oor­spronk­li­ke in­houd ge­skep het. Dit lyk as­of die in­houd tans ky­kers bin­ne die maat­skap­py se stel­sel toe lok en be­hou, en word nou in 80 lan­de ver­vaar­dig.

$ 1 5

Die be­leg­gings­ar­gu­ment

Ter­wyl on­der­ne­mings soos You­tu­be, Dis­ney, A­ma­zon en Ap­ple (om maar ’n paar te noem) al­mal in in­ter­net­ver­maak­diens­te in­ves­teer, het Netflix die voor­deel van die eer­ste skuif in die in­te­ke­naar­ge­gron­de aan­lyn vi­de­o­stro­mings­be­dryf. Die be­dryf se toe­koms­ti­ge om­vang is reus­ag­tig, met ge­noeg ruim­te vir me­de­din­gers om wins­ge­wend saam te be­staan. Die ver­brui­kers­vraag bly groot, met gro­ter toe­gank­lik­heid en be­ter da­ta­mo­bi­li­teit en -kon­nek­ti­wi­teit, wat ver­der help om die ap­tyt vir aan­lyn ver­maak op aan­vraag te voed.

Be­leg­gers wat ’n groei­aan­deel en toe­voe­ging in die teg­no­lo­gie- of e-han­del­sek­tor tot ’n lang­ter­myn-portefeulje soek, kan Netflix ge­rus oor­weeg. ■

te­rug­voer@fin­week.co.za

*Al­le sent­waar­des is in die A­me­ri­kaan­se geld­een­heid.

S­haun Mu­ri­son is ’n mark­ont­le­der by IG.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.