>> Woe­ker­wys: In­tu Pro­per­ties, Me­ra­fe Re­sour­ces

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Markplek -

in­tu Pro­per­ties plc is ’n B­rit­se ei­en­doms­be­leg­gings­trust (reit), gro­ten­deels toe­ge­spits op die be­stuur en ont­wik­ke­ling van win­kel­sen­trums. Met sy portefeulje van R200 mil­jard be­sit In­tu tans 20 sen­trums in B­rit­tan­je en S­pan­je, wat saam 400 mil­joen be­soe­ke deur in­ko­pie­gan­gers per jaar ont­vang. Sy aandele is op so­wel die Lon­den­se as die Jo­han­nes­burg­se aan­de­le­beurs ge­no­teer. So­wat 30% van die maat­skap­py word deur Suid-a­fri­ka­ners be­sit. Voor­uit­sig­te: In­tu se aan­deel­prys het in 2016 ’n pla­fon van 7 550 sent per aan­deel be­reik ná die ge­wraak­te B­rex­it-aan­kon­di­ging. Die aan­deel kon­so­li­deer tus­sen 3 840 sent en 3 100 sent per aan­deel. Par­ty be­leg­gers is be­sorgd oor die toe­pas­lik­heid van in­ko­pie­sen­trums in die mark­te waar In­tu be­dry­wig is. Hy is eg­ter vol ver­troue oor sy teen­woor­dig­heid in B­rit­tan­je en oor­weeg be­ste­ding van £600 mil­joen aan sy sen­trums in die vol­gen­de drie jaar. In­tu lyk tans goed­koop en sy ver­moë om die golf te ry, is aan­trek­lik. Hy word as een van die bes­te di­vi­dend­be­ta­lers in die mark be­skou en met die swak rand is hy ook ’n goeie rand­ver­skan­ser.

Wat die gra­fie­ke sê: Met steun wat op 3 100 sent per aan­deel ferm bly, kan In­tu deur die weer­stands­lyn van sy lang­du­ri­ge daal­nei­ging breek. Hy wil sy half­jaar­re­sul­ta­te tot 30 Ju­nie 2018 op 26 Ju­lie uit­reik, wan­neer dié uit­ga­we van fin­week reeds ge­druk is.

Gaan lank: In­tu se kon­so­li­da­sie so­wel as sy lang­du­ri­ge daal­nei­ging sal bo­kant 3 840 sent be­ëin­dig word. Hy kan op kort ter­myn aanhou om sy­waarts te ver­han­del in­dien steun op 3 100 sent be­hou word. Gaan lank bo­kant 3 840 sent per aan­deel, met die kort- tot me­di­um­ter­myn­mik­punt by 5 010 sent per aan­deel. Gaan kort: ’n Be­we­ging deur 3 100 sent per aan­deel sal ’n ne­ga­tie­we uit­bre­king uit die sy­waart­se pa­troon be­ves­tig en In­tu kan dan ver­der daal tot by die af­waart­se mik­punt van 2 360 sent per aan­deel. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

Mox­i­ma Ga­ma word be­skou as een van die vyf voor­ste teg­nie­se ont­le­ders in Suid-a­fri­ka. Sy is al 10 jaar lank ’n teg­nie­se ont­le­der wat vir BJM, No­ah Fi­nan­ci­al In­no­va­ti­on en S­tan­dard Bank ge­werk het as deel van die na­vor­sing­span in die te­sou­rie-af­de­ling van CIB.

BRON: S­ha­re­net

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.