Nog nie uit beer­woud

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Markplek Woekerwys -

cur­ro Hol­dings Ltd, wat in 1998 ge­stig is, is die lei­den­de pri­vaat­on­der­wys­on­der­ne­ming in Sui­der-a­fri­ka, met meer as 50 000 leer­lin­ge. Hy word be­heer deur die be­leg­gings­maat­skap­py PSG Group en het ’n mark­ka­pi­ta­li­sa­sie van R13,2 mil­jard.

Met no­te­ring in 2011 het hy teen 550 sent per aan­deel ver­han­del. Cur­ro het ’n on­ge­ë­we­naar­de hoog­te­punt van 6 000 sent per aan­deel ge­toets voor­dat hy in 2016 ge­daal het. Sy prys-tot-ver­dien­ste-ver­hou­ding was toe so­wat 140 maal – moont­lik waar­om mo­men­tum af­ge­neem het. Die mis­luk­te oor­na­me van sy me­de­din­ger ADVTECH het sen­ti­ment dalk ver­der be­lem­mer. Die aan­deel­prys het ver­der ge­val na­dat die ho­ërop­voe­dings­be­sig­heid, S­ta­dio, ver­le­de jaar as ’n af­son­der­lik ge­no­teer­de en­ti­teit af­ge­skop het. Op die gra­fiek moes Cur­ro se her­stel in 2016 al lank­al ge­beur het, aan­ge­sien hy op oor­span­ne vlak­ke ver­han­del het en ’n kor­rek­sie no­dig was. Voor­uit­sig­te: In Fe­bru­a­rie het die groep se re­sul­ta­te van sta­di­ger as ver­wag­te groei van net­to wins, Cur­ro se beerten­dens ver­leng. Re­sul­ta­te vir die ses maan­de tot 30 Ju­nie ver­skyn op 14 Au­gus­tus, na dié uit­ga­we van fin­week ge­druk is. Wat die gra­fie­ke sê: Die aan­deel­prys kon­so­li­deer nou bin­ne sy beerten­dens, en met die RSI van drie we­ke wat po­si­tief af­wyk, is ’n uit­bre­king moont­lik. Cur­ro het in Ju­lie ge­sê we­sens­ver­dien­ste in die ses maan­de tot ein­de Ju­nie ver­le­de jaar sal met 20% tot 27% styg. Hy be­plan ’n eer­ste di­vi­dend­be­ta­ling vroeg 2019. Gaan lank: Weer­stand word tans teen 3 440 sent per aan­deel er­vaar; ’n deur­bre­king kan op­waart­se po­ten­si­aal tot die weer­stand­sten­dens­lyn van die lang­ter­myn­beerten­dens ver­oor­saak. ’n Po­si­tie­we uit­bre­king sal bo 4 375 sent be­ves­tig word. Voort­ge­set­te wins­te deur 5 100 kan lei tot 100%-her­stel tot 6 000 sent.

Gaan kort: ’n Om­me­keer on­der 2 700 sent sal die kern­steun van 2 300 sent be­klem­toon. Deur­bre­king van dié vlak kan ver­ko­pe tot 1 665 sent ver­oor­saak. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

Mox­i­ma Ga­ma word be­skou as een van die vyf voor­ste teg­nie­se ont­le­ders in Suid-a­fri­ka. Sy is al 10 jaar lank ’n teg­nie­se ont­le­der wat vir BJM, No­ah Fi­nan­ci­al In­no­va­ti­on en S­tan­dard Bank ge­werk het as deel van die na­vor­sing­span in die te­sou­rie-afdeling van CIB.

BRON: S­ha­re­net

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.