Wag vir die styg-tendens

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Markplek Simon Sê -

In­tu Pro­per­ties se re­sul­ta­te toon ’n ver­lies van net meer as £500 mil­joen, weens ei­en­dom­swaar­da­sies wat met £650 mil­joen, of 5,6%, op ’n ge­lyk­ma­ti­ge grond­slag ge­daal het. Die af­waart­se her­waar­da­sie word aan­ge­dryf deur swak­ker sen­ti­ment in die B­rit­se ei­en­doms­mark. Die re­sul­ta­te toon wel aan­vaar­ba­re huur­in­kom­ste van 1,3% en ’n be­set­ting­sy­fer van 97%. Met ’n ge­nor­ma­li­seer­de net­to ba­te­waar­de (GNBW) van £3,09, wat 5 300 sent ver­teen­woor­dig en die aan­deel wat teen min­der as 3 000 sent ver­han­del, is die dis­kon­to e­norm en aan­trek­lik. Maar wat moet ge­beur voor die aan­deel­prys be­gin styg en die dis­kon­to tot GNBW be­gin ver­nou? Tans nie veel nie. Be­leg­gers moet dus eer­der ’n wag-en-sien-be­na­de­ring volg en be­gin koop as die tendens ste­wig ho­ër is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.