Die voor­keur­weg

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Markplek Simon Sê -

Ca­pi­tal & Coun­ties Pro­per­ty (Cap­co) se re­sul­ta­te toon ’n net­to ba­te­waar­de (NBW) van £3,34, of on­ge­veer 5 780 sent, ter­wyl die aan­deel la­er teen on­ge­veer 4 700 sent is. Dit het ’n veel klei­ner dis­kon­to tot NBW as In­tu, met plan­ne om die maat­skap­py in twee te ver­deel om te pro­beer om waarde te ontsluit. Wat ons on­langs be­gin sien het, is dat plaas­lik ge­no­teer­de ei­en­doms­maat­skap­pye teen ’n pre­mie op hul NBW ver­han­del. Hoe­wel In­tu se dis­kon­to veel gro­ter is, is Cap­co se ba­tes van ’n veel be­ter ge­hal­te en dit sal die voor­keur­toe­tre­de tot die B­rit­se ge­no­teer­de ei­en­doms­mark wees.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.