WAK WA­TER­BE­STUUR

Om­s­ti­ge wa­ter­voor­raad te ver­se­ker, is droog ge­melk deur kor­rup­sie en no­de­lo­se uit­ga­wes wat die

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Fynkam Water - Deur Lloyd Ge­dye

Dws-web­tuis­te ver­wys wat ge­du­ren­de haar ter­myn uit­ge­reik is.

Die de­par­te­ment van wa­ter en sa­ni­ta­sie het nie op die ver­soek om kom­men­taar ge­re­a­geer nie.

Ruk die de­par­te­ment reg

Mul­ler s­tel voor dat, soort­ge­lyk aan die ver­de­ling van A­fri­can Bank, die de­par­te­ment van wa­ter­we­se ver­deel moet word in ’n “goeie” en “s­leg­te” de­par­te­ment, waar die “s­leg­te” de­par­te­ment al­le pro­jek­te moet in­sluit wat baie duur en nie nood­saak­lik is nie. Mul­ler be­skryf hier­die pro­jek­te as ma­nie­re om “geld af te tap” en sê die na­si­o­na­le te­sou­rie se mas­sa-in­fra­struk­tuur­toe­la­es vir stre­ke is as ’n “sous­trein” ge­bruik om die ge­bruik van groot oplossings aan te spoor eer­der as om pro­jek­te van ’n klei­ner skaal wat doel­tref­fend kan wees, te ge­bruik.

Clai­re Pen­gel­ly van G­reen Ca­pe se wa­ter­af­de­ling stem saam en sê al­le oplossings moet oor­weeg word, ver­al klei­ner, plaas­li­ke oplossings wat min­der be­trok­ken­heid deur die de­par­te­ment sal verg en wat mu­ni­si­pa­li­tei­te in staat sal s­tel om hul eie wa­ter­toe­koms te ver­se­ker.

Daar moet eg­ter ge­dink word aan die me­ga­nis­mes en fi­nan­sie­ring van hier­die pro­jek­te sê sy.

Be­plan­ning en mo­ni­te­ring

’n Groot kom­mer is die na­si­o­na­le de­par­te­ment se fi­nan­si­ë­le kri­sis en dat die be­plan­nings­be­gro­ting be­snoei word. “In­dien dié stel­sel in­een­stort, is ons in die don­ker,” sê Mul­ler.

In­ge­wik­kel­de re­ke­naar­mo­del­le word ge­bruik vir die be­plan­ning en be­dryf van Suid-a­fri­ka se wa­ter­voor­sie­ning­stel­sels – prak­ty­ke wat no­dig is om moont­li­ke pro­ble­me vroeg op te spoor.

Mul­ler sê die uit­wer­king van kli­maats­ver­an­de­ring op Suid-a­fri­ka se wa­ter­voor­raad is on­se­ker en die land het in­ten­sie­we mo­ni­te­ring no­dig om ver­an­de­rings op te spoor in­dien en wan­neer hul­le op­duik. “Wa­ter gaan deur kli­maats­ver­an­de­ring ge­raak word,” sê hy. “Ons moet daar­by aan­pas.”

Uit ’n be­stuurs­oog­punt is wa­ter­be­per­kings be­lang­rik en ’n af­na­me in die vraag kan ’n groot rol speel, sê Pen­gel­ly. “Jy kan nie jou­self uit ’n kri­sis uit bou nie,” sê sy.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.