Eien­dom­stok­vels: kol­lek tie­we be­mag­ti­ging “’n Eien­dom­stok­vel be­mag­tig le­de. Saam kan hul­le ’n eiendom koop wat hul­le dalk nie al­leen sou kon doen nie,” sê Ma­ma­pu­di Nk­ga­di­ma, be­stu­ren­de di­rek­teur van die mark­na­vor­sings­maat­skap­py A­fri­can Re­spon­se. Die Nat

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Voorblad Eiendomsbeleggings -

eien­dom­stok­vels streef na ei­en­doms­aan­ko­pe, ter­wyl an­der daar­na streef om ver­band­le­nings te be­taal of ter­my­ne en ren­te te ver­min­der.

“Dis moei­lik om ei­en­dom­stok­vel­sy­fers te be­paal, want le­de in s­paar en be­leg­ging­stok­vels ge­bruik die geld dik­wels vir ei­en­doms­ver­wan­te doel­ein­des,” sê Nk­ga­di­ma.

Be­per­kings op kol­lek­tie­we ei­en­doms­be­sit be­perk eg­ter die aan­tal eien­dom­stok­vels.

“Baie kom nie aan die gang nie na­dat hul­le be­paal het dat le­de ver­plig sal wees om ’n for­me­le en­ti­teit te re­gis­treer,” sê sy aan

fin­week, en voeg by dat do­ku­men­te wat van al­le le­de vir kol­lek­tie­we ei­e­naar­skap ver­eis word, dik­wels ’n strui­kel­blok blyk te wees.

Som­mi­ge be­sluit om een of twee le­de as ei­e­naars te re­gis­treer. Maar on­ge­ag die stok­vel se grond­wet gaan dit met ri­si­ko’s ge­paard, want an­der le­de het geen wet­li­ke reg op die eiendom nie, sê sy. Ook sal die ge­re­gis­treer­de ei­e­naars vir moont­li­ke ka­pi­taal­wins­be­las­ting ver­ant­woor­de­lik wees wan­neer dit ver­koop word.

Ma­ma­pu­di Nk­ga­di­maBe­stu­ren­de di­rek­teur van A­fri­can Re­spon­se

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.