Die re­dak­teur sê

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud - ANNELI GROENEWALD

maat­skap­py­re­sul­ta­te ver­tel ons oor die al­ge­meen van ’n spe­si­fie­ke maat­skap­py se fi­nan­si­ë­le ge­sond­heid. As die be­trok­ke maat­skap­py eg­ter een is wat krui­de­niers­wa­re aan mil­joe­ne la­er­in­kom­ste-suid-a­fri­ka­ners ver­koop en by­na 150 000 werk­ne­mers het, kan dit ook ’n maat­staf van sy klan­te se fi­nan­si­ë­le ge­sond­heid wees. Dít is die ge­val met S­hop­ri­te Hol­dings, die groot­ste voed­sel­klein­han­de­laar op die vas­te­land. Sy on­lang­se re­sul­ta­te is ’n goeie aan­dui­ding van hoe swaar ver­brui­kers kry. Dit wys ook hoe moei­lik die sa­ke­om­ge­wing tans is.

Wan­neer Pie­ter En­gel­brecht, uit­voe­ren­de hoof van die maat­skap­py, sê dat dit die moei­lik­ste jaar is wat hy kan ont­hou, moet mens hom waar­skyn­lik glo. S­hop­ri­te se han­dels­wins het met 1,4% tot R8 mil­jard ge­daal, ter­wyl die ver­wa­ter­de ver­dien­ste per aan­deel met 3,8% tot 968,7 sent ge­daal het.

En ter­wyl ’n han­dels­wins van R8 mil­jard nie te ver­smaai is nie, is die be­lang­ri­ke punt dat dit die maat­skap­py se eer­ste wins­da­ling se­dert 1998 is.

S­hop­ri­te wys op sta­di­ge groei in die bru­to bin­ne­land­se pro­duk (BBP) van 1,3% vir ver­le­de jaar, ge­volg deur ’n da­ling in die Bbp-groei tot 2,2% in die eer­ste kwar­taal van van­jaar, toe­ne­men­de werk­loos­heid, “’n on­ge­ken­de Btw-ver­ho­ging” en “re­kord­brand­stof­prys”, wat “’n moei­li­ke om­ge­wing vir die groep bied en oor­ma­ti­ge fi­nan­si­ë­le druk op ons klan­te plaas”.

As mens S­hop­ri­te kan glo, is dit nie net la­er­in­kom­ste-ver­brui­kers wat suk­kel nie. Die maat­skap­py be­weer dat hy sy aan­deel in die seg­ment LSM 8 tot 10 ver­groot en sê dat hy maan­de­liks ge­mid­deld 670 000 nu­we klan­te van dié seg­ment in sy C­hec­kers-win­kels be­dien. Dit sal be­te­ken dat wel­va­ren­der klan­te ook ge­knou word en goed­ko­per koop.

Wan­neer Wool­wort­hs se re­sul­ta­te uit­ge­reik word (ná die druk­tyd van dié uit­ga­we van fin­week), sal ons ’n goeie aan­dui­ding kry van die wel­va­ren­der ver­brui­kers se ver­moë om die hui­di­ge fi­nan­si­ë­le druk te ab­sor­beer.

Die fei­te ge­stel

Ons het in die Si­mon sê-ru­briek in ons uit­ga­we van 16 Au­gus­tus ’n op­mer­king ge­maak oor die ge­brek aan mel­ding van die on­lang­se da­ta­sken­ding, in Li­ber­ty Hol­ding se fi­nan­si­ë­le re­sul­ta­te wat die tyd­perk dek waar­in die voor­val voor­ge­kom het, en ge­sê dit lyk of die maat­skap­py “pro­beer voor­gee dat dit nooit ge­beur het nie”. Ter­wyl Li­ber­ty dit nie in­ge­sluit het by die fi­nan­si­ë­le re­sul­ta­te wat op Sens ge­pu­bli­seer is nie, het hy vroe­ër ’n af­son­der­li­ke Sens-aan­kon­di­ging oor die saak ge­pu­bli­seer en dit ook op die aan­bie­ding van die tus­sen­tyd­se re­sul­ta­te be­spreek. Ons be­treur e­ni­ge wan­voor­stel­ling. ■

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.