Le­wer kon­se­kwent goeie pres­ta­sie

Dié fonds belê in tot 25 Jse-ge­no­teer­de aan­de­le en Mo­men­tum is sy groot­ste aan­deel­hou­er.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Markplek -

Wat die fonds­be­stuur­der sê:

Die Alu­wa­ni Top25-fonds word ge­ad­mi­nis­treer deur Alu­wa­ni Ca­pi­tal Part­ners (ACP), ’n on­af­hank­li­ke be­leg­gings­be­stuur­on­der­ne­ming in swart be­sit. Dié fonds is ’n spe­si­a­lis­por­te­feul­je in groot­ka­pi­ta­li­sa­sie-aan­de­le. Een van sy kern­oog­mer­ke is om aan be­leg­gers ka­pi­taal­groei op lang ter­myn te bied.

“Die fonds belê net in tot 25 Jse-ge­no­teer­de aan­de­le wat nie maat­skap­pye bui­te die 50 groot­ste maat­skap­pye vol­gens mark­ka­pi­ta­li­sa­sie op die Ft­se/j­se­aan­de­le­beurs in­sluit nie,” sê Pa­trick Ma­thi­di, die fonds se be­stuur­der en aan­deel­hoof van Alu­wa­ni.

Al het die por­te­feul­je se ba­tes on­der be­stuur tus­sen Mei en Ju­nie met 5% tot R432,29 mil­joen ge­groei, sê Ma­thi­di hul­le “kan be­ter vaar”.

Die fonds groei se­dert sy aan­vang kon­se­kwent en vaar die mees­te van die tyd be­ter as sy maat­staf.

Op die vraag hoe die fonds die mark­pro­ble­me, soos die on­lang­se in­een­stor­ting van die Turk­se li­ra, han­teer en of die fonds ook sy reg­ma­ti­ge deel van bloot­stel­ling aan die ri­si­ko’s er­vaar het, sê Ma­thi­di aan fin­week dat die be­stuur­span ’n be­leg­gings­fi­lo­so­fie volg om vol­hou­ba­re, ri­si­ko­aan­ge­pas­te op­brengs op lang ter­myn te ver­se­ker deur on­der meer waar­de uit so­veel ge­di­ver­si­fi­seer­de al­fa­bron­ne moont­lik te put.

Dit word on­der meer ge­doen deur rand­skans­aan­de­le ver­sig­tig te kies om vir die ri­si­ko’s van ver­skyn­sels soos die in­een­stor­ting van die Turk­se li­ra te ver­goed.

“Aan die plaas­li­ke kant meen ons steeds dat die maat­skap­pye wat ons be­kyk waar­de in­hou, soos die ny­wer­heids­aan­de­le wat in ’n om­ge­wing van ’n swak rand be­ter vaar, en Nas­pers en B­ri­tish A­me­ri­can To­bac­co, wat in die hui­di­ge om­stan­dig­he­de be­ter vaar,” sê Ma­thi­di.

Wat rand­skans­aan­de­le be­tref is 29,79% van die fonds tans in Nas­pers belê en 5,13% in B­ri­tish A­me­ri­can To­bac­co. Die maat­staf­ge­wig in Nas­pers is vol­gens Ma­thi­di by­na 30%.

Meer as die helf­te van sy ei­e­naars­be­lang is in die ny­wer­heid­sek­tor, waar­voor ACP sê hy po­si­tie­we voor­uit­sig­te het.

ACP se Top25-fonds be­skou die hui­di­ge han­dels­oor­log as een van sy groot­ste in­ter­na­si­o­na­le kwel­lings, ver­al weens “die ma­te wat die han­dels­ven­no­te en ont­lui­ken­de mark­te soos Suid-a­fri­ka be­ïn­vloed word. Dit sal in die voor­sien­ba­re toe­koms ’n sleu­tel­ri­si­ko wees,” sê Ma­thi­di, en dat ACP “op­merk dat dit tot ’n swak­ker rand lei, wat ons ver­wag sal voort­duur”.

’n S­treng be­per­king is dat bui­te­land­se in­stru­men­te nie by die por­te­feul­je in­ge­sluit mag word nie.

Hoe­kom fin­week dié fonds sal oor­weeg:

Die Alu­wa­ni Top25-fonds het teen 30 Ju­nie reeds 18 po­si­tie­we maan­de be­leef en bied aan be­leg­gers ’n be­leg­gings­op­brengs van 2,68% wat van di­vi­dend­op­brengs. Die fonds was ’n naas­wen­ner van van­jaar se Mor­ningstar-toe­ken­ning vir die bes­te Sui­d­a­fri­kaan­se aan­de­le­fonds. Mo­men­tum is ACP se groot­ste aan­deel­hou­er. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.