Die her­struk­tu­re­ring be­gin

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Markplek -

Op 6 De­sem­ber 2017 het Steinhoff se aan­deel­prys met on­ge­veer 70% ge­tui­mel ná die be­rug­te ver­slag deur die kort­ver­ko­per, Vi­ce­roy Re­se­arch, wat die fir­ma daar­van be­skul­dig het dat hy ver­lie­se weg­ge­steek het in en­ti­tei­te wat be­sit word deur ven­no­te van die voor­ma­li­ge uit­voe­ren­de hoof, Mar­kus Joos­te.

Die maat­skap­py word steeds on­der­soek vir moont­lik die groot­ste kor­po­ra­tie­we be­drog in Suid-a­fri­ka se on­lang­se ge­skie­de­nis, en die be­stuur werk hard daar­aan om die fir­ma se re­pu­ta­sie in ere te her­stel en die he­le sa­ge uit­ein­de­lik te bê­re.

Om ’n moont­li­ke in­een­stor­ting te ver­hoed, hoop Steinhoff om in staat te wees om sy ba­lans­staat vir die vol­gen­de d­rie jaar deur mid­del van ’n skuld­her­struk­tu­re­rings­plan te steun.

Steinhoff het in die mid­del van Au­gus­tus ’n Sens-ver­kla­ring uit­ge­reik waar­in die maat­skap­py ge­sê het hy is nou ge­reed om die lank ver­wag­te her­struk­tu­re­rings­plan laat in Ok­to­ber te be­gin in­stel. Die ver­kla­ring is die eer­ste vor­de­rings­ver­slag in oor­een­stem­ming met ’n sper­tydoor­een­koms van d­rie maan­de wat hy met van sy kre­di­teu­re ge­sluit het. Steinhoff het skuld van on­ge­veer €9,4 mil­jard en gaan €12,4 mil­jard van die waar­de van ba­tes af­skryf. Ver­der is ’n be­stuurs­werk­groep ge­ves­tig as deel van die oor­een­koms wat hy met sy kre­di­teu­re ge­sluit het.

Hoe om dit te ver­han­del:

Steinhoff se aan­deel­prys het met 40% ge­styg na sy eer­ste vor­de­rings­ver­slag – wat nou­liks ’n ro­buus­te stap is om deur sy hui­di­ge ver­han­de­ling­strek van tus­sen 275 sent per aan­deel en 166 sent per aan­deel te breek. Ver­wag dat Steinhoff strek­ge­bon­de gaan wees tot­dat hy deur 275 sent per aan­deel breek en 385 sent per aan­deel tei­ken. Bo­kant 385 sent per aan­deel kan hy meer van sy ver­lie­se tot 470 sent per aan­deel ver­haal. An­der­sins kan steun op 166 sent per aan­deel of teen 112 sent per aan­deel on­be­paald voort­duur. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

Steinhoff se kan­toor in S­tel­len­bosch.

Mar­kus Joos­te Voor­ma­li­ge uit­voe­ren­de hoof van Steinhoff

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.