Ge­vaar­li­ke ter­rein

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Markplek -

s­hop­ri­te Hol­dings is die groot­ste voed­sel­klein­han­de­laar in A­fri­ka met 2 843 win­kels in 15 lan­de. Op 21 Au­gus­tus het S­hop­ri­te aan­ge­kon­dig dat sy han­dels­wins vir die jaar tot 1 Ju­lie het 1,4% tot R8 mil­jard ge­daal het. Sy mark­ka­pi­ta­li­sa­sie is tans net meer as R123 mil­jard. Die groep het ’n fi­na­le di­vi­dend van 279 sent vir die tyd­perk ver­klaar, teen­oor 324 sent die vo­ri­ge jaar. S­hop­ri­te bly ’n saak met goeie be­stuur, hoogs ge­vor­der­de ver­sprei­ding­sen­trums en ’n u­nie­ke toe­voer­lynin­fra­struk­tuur. Hy is goed ge­po­si­si­o­neer in A­fri­ka. Voor­uit­sig: Na­dat S­hop­ri­te in De­sem­ber 2012 ’n hoog­te­punt van 20 780 sent per aan­deel ge­toets het, het hy hom­self d­rie jaar lank reg­ge­stel van ’n oor­span­ne po­si­sie, on­danks ’n reeks goeie fi­nan­si­ë­le re­sul­ta­te. S­leu­tel­on­der­steu­ning teen 12 400 sent per aan­deel het sy twee­de twee­jaar-bul­fa­se tot ’n nu­we hoog­te­punt van 28 190 sent in­ge­lei. Se­dert die be­gin van die jaar daal sy aan­deel­prys ge­lei­de­lik. In die gra­fie­ke: Chris­to Wie­se se plan­ne om S­hop­ri­te en Steinhoff te laat saam­smelt, het we­lis­waar deur die mat ge­val, maar sy ver­bin­te­nis met Steinhoff het ge­sien dat sy aan­deel­prys tot die on­der­ste hel­ling van sy lang­ter­myn-bul­ka­naal ge­sleep word.

Die sen­ti­ment kan eg­ter ver­an­der as vas­te steun bo 19 320 sent per aan­deel uit­hou – dit sou koop­be­lang­stel­ling aan­dui – wat S­hop­ri­te te­rug in sy lang­ter­myn­bul­ka­naal sal druk. As hy nie op die hui­di­ge vlak­ke om­draai nie, kan sy beerten­dens tot vo­ri­ge laag­te­pun­te uit­brei.

Gaan lank: Aan­ge­sien sleu­tel­steun voor­heen teen 19 320 sent ge­hou het, kan ko­pers te­rug­keer. S­hop­ri­te sal eg­ter bo 24 000 sent moet ver­han­del om uit sy beerten­dens te breek en sy bul­ka­naal te her­vat. Eers dan kan hy sy ver­lie­se tot die on­ge­ë­we­naar­de hoog­te­punt van 28 190 sent her­win.

Gaan kort: ’n Ne­ga­tie­we uit­bre­king uit die lang­ter­myn-bul­ka­naal sal on­der 19 320 sent be­ves­tig word. Dit kan ver­lie­se tot 16 650 sent ver­leng – met vol­ge­houe ver­ko­pe moont­lik tot 12 400 sent. ■

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.