Las­ti­ge naams­ver­an­de­ring

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Markplek -

Ab­sa Bank-groep se re­sul­ta­te het ge­nor­ma­li­seer­de WVPA ge­toon wat so­wat 3% be­ter was ná die kos­te van die skei­ding van Bar­clays ver­wy­der is, as­ook die kos­te van die oor­ska­ke­ling van die IAS39- tot die IFRS 9- re­ke­ning­kun­di­ge stan­daar­de. Le­nings­waar­de­da­lings bly laag, maar die kos­te-tot-in­kom­ste-ver­hou­ding is in die hoë 50’s (af­han­gen­de van wat­ter sy­fers jy ge­bruik) en bly hoog. Plaas­lik suk­kel ban­ke om e­ni­ge werk­li­ke groei te be­haal, en die res van die vas­te­land gaan die slag­veld wees vir wa­re groei. Hier het Ab­sa goeie ba­tes, maar ná Bar­clays moet hy sy han­dels­merk her­nieu, en dit kan ver­oor­saak dat Ab­sa op kort ter­myn suk­kel en Stan­dard Bank laat as die lei­er in bank­we­se in die res van A­fri­ka

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.