Die re­dak­teur sê

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud - ANNELI GROENEWALD

y fin­week skryf ons dik­wels oor werk­loos­heid. Ons skryf oor die land se werk­loos­heids­vlak en hoe nood­lot­tig dit vir die e­ko­no­mie en sy bur­gers is wan­neer 6,2 mil­joen men­se tuis sit, om­dat hul­le nie ’n werk kan kry nie.

Wan­neer werks­ver­lie­se in spe­si­fie­ke sek­to­re voor­kom of as spe­si­fie­ke maat­skap­pye be­plan­de af­dan­kings aan­kon­dig, skryf ons daar­oor. En oor die uit­wer­king wat dit op daar­die ge­meen­skap­pe sal hê en hoe dit na an­der de­le van die le­we deur­sy­fer. Ons skryf oor wat dit vir daar­die spe­si­fie­ke sek­tor in die ge­heel be­te­ken en hoe dit an­der sek­to­re sal raak.

Maar dis al­tyd moei­li­ker om die nuus te aan­vaar as dit jou eie be­dryf raak – soos dit vir my as joer­na­lis die ge­val was toe die SAUK ein­de Ok­to­ber aan­ge­kon­dig het dat “as af­dan­kings no­dig is”, hy ver­wag om 981 werk­ne­mers met vas­te aan­stel­lings af te dank.

Dis ’n baie spe­si­fie­ke sy­fer – só spe­si­fiek dat si­ni­ci sou sê ’n lys met 981 na­me op be­staan reeds. Maar laat ons nie si­nies wees nie. Die SAUK ver­wag ook dat 1 200 (uit 2 400) vry­skut­wer­kers ge­raak sal word.

Al­mal in die me­di­a­be­dryf (en waar­skyn­lik ook die mees­te men­se búi­te die be­dryf) is baie be­wus daar­van dat die be­dryf al min­stens ’n de­ka­de lank swaar­kry. Net ’n hand­jie vol nuus­kan­to­re in die land het waar­skyn­lik nié in die af­ge­lo­pe tien jaar die ge­vrees­de “ar­ti­kel 189”-pro­ses on­der­gaan nie.

Moet my nie ver­keerd ver­staan nie: As ’n Suid-a­fri­ka­ner is ek net so ge­frus­treerd oor die ramp­spoe­di­ge uit­wer­king van ja­re se wan­be­stuur by die o­pen­ba­re uit­saai­er. En na­tuur­lik moet die SAUK se treu­ri­ge fi­nan­si­ë­le si­tu­a­sie aan­dag kry. Maar wat vir my nog meer frus­tre­rend is, is dat 2 181 werk­ne­mers nou in ’n po­si­sie van werks­on­se­ker­heid is.

In­dien die SAUK voort­gaan met af­dan­kings, sal dié werk­ne­mers aan­sluit by die hon­der­de joer­na­lis­te en an­der me­di­a­be­roeps­lui wat deur die ja­re weens tal­le ron­des af­dan­kings uit die be­dryf ge­stoot is.

Ek is be­vrees dat daar baie gou baie min van ons oor sal wees om aan te hou skryf oor die nood­lot­ti­ge uit­wer­king van werk­loos­heid, oor kor­rup­sie op hoë vlak by on­der­ne­mings in staats­be­sit, oor staat­skaping, en oor ver­lo­re ge­leent­he­de. ■

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.