Net ’n blaas­kans

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Kortliks -

sappi kon­sen­treer op die ver­skaf­fing van hout­pulp, ver­pak­king, druk- en skryf­pa­pier as­ook on­der meer bi­o­ma­te­ri­a­le en bi­o­che­mi­ka­lieë aan ’n reg­streek­se en on­reg­streek­se groep kli­ën­te in meer as 150 lan­de. Sy re­sul­ta­te vir die jaar tot 30 Sep­tem­ber word op 15 No­vem­ber ver­wag, na­dat dié uit­ga­we van fin­week reeds druk­ker toe is. Voor­uit­sig: Die aan­deel­prys van die wê­reld se groot­ste glans­pa­pier­pro­du­sent het in 2007 tot ’n hoog­te­punt van 14 100 sent per aan­deel op­ge­skiet, maar daar­na weens oor­tol­li­ge ver­moë in die sek­tor tot ’n laag­te­punt van 1 290 sent in 2009 te­rug­ge­sak. Sappi se her­struk­tu­re­ring, weg van glans­pa­pier af, het eg­ter die ge­wens­te uit­wer­king ge­had. Ná ’n lang­du­ri­ge sy­waart­se pa­troon het Sappi in 2015 be­gin styg en bo­kant 4 600 sent per aan­deel gaan draai.

In die gra­fie­ke: Sappi kom se­dert ver­le­de jaar op 10 545 sent groot weer­stand teë en kon­so­li­deer tans, met 7 085 sent per aan­deel ’n be­lang­ri­ke steun­vlak. Aan­ge­sien hy steeds in ’n hoof­saak­lik op­waart­se tendens ver­han­del, meen ek die hui­di­ge kon­so­li­da­sie is bloot ’n blaas­kans, waar­na Sappi sy op­waart­se mo­men­tum sal her­win en vol­le­dig sal her­stel tot op sy al­ler­hoog­ste vlak van 14 100 sent per aan­deel.

Gaan lank: Sappi ver­han­del tans sy­waarts op tus­sen 10 545 sent en 7 085 sent per aan­deel. Nou­dat hy ’n ho­ër laag­te­punt bo­kant die steun­vlak ge­vorm het, sal ’n voort­ge­set­te sty­ging tot bo­kant 8 215 sent per aan­deel die kan­se ver­groot dat Sappi na die weer­stands­vlak van 10 545 sent kan te­rug­keer. Breek hy daar­deur, sal dit ’n goeie ge­leent­heid bied om te koop of aan te vul, met die moont­lik­heid om op die kort tot na­bye ter­myn 14 100 sent per aan­deel te sien.

Gaan kort: On­der­kant 7 085 sent per aan­deel kan Sappi weer tot op 5 280 sent per aan­deel te­rug­sak. Daar be­hoort hy vas te steek, an­ders kan steun op 3 610 sent die mik­punt word. ■

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.