La­er ei­en­doms­kos­te maak ’n groot ver­skil

Pro­per­ty­fox se aan­pas­ba­re sa­ke­mo­del bring huis­ver­ko­pers meer geld in die sak se­dert sy ves­ti­ging in 2016.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Kortliks -

oe fin­week met Pro­per­ty­fox ’n on­der­houd vier maan­de ná sy ves­ti­ging in 2016 ge­voer het, het dié aan­lyn ver­ko­pe­plat­form pas sy vyf­de ei­en­dom ver­koop en sy hon­derd­ste ei­en­dom op sy boe­ke ge­kry. Sy groot­ste aan­trek­kings­krag is sy 1,5% kom­mis­sie­geld op verkope, of ’n mi­ni­mum stan­daard­ta­rief van R35 000, ver­ge­le­ke met die tra­di­si­o­ne­le 5% tot 7% wat deur an­der a­gent­skap­pe ge­vra word.

Ver­skeie an­der a­gent­skap­pe het se­dert­dien met soort­ge­ly­ke kos­te­struk­tu­re be­gin, wat tot gro­ter me­de­din­ging in die mark ge­lei het. Pro­per­ty­fox gee eg­ter steeds die pas aan wat be­kos­tig­baar­heid en sy diens­aan­bod be­tref, sê C­ris­pin In­g­lis, wat die maat­skap­py saam met Ash­ley Ja­mes be­gin het.

In­g­lis i­den­ti­fi­seer die uit­brei­baar­heid van die Pro­per­ty­fox­sa­ke­mo­del as een van die hoof­voor­de­le in die mark, wat toe­ne­mend da­ta­ge­dre­we word: “In teen­stel­ling met an­der maat­skap­pye, is ons diens­te nie ge­fo­kus op een pro­vin­sie of stad nie, maar ont­werp om voort­du­rend uit te brei om e­nig­ie­mand in e­ni­ge plek in die land teen die­self­de kos­te be­hulp­saam te wees.”

Diens­aan­bod

Pro­per­ty­fox het baie ge­doen om sy diens oor die af­ge­lo­pe twee jaar te ver­fyn. Be­hal­we vir die tra­di­si­o­ne­le mo­del, waar ei­en­doms­a­gen­te slegs geld maak wan­neer hul­le ’n ei­en­dom ver­koop, vra Pro­per­ty­fox ’n stan­daard­ta­rief van R2 500 wan­neer huis­ei­e­naars ’n ei­en­dom plaas waar hul­le nie per­ma­nen­te per­so­neel het nie. Die geld word te­rug­be­taal wan­neer die ei­en­dom ver­koop word, maar word ge­hou wan­neer die ei­en­dom uit die mark ge­haal word of deur ’n an­der a­gent­skap ver­koop word.

“Ons sal die a­re­as laat groei waar die ta­rief kwyt­ge­skeld word na­ma­te die maat­skap­py uit­brei. Ons groot­ste re­de vir dié ta­rief is om kos­te van on­suk­ses­vol­le ver­ko­pers te­rug te kry, eer­der as om dié las op nu­we kli­ën­te te plaas,” ver­dui­de­lik In­g­lis.

In plaas van om een per­soon te hê wat die ei­en­dom waar­deer, fo­to­gra­feer, be­mark en plaas, en o­pe­dae en regs­ver­eis­tes van verkope han­teer, het Pro­per­ty­fox ’n span spe­si­a­lis­te, elk met sy eie kun­dig­heids­ge­bied, om spe­si­fie­ke de­le van die pro­ses te han­teer.

Huis­ei­e­naars plaas hul eien­dom­me by Pro­per­ty­fox deur ’n aan­lyn-vra­e­lys in te vul wat 10 mi­nu­te duur. Dié in­lig­ting word in die maat­skap­py se waar­da­sie-al­go­rit­me in­ge­voer, wat onder meer his­to­rie­se ver­koops­da­ta en in­tyd­se mark­da­ta ge­bruik om ’n ak­ku­ra­te mark­waar­de in die hui­di­ge kli­maat te kry.

“Die prys moet so ak­ku­raat as moont­lik wees, om­dat dit ’n groot im­pak het op die tyd wat dit neem om ’n ei­en­dom te ver­koop,” sê In­g­lis.

Be­mar­king­spe­si­a­lis­te op­ti­ma­li­seer en­jin­soe­ke om te ver­se­ker dat pla­sings mak­lik op die in­ter­net ge­vind kan word, ter­wyl vry­skut­fo­to­gra­we van­uit die maat­skap­py se uit­ge­brei­de da­ta­ba­sis ge­kon­trak­teer word om dié pla­sings af te neem. Die eien­dom­me word op al die groot plat­forms ge­plaas.

“Die waar­de wat ons toe­voeg aan die voor­stel­lings­laag en C­ris­pin In­g­lis Me­de­stig­ter van Pro­per­ty­fox Me­de­stig­ter van Pro­per­ty­fox data-toe­gangs­laag lei daar­toe dat ons 30% meer be­sig­ti­gings het as tra­di­si­o­ne­le a­gent­skap­pe. FNB het ge­raam dat ei­en­dom in Suid-a­fri­ka ge­mid­deld bin­ne 150 dae ná pla­sing ver­koop word. Ons s’n word bin­ne 30 dae ver­koop,” sê In­g­lis.

Pro­per­ty­fox het nie ei­en­doms­a­gen­te in diens nie, en ei­end­oms­ei­e­naars re­ël self be­sig­ti­gings.

“Ons is ge­maan dat ont­moe­tings tus­sen ko­pers en ver­ko­pers verkope in ge­vaar kan stel, maar ons er­va­ring is pre­sies die teen­oor­ge­stel­de. In die mees­te van ons ge­val­le het die ei­e­naars in der waar­heid die span ver­sterk, om­dat hul­le hul huis en die a­rea waar hul­le bly, be­ter as e­nig­ie­mand an­ders ken,” sê In­g­lis.

Om se­ker te maak dat huis­soe­kers se be­doe­lings erns­tig is, word al­le voor­ne­men­de ko­pers eers ge­keur voor­dat hul­le toe­ge­laat word om ’n ei­en­dom te be­sig­tig.

Wan­neer ’n ei­e­naar ’n aan­bod aan­vaar, neem die regs­men­se van Pro­per­ty­fox die res van die pro­ses oor.

Sa­ke-po­ten­si­aal

Sy e­nor­me po­ten­si­aal is deur SA Ho­me­lo­ans raak­ge­sien, wat ’n 49%-aan­deel in die maat­skap­py ver­kry het.

In­g­lis sê verkope het met min­stens 30% die af­ge­lo­pe vier maan­de ge­groei, ter­wyl die per­so­neel ge­groei het van net hy en Ja­mes wat al die werk ge­doen het tot ’n span van 24 vol­tyd­se werk­ne­mers. Die maat­skap­py het in Kaap­stad be­gin, met sy eer­ste ver­koop­tran­sak­sie in Gau­teng, maar het se­dert­dien sy voet­spoor land­wyd uit­ge­brei.

Die groot­ste aan­vank­li­ke, én be­staan­de uit­da­ging is om ’n be­wust­heid van die diens te skep. “Die pro­bleem met ei­en­doms­ver­ko­pe is dat die mees­te men­se dit net ’n paar keer in hul­le leef­tyd doen, in teen­stel­ling met U­ber, wat men­se dalk ’n paar keer per maand ge­bruik,” sê hy.

Die maat­skap­py se fo­kus was aan­vank­lik om die diens te ver­fyn om se­ker te maak dit is die bes­te in Suid-a­fri­ka. Be­mar­king is meest­al mon­de­ling ge­doen, maar po­gings is se­dert­dien ver­skerp om ook sosiale me­dia en hoof­stroom­me­dia in te sluit.

“Ons be­skou ver­brui­kers se er­va­ring so erns­tig dat ons ’n Trust Pi­lot Ac­count ge­stig het, am­per soos Hel­lo Pe­ter, waar kli­ën­te kan kla en ons diens gra­deer. Ons ge­mid­del­de gra­de­ring tot dus­ver is 9,7 uit 10,” sê In­g­lis.

Die doel­wit is nou om die maat­skap­py so uit te brei dat dit 7,5% van verkope in die ei­en­doms­mark bin­ne die vol­gen­de vier tot vyf jaar ver­teen­woor­dig. “Ons het ’n ste­wi­ge, uit­brei­ba­re mo­del ge­bou en daar is geen re­de waar­om ons nie dié teiken kan be­reik nie. Die mark­lei­ers ver­teen­woor­dig slegs tus­sen 11% en 12% van die mark,” sê In­g­lis.

Die as­pek van hul be­sig­heid waar­van In­g­lis die mees­te hou, is dat dit ’n sin­vol­le ver­skil in men­se se le­wens kan maak, om­dat dit kos­te ver­min­der: “’n Be­jaar­de eg­paar het R153 000 be­spaar, met die ge­volg dat hul­le R5 000 per maand min­der be­taal vir ’n nu­we ei­en­dom in ’n af­tree-oord.” ■ te­rug­[email protected]­week.co.za

Ash­ley Ja­mes

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.