Fi­at Chrys­ler gee pe­trol in Suid-afrikaanse mark

Die mul­ti­na­si­o­na­le mo­tor­ver­vaar­di­ger wil vin­nig plaas­lik uit­brei met her­struk­tu­re­ring, die kon­so­li­de­ring van a­gent­skap­pe en nu­we voer­tuie.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Kortliks - te­rug­[email protected]­week.co.za

fi­at Chrys­ler Au­to­mo­bi­les (FCA) is die se­wen­de groot­ste mo­tor­ver­vaar­di­ger ter wê­reld. Voor die in­ter­na­si­o­na­le sa­me­smel­ting van Fi­at en Chrys­ler in 2014 was die Fi­at-on­der­ne­ming én die Chrys­le­ron­der­ne­ming op die rand­jie van mis­luk­king.

Dees­dae is dit ’n an­der sto­rie, met die om­me­swaai wat groot­liks toe­ge­skryf word aan Ser­gio Mar­chi­on­ne, ont­sla­pe uit­voe­ren­de hoof van FCA. FCA se re­sul­ta­te vir die der­de kwar­taal van 2018 toon ’n jaar-op-jaar-sty­ging van 10 ba­sis­pun­te in wê­reld­wye mark­aan­deel en 2,7% in ver­koops­vo­lu­mes. Boon­op het Moody’s on­langs sy voor­uit­sig­te vir die groep van po­si­tief tot be­sten­dig op­waarts aan­ge­pas.

Die Jeep-han­dels­merk het ’n jaar-op-jaar-toe­na­me van 67% in Eu­ro­pe­se verkope aan­ge­te­ken, die Fi­at Pan­da 500 oor­heers steeds die streek se A-seg­ment en wê­reld­wyd is Al­fa Ro­meo se verkope 7,6% ho­ër.

Dis geen ver­ras­sing dat FCA ak­tie­wer wil wees in die Suid-afrikaanse mark nie. Die fir­ma wil ook uit die plaas­li­ke mark se on­ver­sa­dig­ba­re be­hoef­te aan sport­nuts­voer­tuie (SNV’S, tans 32%) munt slaan met sy reeks Jeep-mo­del­le en sy Snv-fi­na­lis in die 2019 Au­to­tra­der SA Mo­tor van die Jaar, die Al­fa Ro­meo S­tel­vio.

Fi­at Chrys­ler Au­to­mo­bi­les Suid-a­fri­ka (FCA SA), die in­voer­der van Fi­at, Al­fa Ro­meo, Jeep, A­bar­th en Fi­at Pro­fes­si­o­nal (han­dels­voer­tuie) is van­jaar her­struk­tu­reer, nu­we be­stuur is aan­ge­stel, ’n nu­we ver­koop­span is ge­reed, die a­gent­skaps­net­werk is ge­op­ti­ma­li­seer en ’n be­sen­ding nu­we voer­tuie maak bin­ne­kort hul op­wag­ting in Suid-a­fri­ka.

In Mei 2018 het Fi­at Group Au­to­mo­bi­les SA en Chrys­ler SA saam­ge­smelt. In Au­gus­tus is die nu­we be­stuurs­le­de aan­ge­stel, met die ver­naam­ste aan­stel­ling dié van Gra­ham Eagle, ’n ken­ner van die motorbedryf, as uit­voe­ren­de hoof van FCA SA. Eagle is oor­reed om sy aftrede kort te knip na­dat Ro­bin van Rens­burg be­dank het.

Eagle sê hul­le stel tans die “grond­be­gin­sels” reg.

“Ons kon­so­li­deer die net­werk en kon­so­li­deer die a­gent­skap­pe, wat nou al vyf ons han­dels­mer­ke sal han­teer.” Die pro­duk­te sal me­de­din­gen­der ge­prys wees, leem­tes in die pro­duk­reeks sal ge­vul word en nu­we voer­tuie gaan be­kend ge­stel word, sê hy.

FCA SA se re­kla­me­pro­gram sal ook ver­be­ter en hy stel ’n ge­waar­borg­de te­rug­koop-pro­gram op som­mi­ge pro­duk­te be­kend, soos sy “Tracti­on”-pro­gram op die Al­fa Ro­meo Gi­u­lia en S­tel­vio.

Die maat­skap­py is ook vas­be­slo­te om die plaas­li­ke sta­tus van sy Al­fa-han­dels­merk, wat die af­ge­lo­pe tyd ge­taan het, te her­stel. Een van die maat­re­ëls waar­mee FCA SA hoop om ’n deel van dié pres­ti­ge te her­win, is om ’n ei­e­soor­ti­ge ver­toon­lo­kaal­om­ge­wing vir Al­f­a­pro­duk­te te skep.

Die Chrys­ler- en Dod­ge-han­dels­mer­ke is nie lan­ger plaas­lik be­skik­baar nie, maar Fca-a­gent­skap­pe sal dié voer­tuie steeds diens, sê Eagle.

Daar is land­wyd tans meer as 40 a­gent­skap­pe en nu­we a­gent­skap­pe het in Men­lyn en Pi­ne­town ge­o­pen. Ook het FCA SA se nu­we vlag­skip­a­gent­skap, die voor­ma­li­ge “In­ves­t­ment Cars”-a­gent­skap in Sand­ton, sy deu­re in No­vem­ber ge­o­pen.

Plaas­li­ke verkope het in on­lang­se ja­re van so­wat 300 een­he­de per maand tot ru­weg die helf­te daar­van af­ge­neem. Eagle is eg­ter op­ti­mis­ties dat die sy­fer na 300 een­he­de per maand her­stel kan word en meen dit kan “bin­ne maan­de” ge­beur. Daar­na is die mik­punt 400 een­he­de per maand.

“Jy gaan ’n ag­gres­sie­wer FCA sien,” sê Eagle. “Daar sal ’n her­stel in ons verkope en vo­lu­mes kom, want ons het aan die a­gent­skap­pe die hulp­mid­dels ge­gee om dit te doen.”

2019 Au­to­tra­der SA Mo­tor van die Jaar­fi­na­lis, die Al­fa Ro­meo S­tel­vio.

Gra­ham Eagle Uit­voe­ren­de hoof van FCA Suid-a­fri­ka

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.