Kyk ver­der as dié sy­fers

Ver­slag­doe­nings­ver­hou­din­ge is be­lang­ri­ke aan­dui­ders wat groei bin­ne ’n maat­skap­py toon en help om dit met sy e­we­knieë te ver­ge­lyk. Maar as jy erns­tig is oor be­leg­ging, moet jy selfs die­per delf.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Kortliks -

fni an­si­ë­le re­sul­ta­te is rye en rye sy­fers wat ons dik­wels min op die op­per­vlak ver­tel, be­hal­we die sty­gings of da­lings in onder meer in­kom­ste en voor­raad. Daar­om skep die be­leg­gings­be­dryf ver­hou­din­ge om die data be­ter te help ver­staan. Hier­die ver­hou­din­ge be­werk­stel­lig ook ver­ge­ly­kings tus­sen vo­ri­ge tyd­per­ke, as­ook met e­we­knieë in die sek­tor.

Ons kyk ti­pies na die ge­wil­de prys-tot-ver­dien­ste-ver­hou­ding (p/v), di­vi­dend­op­brengs (DO) en we­sens­ver­dien­ste per aan­deel (WPA) voor­dat ons die­per delf en na an­der kyk soos op­brengs op e­kwi­teit (OOE) en skuld tot e­kwi­teit (SE).

Bo­ge­noem­de dien beslis hul­le doel, maar daar is ’n klomp an­der ver­hou­din­ge wat ons kan oor­weeg om te ge­bruik om ’n on­der­ne­ming en sy voor­uit­sig­te te ver­staan. Die pas­ge­maak­te ver­hou­din­ge kan heel dik­wels sek­tor­spe­si­fiek wees.

By­voor­beeld in klein­han­del, wat van verkope per vier­kan­te me­ter van klein­han­del­ruim­te of per win­kel? Dit sal dui op die ge­skikt­heid van die ruim­te wat ge­bruik word. Af­slag­klein­han­de­laars kan ’n hoë koers van verkope per me­ter sien ter­wyl klein­han­de­laars van meer eks­klu­sie­we pro­duk­te ’n la­er sy­fer kan hê. Dié ver­hou­ding sal ons help om ver­koop­nei­gings per klein­han­del­ruim­te te sien, maar kan ons ook ’n blik gee op kan­ni­ba­li­se­ring wat kan ge­beur na­ma­te die be­sig­heid nu­we winkels o­pen wat nie net nu­we klan­te sal lok nie, maar ook klan­te van be­staan­de winkels weg­rok­kel.

’n Ver­hou­ding waar­van ek baie hou, is in­kom­ste per per­so­neel­lid. Dit werk nie net in klein­han­del nie, maar ook in an­der sek­to­re soos die bank­we­se. Dit gee ’n dui­de­li­ke prent­jie van die pro­duk­ti­wi­teit van die per­so­neel. Twee be­sig­he­de in die­self­de sek­tor kan e­nor­me ver­skil­len­de verkope per per­so­neel­lid hê. As al die an­der ver­hou­din­ge ge­lyk is, sou dit daar­op dui dat die een be­sig­heid te veel per­so­neel het en daar­om heel­te­mal te veel aan sa­la­ris­se be­stee.

Nog ’n aan­dui­ding van doel­tref­fend­heid sal voor­raad­om­set wees. Hoe­veel keer per jaar het ’n be­sig­heid ’n [to­ta­le] om­set in sy voor­raad? As ons nou verkope per vier­kan­te me­ter, verkope per per­so­neel­lid en voor­raad­om­set by­me­kaar­gooi, gaan ons ’n baie goeie prent­jie van die al­ge­he­le doel­tref­fend­heid kry, en nie net wins­groei nie. Dit help ont­sag­lik baie – nie net om die nei­gings bin­ne die on­der­ne­ming wat jy onder oë het te sien nie, maar help ons ook om dit te ver­ge­lyk met sy e­we­knieë (en selfs in­ter­na­si­o­na­le ver­ge­ly­kings kan van waar­de wees).

Dit was juis ’n oe­fe­ning soos dié wat my uit Pick n Pay en in S­hop­ri­te* in die vroeë ja­re 2000 ge­kry het. Vir de­ka­des was Pick n Pay die uit­blin­ker plaas­li­ke voed­sel­han­de­laar en ek het aan­de­le daar­in be­sit. Maar toe an­der ver­hou­din­ge soos Wpa-groei en be­dryfs­mar­ges be­gin toon dat S­hop­ri­te die bes­te op­sie was, het ek be­ging grou in die nis­ver­hou­din­ge wat be­ves­tig het dat S­hop­ri­te in­der­daad ver voor Pick n Pay was wat al­ge­he­le sa­ke­doel­tref­fend­heid be­tref.

Die moei­li­ke deel hier­van is dat dié sy­fers nie nor­maal­weg ge­pu­bli­seer word deur die maat­skap­py of ons ge­wo­ne bron­ne van grond­lig­gen­de data nie. Ons sal die data self moet ver­werk en dit is nie al­tyd mak­lik om al die sy­fers te kry nie.

Jaar­ver­slae is weer ’n nut­ti­ge bron van baie wat ons no­dig het, maar som­mi­ge data, soos vier­kan­te me­ter van klein­han­del­ruim­te, is dalk een­vou­dig nie be­skik­baar nie. Ons sal dus maar die sy­fers moet kraak en verkope per win­kel ge­bruik – steeds ’n baie nut­ti­ge ver­hou­ding.

Be­leg­ging gaan oor speur­werk en oor data. Ons moet die ver­skil­len­de da­ta­pun­te dop­hou wat ons help om ’n moont­li­ke be­leg­ging be­ter te ver­staan. ■ te­rug­[email protected]­week.co.za

*Die skry­wer be­sit aan­de­le in S­hop­ri­te.

2000

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.